Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2317. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 6764.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK in 13/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10 in 27/10) se v prilogi I za besedilom:
  »
+----------+----------------------+--------------------+-------+
|B017102  |Carinska uprava RS  |direktor/inšpektor | 60  |
|     |(CURS)        |OSM         |    |
+----------+----------------------+--------------------+-------+
                                «
doda novo besedilo, ki se glasi:
  »
+----------+-----------------------+-------------------+-------+
|B017393  |Agencija za      |predsednik uprave | 60  |
|     |upravljanje      |          |    |
|     |kapitalskih naložb RS |          |    |
|     |(AUKNRS)        |          |    |
+----------+-----------------------+-------------------+-------+
                               «.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-14/2010/4
Ljubljana, dne 3. junija 2010
EVA 2010-3111-0030
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost