Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

215. Odredba o usklajenih višinah nominalnih vrednosti povračila stroškov matičarjev in pooblaščenih oseb za leto 2010, stran 776.

Na podlagi 28.a člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – Odl. US in 122/07 – Odl. US) minister za delo, družino in socialne zadeve, v soglasju z ministrico za javno upravo izdaja
O D R E D B O
o usklajenih višinah nominalnih vrednosti povračila stroškov matičarjev in pooblaščenih oseb za leto 2010
1. člen
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2009 se v skladu z 19. členom Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07 in 31/08; v nadaljnjem besedilu: pravilnik):
1. nominalne vrednosti iz drugega odstavka 14. člena pravilnika uskladijo tako, da je od 1. januarja 2010:
– matičar vsake 3 leta upravičen do sredstev za nakup svečane obleke v višini do največ 183,24 eurov;
2. nominalne vrednosti iz četrtega odstavka 14. člena pravilnika uskladijo tako, da od 1. januarja 2010:
– za urejenost na dan sklepanja zakonskih zvez pripada matičarju povračilo stroškov v višini do največ 38,68 eurov;
3. nominalne vrednosti iz prvega odstavka 18. člena pravilnika uskladijo tako, da je od 1. januarja 2010:
– pooblaščena oseba za sklenitev zakonske zveze upravičena do povračila stroškov v višini 48,86 eurov, za vsako naslednjo opravljeno sklenitev zakonske zveze na isti dan pa v višini 10,18 eurov.
2. člen
Ta odredba velja za leto 2010.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-11/2010/5
Ljubljana, dne 26. januarja 2010
EVA 2010-2611-0042
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo