Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2678. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010), stran 7427.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E L E T N E G A P R O G R A M A
statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2010 (Uradni list RS, št. 93/09 in 19/10) se pri rednih nalogah v poglavju 1 Demografske in socialne statistike, v področju 1.11 Druge socialne statistike v modulu 1.11.01 Podatkovna baza socialnih statistik spremeni raziskovanje pod zaporedno številko 1.11.01.01 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela tako, da se glasi:
V poglavju 2 Makroekonomske statistike, v področju 2.07 Menjava storitev in plačilna bilanca, v modulu 2.07.03 Mednarodna trgovina s storitvami in geografska razdelitev se spremeni raziskovanje pod zaporedno številko 2.07.03.02 Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferjih z nerezidenti BST tako, da se glasi:
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2010/8
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010-1522-0016
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost