Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3571. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, stran 9687.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08, 48/09 in 42/10) se v drugi alinei 3. člena za besedo »dioksida« beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu alinee pa se pred podpičjem doda besedilo »in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih«.
2. člen
Prvi odstavek 3.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na krajevno pristojnost posameznega carinskega urada iz 2. in 3. člena te uredbe, lahko carinski inšpektor carinskega urada izvaja inšpekcijski nadzor, uslužbenci mobilnih oddelkov in Oddelka za analizo in kontrole Carinskega urada Koper pa naloge iz svoje pristojnosti na celotnem območju Republike Slovenije.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremenjena in dopolnjena druga alinea 3. člena uredbe pa se začne uporabljati 1. oktobra 2010.
Št. 00712-40/2010
Ljubljana, dne 29. julija 2010
EVA 2010-1611-0102
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti