Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010

Kazalo

2193. Druga dopolnitev Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav, stran 6143.

Na podlagi 15. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
D R U G O D O P O L N I T E V S E Z N A M A
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
S tem seznamom se dopolnjuje seznam strokovnih in znanstvenih naslovov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/06 in 17/07. Objavljeni so naslovi po študijskih programih prve, druge in tretje stopnje, akreditiranih od 2. 3. 2007 do 25. 2. 2010 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09).
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Ljubljani, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
I. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+-------------------------+---------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD – | Strokovni naslov po |  Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 – |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno  |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip,|           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in|           |       |
|     86/09 )     |           |       |
|             |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|1. AKADEMIJA ZA GLASBO  |           |       |
|– univerzitetna študijska|           |       |
|programa         |profesor glasbe (UN) |prof. glas.  |
|Glasbena pedagogika   |profesorica glasbe  |(UN)     |
|             |(UN)         |       |
|Glasbena umetnost    |diplomirani … (UN)(1)|dipl. glas.  |
|             |diplomirana … (UN)(1)|(UN)     |
|             |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|2. AKADEMIJA ZA     |           |       |
|GLEDALIŠČE, RADIO, FILM |           |       |
|IN TELEVIZIJO      |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomant      |dipl. dramat. |
|programi         |dramaturgije in   |in scen. um. |
|Dramaturgija in scenska |scenske umetnosti  |(UN)     |
|umetnost         |(UN)         |       |
|             |diplomantka     |       |
|             |dramaturgije in   |       |
|             |scenske umetnosti  |       |
|             |(UN)         |       |
|Film in televizija    |diplomirani filmski |dipl. film.  |
|             |in televizijski   |in telev.   |
|             |ustvarjalec (UN)   |ustv. (UN)  |
|             |diplomirana filmska |       |
|             |in televizijska   |       |
|             |ustvarjalka (UN)   |       |
|Dramska igra       |diplomirani dramski |dipl. dram.  |
|             |igralec (UN)     |igr. (UN)   |
|             |diplomirana dramska |       |
|             |igralka (UN)     |       |
|Gledališka režija    |diplomirani     |dipl. gled.  |
|             |gledališki režiser  |rež. (UN)   |
|             |(UN)         |       |
|             |diplomirana     |       |
|             |gledališka režiserka |       |
|             |(UN)         |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|3. AKADEMIJA ZA LIKOVNO |           |       |
|UMETNOST IN OBLIKOVANJE |           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|programi         |diplomirani     |dipl. kons. – |
|Konserviranje in     |konservator –    |rest. (UN)  |
|restavriranje likovnih  |restavrator (UN)   |       |
|del           |diplomirana     |       |
|             |konservatorka –   |       |
|             |restavratorka (UN)  |       |
|Oblikovanje vizualnih  |diplomirani     |dipl. obl.  |
|komunikacij       |oblikovalec vizualnih|vizual. kom. |
|             |komunikacij (UN)   |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |oblikovalka vizualnih|       |
|             |komunikacij (UN)   |       |
|Slikarstvo        |diplomirani slikar  |dipl. slik.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana slikarka |       |
|             |(UN)         |       |
|Kiparstvo        |diplomirani kipar  |dipl. kip.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana kiparka |       |
|             |(UN)         |       |
|Industrijsko in unikatno |diplomirani     |dipl. ind. in |
|oblikovanje       |industrijski in   |unikat. obl. |
|             |unikatni oblikovalec |(UN)     |
|             |(UN)         |       |
|             |diplomirana     |       |
|             |industrijska in   |       |
|             |unikatna oblikovalka |       |
|             |(UN)         |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|4. FAKULTETA ZA     |           |       |
|ELEKTROTEHNIKO      |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|program         |elektrotehnike (UN) |el. (UN)   |
|Elektrotehnika      |diplomirana inženirka|       |
|             |elektrotehnike (UN) |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|Aplikativna       |elektrotehnike (VS) |el. (VS)   |
|elektrotehnika      |diplomirana inženirka|       |
|             |elektrotehnike (VS) |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|5. FAKULTETA ZA FARMACIJO|           |       |
|– univerzitetna študijska|           |       |
|programa         |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|Laboratorijska      |laboratorijske    |lab. biomed. |
|biomedicina       |biomedicine (UN)   |(UN)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |laboratorijske    |       |
|             |biomedicine (UN)   |       |
|Kozmetologija      |diplomirani     |dipl. kozmet. |
|             |kozmetolog (UN)   |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |kozmetologinja (UN) |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|6. FAKULTETA ZA     |           |       |
|GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO|           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|programi         |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|Gradbeništvo       |gradbeništva (UN)  |grad. (UN)  |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |gradbeništva (UN)  |       |
|Vodarstvo in komunalno  |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|inženirstvo       |okoljskega      |ok. grad.   |
|             |gradbeništva (UN)  |(UN)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |okoljskega      |       |
|             |gradbeništva (UN)  |       |
|Geodezija in       |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|geoinformatika      |geodezije (UN)    |geod. (UN)  |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |geodezije (UN)    |       |
|Stavbarstvo       |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |stavbarstva (UN)   |stavb. (UN)  |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |stavbarstva (UN)   |       |
|– visokošolska strokovna |           |       |
|študijska programa    |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|Tehnično upravljanje   |geodezije (VS)    |geod. (VS)  |
|nepremičnin       |diplomirana inženirka|       |
|             |geodezije (VS)    |       |
|Operativno gradbeništvo |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |gradbeništva (VS)  |grad. (VS)  |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |gradbeništva (VS)  |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|7. FAKULTETA ZA KEMIJO IN|           |       |
|KEMIJSKO TEHNOLOGIJO   |           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|programi         |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|Tehniška varnost     |tehniške varnosti  |teh. var.   |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |tehniške varnosti  |       |
|             |(UN)         |       |
|Kemijsko inženirstvo   |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |kemijskega      |kem. inž.   |
|             |inženirstva (UN)   |(UN)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |kemijskega      |       |
|             |inženirstva (UN)   |       |
|Biokemija        |diplomirani biokemik |dipl. biokem. |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |biokemičarka (UN)  |       |
|Kemija          |diplomirani kemik  |dipl. kem.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana kemičarka|       |
|             |(UN)         |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|študijski program    |kemijske tehnologije |kem. tehnol. |
|Kemijska tehnologija   |(VS)         |(VS)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |kemijske tehnologije |       |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|8. FAKULTETA ZA     |           |       |
|MATEMATIKO IN FIZIKO   |           |       |
|– univerzitetna študijska|diplomirani fizik  |dipl. fiz.  |
|programa         |(UN)         |(UN)     |
|Fizika          |diplomirana fizičarka|       |
|             |(UN)         |       |
|Meteorologija z geofiziko|diplomirani     |dipl.     |
|             |meteorolog geofizik |meteorol.   |
|             |(UN)         |geofiz. (UN) |
|             |diplomirana     |       |
|             |meteorologinja    |       |
|             |geofizičarka (UN)  |       |
|– visokošolska strokovna |           |       |
|študijska programa    |diplomirani matematik|dipl. mat.  |
|Praktična matematika   |(VS)         |(VS)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |matematičarka (VS)  |       |
|Fizikalna merilna tehnika|diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |fizike (VS)     |fiz. (VS)   |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |fizike (VS)     |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|9. FAKULTETA ZA POMORSTVO|           |       |
|IN PROMET        |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|program         |tehnologije prometa |tehnol. prom. |
|Tehnologija prometa   |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |tehnologije prometa |       |
|             |(UN)         |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski programi    |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|Navtika         |navtike (VS)     |nav. (VS)   |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |navtike (VS)     |       |
|Ladijsko strojništvo   |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |ladijskega      |lad. str.   |
|             |strojništva (VS)   |(VS)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |ladijskega      |       |
|             |strojništva (VS)   |       |
|Prometna tehnologija in |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|transportna logistika  |prometne tehnologije |prom. tehnol. |
|             |(VS)         |(VS)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |prometne tehnologije |       |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|10. FAKULTETA ZA     |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN     |           |       |
|INFORMATIKO       |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|program         |računalništva in   |rač. in inf. |
|Računalništvo in     |informatike (UN)   |(UN)     |
|informatika       |diplomirana inženirka|       |
|             |računalništva in   |       |
|             |informatike (UN)   |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|Računalništvo in     |računalništva in   |rač. in inf. |
|informatika       |informatike (VS)   |(VS)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |računalništva in   |       |
|             |informatike (VS)   |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|11. FAKULTETA ZA SOCIALNO|           |       |
|DELO           |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani socialni |dipl. soc.  |
|program         |delavec (UN)     |del. (UN)   |
|Socialno delo      |diplomirana socialna |       |
|             |delavka (UN)     |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|12. FAKULTETA ZA     |           |       |
|STROJNIŠTVO       |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|program         |strojništva (UN)   |str. (UN)   |
|Strojništvo       |diplomirana inženirka|       |
|             |strojništva (UN)   |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|Strojništvo       |strojništva (VS)   |str. (VS)   |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |strojništva (VS)   |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|13. FAKULTETA ZA ŠPORT  |           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|programi         |diplomant športne  |dipl. šp.   |
|Športna vzgoja      |vzgoje (UN)     |vzg. (UN)   |
|             |diplomantka športne |       |
|             |vzgoje (UN)     |       |
|Športno treniranje    |diplomant športnega |dipl. šp.   |
|             |treniranja (UN)   |tren. (UN)  |
|             |diplomantka športnega|       |
|             |treniranja (UN)   |       |
|Kineziologija      |diplomant      |dipl. kin.  |
|             |kineziologije (UN)  |(UN)     |
|             |diplomantka     |       |
|             |kineziologije (UN)  |       |
|Športna rekreacija    |diplomant športne  |dipl. šp.   |
|             |rekreacije (UN)   |rek. (UN)   |
|             |diplomantka športne |       |
|             |rekreacije (UN)   |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|14. FILOZOFSKA FAKULTETA |           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|programi         |diplomirani etnolog |dipl. etn. in |
|Etnologija in kulturna  |in kulturni     |kult. antrop. |
|antropologija      |antropolog (UN)   |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |etnologinja in    |       |
|             |kulturna       |       |
|             |antropologinja (UN) |       |
|Geografija        |diplomirani geograf |dipl. geog.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |geografinja (UN)   |       |
|Anglistika        |diplomirani anglist |dipl. angl.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana anglistka|       |
|             |(UN)         |       |
|Germanistika       |diplomirani germanist|dipl. germ.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |germanistka (UN)   |       |
|Primerjalna književnost |diplomirani literarni|dipl. lit.  |
|in literarna teorija   |komparativist (UN)  |komp. (UN)  |
|             |diplomirana literarna|       |
|             |komparativistka (UN) |       |
|Sociologija kulture   |diplomirani sociolog |dipl. soc.  |
|             |kulture (UN)     |kult. (UN)  |
|             |diplomirana     |       |
|             |sociologinja kulture |       |
|             |(UN)         |       |
|Slovenistika       |diplomirani slovenist|dipl. slov.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |slovenistka (UN)   |       |
|Arheologija       |diplomirani arheolog |dipl. arheol. |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |arheologinja (UN)  |       |
|Psihologija       |diplomirani psiholog |       |
|             |(UN)         |dipl. psih.  |
|             |diplomirana     |(UN)     |
|             |psihologinja (UN)  |       |
|Nemcistika        |diplomirani nemcist |       |
|             |(UN)         |dipl. nem.  |
|             |diplomirana nemcistka|(UN)     |
|             |(UN)         |       |
|Antični in humanistični |diplomant antičnih in|dipl. ant. in |
|študiji         |humanističnih študij |hum. št. (UN) |
|             |(UN)         |       |
|             |diplomantka antičnih |       |
|             |in humanističnih   |       |
|             |študij (UN)     |       |
|Pedagogika in andragogika|profesor pedagogike |prof. ped. in |
|             |in andragogike (UN) |andrag. (UN) |
|             |profesorica     |       |
|             |pedagogike in    |       |
|             |andragogike (UN)   |       |
|Filozofija        |diplomirani filozof |dipl. fil.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |filozofinja (UN)   |       |
|Zgodovina        |diplomirani     |dipl. zgod.  |
|             |zgodovinar (UN)   |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |zgodovinarka (UN)  |       |
|Francistika z romanistiko|diplomirani francist-|dipl. fran.  |
|             |romanist (UN)    |rom. (UN)   |
|             |diplomirana     |       |
|             |francistka-romanistka|       |
|             |(UN)         |       |
|Sinologija        |diplomirani sinolog |dipl. sin.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |sinologinja (UN)   |       |
|Muzikologija       |diplomirani muzikolog|dipl. muz.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |muzikolognja (UN)  |       |
|Japonologija       |diplomirani japonolog|dipl. jap.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |japonologinja (UN)  |       |
|Zahodnoslovanski študiji |diplomirani     |dipl.     |
|             |zahodnoslavist (UN) |zahodnoslav. |
|             |diplomirana     |(UN)     |
|             |zahodnoslavistka (UN)|       |
|– dvopredmetni      |           |       |
|univerzitetni študijski |diplomirani rusist  |dipl. rus.  |
|programi         |(UN) in …      |(UN) in …   |
|Rusistika        |diplomirana rusistka |       |
|             |(UN)         |       |
|Anglistika        |diplomirani anglist |dipl. angl.  |
|             |(UN) in …      |(UN) in …   |
|             |diplomirana anglistka|       |
|             |(UN) in …      |       |
|Španski jezik in     |diplomant španskega |dipl. šp.   |
|književnost       |jezika in      |jez. in    |
|             |književnosti (UN) in |knjiž. (UN)  |
|             |…          |in …     |
|             |diplomantka španskega|       |
|             |jezika in      |       |
|             |književnosti (UN) in |       |
|             |…          |       |
|Italijanski jezik in   |diplomant      |dipl. ital.  |
|književnost       |italijanskega jezika |jez. in    |
|             |in književnosti (UN) |knjiž. (UN)  |
|             |in …         |in …     |
|             |diplomantka     |       |
|             |italijanskega jezika |       |
|             |in književnosti (UN) |       |
|             |in …         |       |
|Grški jezik, književnost |diplomant grškega  |dipl. grš.  |
|in kultura        |jezika, književnosti |jez. in knj. |
|             |in kulture (UN) in … |(UN) in …   |
|             |diplomantka grškega |       |
|             |jezika, književnosti |       |
|             |in kulture (UN) in … |       |
|Latinski jezik,     |diplomant latinskega |dipl. lat.  |
|književnost in kultura  |jezika, književnosti |jez. (UN) in |
|             |in kulture (UN) in … |…       |
|             |diplomantka     |       |
|             |latinskega jezika,  |       |
|             |književnosti in   |       |
|             |kulture (UN) in …  |       |
|Slovenistika       |diplomirani slovenist|dipl. slov.  |
|             |(UN) in …      |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |slovenistka (UN) in …|       |
|Polonistika       |diplomirani polonist |dipl. polon. |
|             |(UN) in …      |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |polonistka (UN) in … |       |
|Bohemistika       |diplomirani bohemist |dipl. bohem. |
|             |(UN) in …      |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |bohemistka (UN) in … |       |
|Primerjalna književnost |diplomirani literarni|dipl. lit.  |
|in literarna teorija   |komparativist (UN) in|komp. (UN) in |
|             |…          |…       |
|             |diplomirana literarna|       |
|             |komparativistka (UN) |       |
|             |in …         |       |
|Slovakistika       |diplomirani slovakist|dipl. slovak. |
|             |(UN) in …      |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |slovakistka (UN) in …|       |
|Primerjalno slovansko  |diplomirani     |dipl. prim.  |
|jezikoslovje       |primerjalni slovanski|sl. jez. (UN) |
|             |jezikoslovec (UN) in |in …     |
|             |…          |       |
|             |diplomirana     |       |
|             |primerjalna slovanska|       |
|             |jezikoslovka (UN) in |       |
|             |…          |       |
|Pedagogika in andragogika|profesor pedagogike |prof. ped. in |
|             |in andragogike (UN) |andrag. (UN) |
|             |in …         |in …     |
|             |profesorica     |       |
|             |pedagogike in    |       |
|             |andragogike (UN) in …|       |
|Filozofija        |diplomirani filozof |dipl. fil.  |
|             |(UN) in …      |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |filozofinja (UN) in …|       |
|Umetnostna zgodovina   |diplomirani     |dipl. um.   |
|             |umetnostni zgodovinar|zgod. (UN) in |
|             |(UN) in …      |…       |
|             |diplomirana     |       |
|             |umetnostna      |       |
|             |zgodovinarka (UN) in |       |
|             |…          |       |
|Južnoslovanski študiji  |diplomirani     |dipl.     |
|             |južnoslavist (UN) in |južnoslav.  |
|             |…          |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |južnoslavistka (UN) |       |
|             |in …         |       |
|Primerjalno jezikoslovje |diplomirani     |dipl. prim.  |
|             |primerjalni     |jezikosl.   |
|             |jezikoslovec (UN) in |(UN) in …   |
|             |…          |       |
|             |diplomirana     |       |
|             |primerjalna     |       |
|             |jezikoslovka (UN) in |       |
|             |…          |       |
|Splošno jezikoslovje   |diplomirani splošni |dipl. spl.  |
|             |jezikoslovec (UN) in |jezikosl.   |
|             |…          |(UN) in …   |
|             |diplomirana splošna |       |
|             |jezikoslovka (UN) in |       |
|             |…          |       |
|Kulture Vzhodne Azije  |diplomirani     |dipl. kult.  |
|             |kulturolog Vzhodne  |Vzh. Azije  |
|             |Azije (UN) in …   |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |kulturologinja    |       |
|             |Vzhodne Azije (UN) in|       |
|             |…          |       |
|Japonologija       |diplomirani japonolog|dipl. jap.  |
|             |(UN) in …      |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |japonologinja (UN) in|       |
|             |…          |       |
|Francistika       |diplomirani francist |dipl. fran.  |
|             |(UN) in …      |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |francistka (UN) in … |       |
|Zgodovina        |diplomirani     |dipl. zgod.  |
|             |zgodovinar (UN) in … |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |zgodovinarka (UN) in |       |
|             |…          |       |
|Sociologija       |diplomirani sociolog |dipl. soc.  |
|             |(UN) in …      |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |sociologinja (UN) in |       |
|             |…          |       |
|Etnologija in kulturna  |diplomirani etnolog |dipl etn. in |
|antropologija      |in kulturni     |kult. antrop. |
|             |antropolog (UN) in … |(UN) in …   |
|             |diplomirana     |       |
|             |etnologinja in    |       |
|             |kulturna       |       |
|             |antropologinja (UN) |       |
|             |in …         |       |
|Geografija        |diplomirani geograf |dipl. geog.  |
|             |(UN) in …      |(UN) in…   |
|             |diplomirana     |       |
|             |geografinja (UN) in …|       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|15. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA |           |       |
|FAKULTETA        |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|programi         |geologije (UN)    |geol. (UN)  |
|Geologija        |diplomirana inženirka|       |
|             |geologije (UN)    |       |
|Inženirstvo materialov  |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |materialov (UN)   |mater. (UN)  |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |materialov (UN)   |       |
|Grafične in interaktivne |diplomant grafičnih |dipl. graf.  |
|komunikacije(2)     |komunikacij (UN)   |kom. (UN)   |
|             |diplomantka grafičnih|       |
|             |komunikacij (UN)   |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski programi    |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|Geotehnologija in    |geotehnologije in  |geotehnol. in |
|rudarstvo        |rudarstva (VS)    |rud. (VS)   |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |geotehnologije in  |       |
|             |rudarstva (VS)    |       |
|Metalurške tehnologije  |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |metalurgije (VS)   |metal. (VS)  |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |metalurgije (VS)   |       |
|Grafična in medijska   |diplomant grafične in|dipl. graf.  |
|tehnika(2)        |medijske tehnike (VS)|in med. tehn. |
|             |diplomantka grafične |(VS)     |
|             |in medijske tehnike |       |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|16. PEDAGOŠKA FAKULTETA |           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|programi         |profesor razrednega |prof. raz.  |
|Razredni pouk      |pouka (UN)      |pouka (UN)  |
|             |profesorica     |       |
|             |razrednega pouka (UN)|       |
|Dvopredmetni učitelj   |profesor predmeta A |prof.     |
|             |in predmeta B (UN)(3)|predmeta A in |
|             |profesorica predmeta |predmeta B  |
|             |A in predmeta B (UN |(UN)     |
|             |)(3)         |       |
|             |           |       |
|Likovna pedagogika    |profesor likovne   |prof. lik.  |
|             |pedagogike (UN)   |ped. (UN)   |
|             |profesorica likovne |       |
|             |pedagogike (UN)   |       |
|Logopedija in      |profesor logoped   |prof. logo.  |
|surdopedagogika     |surdopedagog (UN)  |surdoped.   |
|             |profesorica     |(UN)     |
|             |logopedinja     |       |
|             |surdopedagoginja (UN)|       |
|Socialna pedagogika   |diplomirani socialni |dipl. soc.  |
|             |pedagog (UN)     |ped. (UN)   |
|             |diplomirana socialna |       |
|             |pedagoginja (UN)   |       |
|Specialna in       |profesor specialne in|prof. spec.  |
|rehabilitacijska     |rehabilitacijske   |in reh. ped. |
|pedagogika        |pedagogike(UN)    |(UN)     |
|             |profesorica specialne|       |
|             |in rehabilitacijske |       |
|             |pedagogike (UN)   |       |
|Tiflopedagogika in    |profesor       |prof.     |
|pedagogika specifičnih  |tiflopedagogike in  |tifloped. in |
|učnih težav       |pedagogike      |ped. specif. |
|             |specifičnih učnih  |učn. tež.   |
|             |težav (UN)      |(UN)     |
|             |profesorica     |       |
|             |tiflopedagogike in  |       |
|             |pedagogike      |       |
|             |specifičnih učnih  |       |
|             |težav (UN)      |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomirani     |dipl. vzg.  |
|Predšolska vzgoja    |vzgojitelj      |(VS)     |
|             |predšolskih otrok  |       |
|             |(VS)         |       |
|             |diplomirana     |       |
|             |vzgojiteljica    |       |
|             |predšolskih otrok  |       |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|17. PRAVNA FAKULTETA   |           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|program         |diplomirani pravnik |dipl. prav.  |
|Pravo          |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana pravnica |       |
|             |(UN)         |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|18. TEOLOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|program         |diplomant teoloških |dipl. teol.  |
|Teološke in religijske  |in religijskih študij|in relig.   |
|študije         |(UN)         |štud. (UN)  |
|             |diplomantka teoloških|       |
|             |in religijskih študij|       |
|             |(UN)         |       |
|– dvopredmetni      |           |       |
|univerzitetni študijski |diplomant teoloških |dipl. teol.  |
|program         |študij (UN) in …   |štud. (UN) in |
|Teološke študije     |diplomantka teoloških|…       |
|             |študij (UN) in …   |       |
|– skupni dvopredmetni  |           |       |
|univerzitetni študijski |           |       |
|program         |diplomant teoloških |dipl. teol.  |
|Teološke študije(4)   |študij (UN) in …   |štud. (UN) in |
|             |diplomantka teoloških|…       |
|             |študij (UN) in …   |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|19. ZDRAVSTVENA FAKULTETA|           |       |
|(5)           |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani sanitarni|dipl. san.  |
|program         |inženir (UN)     |inž. (UN)   |
|Sanitarno inženirstvo  |diplomirana sanitarna|       |
|             |inženirka (UN)    |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski programi    |diplomirani babičar |dipl. bab.  |
|Babištvo         |(VS)         |(VS)     |
|             |diplomirana babica  |       |
|             |(VS)         |       |
|Radiološka tehnologija  |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |radiološke      |rad. tehnol. |
|             |tehnologije (VS)   |(VS)     |
|             |diplomirana inženirka|       |
|             |radiološke      |       |
|             |tehnologije (VS)   |       |
|Delovna terapija     |diplomirani delovni |dipl. del.  |
|             |terapevt (VS)    |ter. (VS)   |
|             |diplomirana delovna |       |
|             |terapevtka (VS)   |       |
|Fizioterapija      |diplomirani     |dipl. fiziot. |
|             |fizioterapevt (VS)  |(VS)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |fizioterapevtka (VS) |       |
|Ortotika in protetika  |diplomirani ortotik |dipl. ort. in |
|             |in protetik (VS)   |prot. (VS)  |
|             |diplomirana     |       |
|             |ortotičarka in    |       |
|             |protetičarka (VS)  |       |
|Zdravstvena nega     |diplomirani     |dipl. zn.   |
|             |zdravstvenik (VS)  |(VS) dipl. m. |
|             |diplomirana     |s. (VS)    |
|             |medicinska sestra  |       |
|             |(VS)         |       |
|Laboratorijska zobna   |diplomirani     |dipl. lab.  |
|protetika        |laboratorijski zobni |zob. prot.  |
|             |protetik (VS)    |(VS)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |laboratorijska zobna |       |
|             |protetičarka (VS)  |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|20. FAKULTETA ZA     |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN     |           |       |
|INFORMATIKO in FAKULTETA |           |       |
|ZA MATEMATIKO IN FIZIKO |           |       |
|– interdisciplinarni   |           |       |
|univerzitetni študijski |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|program         |računalništva in   |rač. in mat. |
|Računalništvo in     |matematike (UN)   |(UN)     |
|matematika        |diplomirana inženirka|       |
|             |računalništva in   |       |
|             |matematike (UN)   |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|21. FAKULTETA ZA     |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN     |           |       |
|INFORMATIKO in FAKULTETA |           |       |
|ZA UPRAVO        |           |       |
|– interdisciplinarni   |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|univerzitetni študijski |upravne informatike |upr. inf.   |
|program         |(UN)         |(UN)     |
|Upravna informatika   |diplomirana inženirka|       |
|             |upravne informatike |       |
|             |(UN)         |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|22. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA |           |       |
|FAKULTETA in EKONOMSKA  |           |       |
|FAKULTETA        |           |       |
|– interdisciplinarni   |           |       |
|univerzitetni študijski |diplomirani     |dipl. gosp.  |
|program         |gospodarski     |geoinž. (UN) |
|Gospodarsko       |geoinženir (UN)   |       |
|geoinženirstvo      |diplomirana     |       |
|             |gospodarska     |       |
|             |geoinženirka (UN)  |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
(1) Naslov se določi glede na izbrano smer študija.
(2) Strokovna naslova sta bila spremenjena s sklepom Senata za
akreditacijo z dne 12. 6. 2009.
(3) Naslov in okrajšava se določita glede na izbrana predmeta.
(4) Program se izvaja skupaj s FILOZOFSKO FAKULTETO in FAKULTETO
ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO UNIVERZE V MARIBORU.
(5) Preoblikovana iz VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVO s sklepom Senata za
akreditacijo z dne 9. 6. 2008.
I. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+--------------------------+---------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 –  |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno   |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in |           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|1. AKADEMIJA ZA      |           |       |
|GLEDALIŠČE, RADIO, FILM  |           |       |
|IN TELEVIZIJO       |           |       |
|– magistrski študijski  |magister igre    |mag. igr.  |
|programi         |magistrica igre   |       |
|Dramska igra       |           |       |
|Filmski in televizijski  |magister filmskih in |mag. film.  |
|študiji          |televizijskih    |in telev.  |
|             |študijev       |štud.    |
|             |magistrica filmskih |       |
|             |in televizijskih   |       |
|             |študijev       |       |
|Dramaturgija in scenske  |magister dramaturgije|mag. dramat. |
|umetnosti         |in scenskih umetnosti|in scen. um. |
|             |magistrica      |       |
|             |dramaturgije in   |       |
|             |scenskih umetnosti  |       |
|Scensko oblikovanje    |magister scenskega  |mag. scen.  |
|             |oblikovanja     |obl.     |
|             |magistrica scenskega |       |
|             |oblikovanja     |       |
|Filmsko in televizijsko  |magister filmskega in|mag. film.  |
|ustvarjanje        |televizijskega    |in telev.  |
|             |ustvarjanja     |ustv.    |
|             |magistrica filmskega |       |
|             |in televizijskega  |       |
|             |ustvarjanja     |       |
|Oblike govora       |magister govora   |mag. gov.  |
|             |magistrica govora  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|2. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|programi         |magister inženir   |mag. inž.  |
|Krajinska arhitektura   |krajinske arhitekture|kraj. arh.  |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |krajinske arhitekture|       |
|Gozdarstvo in upravljanje |magister inženir   |mag. inž.  |
|gozdnih ekosistemov    |gozdarstva      |gozd.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |gozdarstva      |       |
|Prehrana         |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |prehrane       |preh.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |prehrane       |       |
|Živilstvo         |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |živilstva      |živ.     |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |živilstva      |       |
|Znanosti o živalih    |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |zootehnike      |zoot.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |zootehnike      |       |
|Hortikultura       |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |hortikulture     |hort.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |hortikulture     |       |
|Lesarstvo         |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |lesarstva      |les.     |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |lesarstva      |       |
|Agronomija        |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |agronomije      |agr.     |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |agronomije      |       |
|Mikrobiologija      |magister       |mag.     |
|             |mikrobiologije    |mikrobiol.  |
|             |magistrica      |       |
|             |mikrobiologije    |       |
|Ekologija in       |magister ekologije in|mag. ekol.  |
|biodiverziteta      |biodiverzitete    |in biod.   |
|             |magistrica ekologije |       |
|             |in biodiverzitete  |       |
|Molekulska biologija   |magister molekulske |mag. mol.  |
|             |biologije      |biol.    |
|             |magistrica molekulske|       |
|             |biologije      |       |
|Strukturna in       |magister strukturne |mag. funkc. |
|funkcionalna biologija  |in funkcionalne   |biol.    |
|             |biologije      |       |
|             |magistrica strukturne|       |
|             |in funkcionalne   |       |
|             |biologije      |       |
|Biotehnologija      |magister       |mag.     |
|             |biotehnologije    |biotehnol.  |
|             |magistrica      |       |
|             |biotehnologije    |       |
|Ekonomika naravnih virov |magister ekonomike  |mag. ekon.  |
|             |naravnih virov    |nar. vir.  |
|             |magistrica ekonomike |       |
|             |naravnih virov    |       |
|Varstvo naravne dediščine |magister varstva   |mag. var.  |
|             |naravne dediščine  |nar. ded.  |
|             |magistrica varstva  |       |
|             |naravne dediščine  |       |
|– skupni magistrski    |           |       |
|študijski program     |magister inženir   |mag. inž.  |
|Sadjarstvo(6)       |sadjarstva      |sadj.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |sadjarstva      |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|3. EKONOMSKA FAKULTETA  |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program          |magister poslovnih in|mag. posl.  |
|Management in ekonomika v |ekonomskih ved    |in ekon. ved |
|zdravstvenem varstvu   |magistrica poslovnih |       |
|             |in ekonomskih ved  |       |
|– skupna magistrska    |           |       |
|študijska programa    |magister turističnega|mag. tur.  |
|Turistični management(7) |managementa     |manag.    |
|             |magistrica      |       |
|             |turističnega     |       |
|             |managementa     |       |
|Javni sektor in ekonomika |magister ekonomskih |mag. ekon.  |
|okolja(8)         |ved         |ved     |
|             |magistrica ekonomskih|       |
|             |ved         |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA DRUŽBENE |           |       |
|VEDE           |           |       |
|– skupna magistrska    |magister človekovih |mag. člov.  |
|študijska programa    |pravic in      |prav. in   |
|Človekove pravice in   |demokratizacije   |demo.    |
|demokratizacija(9)    |magistrica človekovih|       |
|             |pravic in      |       |
|             |demokratizacije   |       |
|Primerjalni lokalni    |magister       |mag. prim.  |
|razvoj(10)        |primerjalnega    |lok. raz.  |
|             |lokalnega razvoja  |       |
|             |magistrica      |       |
|             |primerjalnega    |       |
|             |lokalnega razvoja  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|5. FAKULTETA ZA      |           |       |
|GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|programi         |magister inženir   |mag. inž.  |
|Prostorsko načrtovanje  |prostorskega     |prost.    |
|             |načrtovanja     |načrt.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |prostorskega     |       |
|             |načrtovanja     |       |
|Geodezija in       |magister inženir   |mag. inž.  |
|geoinformatika      |geodezije in     |geod. in   |
|             |geoinformatike    |geoinf.   |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |geodezije in     |       |
|             |geoinformatike    |       |
|Stavbarstvo        |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |stavbarstva     |stavb.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |stavbarstva     |       |
|Gradbeništvo       |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |gradbeništva     |grad.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |gradbeništva     |       |
|Okoljsko gradbeništvo   |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |okoljskega      |ok. grad.  |
|             |gradbeništva     |       |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |okoljskega      |       |
|             |gradbeništva     |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|6. FAKULTETA ZA FARMACIJO |           |       |
|– enoviti magistrski   |           |       |
|študijski program     |magister farmacije  |mag. farm.  |
|Farmacija         |magistra farmacije  |       |
|– magistrska študijska  |           |       |
|programa         |magister industrijske|mag. ind.  |
|Industrijska farmacija  |farmacije      |farm.    |
|             |magistrica      |       |
|             |industrijske     |       |
|             |farmacije      |       |
|Laboratorijska      |magister       |mag. lab.  |
|biomedicina        |laboratorijske    |biomed.   |
|             |biomedicine     |       |
|             |magistrica      |       |
|             |laboratorijske    |       |
|             |biomedicine     |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|7. FAKULTETA ZA KEMIJO IN |           |       |
|KEMIJSKO TEHNOLOGIJO   |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|programi         |magister inženir   |mag. inž.  |
|Tehniška varnost     |tehniške varnosti  |teh. var.  |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |tehniške varnosti  |       |
|Kemija          |magister kemije   |mag. kem.  |
|             |magistrica kemije  |       |
|Biokemija         |magister biokemije  |mag. biokem. |
|             |magistrica biokemije |       |
|Kemijsko inženirstvo   |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |kemijskega      |kem. inž.  |
|             |inženirstva     |       |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |kemijskega      |       |
|             |inženirstva     |       |
|Kemijsko izobraževanje  |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |kemije        |kem.     |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica kemije  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|8. FAKULTETA ZA      |           |       |
|MATEMATIKO IN FIZIKO   |           |       |
|– magistrski študijski  |magister matematike |mag. mat.  |
|programi         |magistrica matematike|       |
|Matematika        |           |       |
|Finančna matematika    |magister finančne  |mag. fin.  |
|             |matematike      |mat.     |
|             |magistrica finančne |       |
|             |matematike      |       |
|Medicinska fizika     |magister medicinske |mag. med.  |
|             |fizike        |fiz.     |
|             |magistrica medicinske|       |
|             |fizike        |       |
|Matematična statistika  |magister matematične |mag. mat.  |
|             |statistike      |stat.    |
|             |magistrica      |       |
|             |matematične     |       |
|             |statistike      |       |
|Fizika          |magister fizike   |mag. fiz.  |
|             |magistrica fizike  |       |
|Jedrska tehnika      |magister jedrske   |mag. jedr.  |
|             |tehnike       |teh.     |
|             |magistrica jedrske  |       |
|             |tehnike       |       |
|– enoviti magistrski   |           |       |
|študijski program     |magister profesor  |mag. prof.  |
|Pedagoška matematika   |matematike      |mat.     |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |matematike      |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|9. FAKULTETA ZA POMORSTVO |           |       |
|IN PROMET         |           |       |
|– magistrska študijska  |magister inženir   |mag. inž.  |
|programa         |pomorstva      |pom.     |
|Pomorstvo         |magistrica inženirka |       |
|             |pomorstva      |       |
|Promet          |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |prometa       |prom.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |prometa       |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|10. FAKULTETA ZA SOCIALNO |           |       |
|DELO           |           |       |
|– magistrski študijski  |magister socialnega |mag. soc.  |
|programi         |dela         |del.     |
|Duševno zdravje v     |magistrica socialnega|       |
|skupnosti         |dela         |       |
|Socialno vključevanje in |magister socialnega |mag. soc.  |
|pravičnost na področju  |dela         |del.     |
|hendikepa, etničnosti in |magistrica socialnega|       |
|spola           |dela         |       |
|             |           |       |
|Socialno delo z družino  |magister socialnega |mag. soc.  |
|             |dela         |del.     |
|             |magistrica socialnega|       |
|             |dela         |       |
|Socialno delo s starimi  |magister socialnega |mag. soc.  |
|ljudmi          |dela         |del.     |
|             |magistrica socialnega|       |
|             |dela         |       |
|Socialno delo       |magister socialnega |mag. soc.  |
|             |dela         |del.     |
|             |magistrica socialnega|       |
|             |dela         |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|11. FAKULTETA ZA ŠPORT  |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program          |magister profesor  |mag. prof.  |
|Športna vzgoja      |športne vzgoje    |šp. vzg.   |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica športne |       |
|             |vzgoje        |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|12. FAKULTETA ZA UPRAVO  |           |       |
|– skupna magistrska    |           |       |
|študijska programa    |magister managementa |mag. manag. |
|Management v upravi(11)  |v upravi       |       |
|             |magistrica      |       |
|             |managementa v upravi |       |
|Finance in računovodstvo |magister financ in  |mag. fin. in |
|v EU(12)         |računovodstva v EU  |rač. v EU  |
|             |magistrica financ in |       |
|             |računovodstva v EU  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|13. FILOZOFSKA FAKULTETA |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|programi         |magister umetnostne |mag. um.   |
|Umetnostna zgodovina   |zgodovine      |zgod.    |
|             |magistrica umetnostne|       |
|             |zgodovine      |       |
|Geografija        |magister geografije |mag. geog.  |
|             |magistrica geografije|       |
|Etnologija in kulturna  |magister etnologije |mag. etn. in |
|antropologija       |in kulturne     |kult.    |
|             |antropologije    |antrop.   |
|             |magistrica etnologije|       |
|             |in kulturne     |       |
|             |antropologije    |       |
|Anglistika        |magister anglistike |mag. angl.  |
|             |magistrica anglistike|       |
|Germanistika       |magister germanistike|mag. germ.  |
|             |magistrica      |       |
|             |germanistike     |       |
|Splošno jezikoslovje   |magister splošnega  |mag. spl.  |
|             |jezikoslovja     |jezikosl.  |
|             |magistrica splošnega |       |
|             |jezikoslovja     |       |
|Sociologija kulture    |magister sociologije |mag. soc.  |
|             |kulture       |kult.    |
|             |magistrica      |       |
|             |sociologije kulture |       |
|Primerjalna književnost  |magister primerjalne |mag. prim.  |
|in literarna teorija   |književnosti     |knjiž.    |
|             |magistrica      |       |
|             |primerjalne     |       |
|             |književnosti     |       |
|Slovenistika       |magister slovenistike|mag. slov.  |
|             |magistrica      |       |
|             |slovenistike     |       |
|Zgodovina         |magister zgodovine  |mag. zgod.  |
|             |magistrica zgodovine |       |
|Hispanistika       |magister hispanistike|mag. hisp.  |
|             |magistrica      |       |
|             |hispanistike     |       |
|Antični in humanistični  |magister antičnih in |mag. ant. in |
|študiji          |humanističnih    |hum. št.   |
|             |študijev       |       |
|             |magistrica antičnih |       |
|             |in humanističnih   |       |
|             |študijev       |       |
|Arheologija        |magister arheologije |mag. arheol. |
|             |magistrica      |       |
|             |arheologije     |       |
|Psihologija        |magister psihologije |mag. psih.  |
|             |magistrica      |       |
|             |psihologije     |       |
|Francisitične in     |magister francistike | mag. fran. |
|romanistične študije   |in romanistike    |in rom.   |
|             |magistrica      |       |
|             |francistike in    |       |
|             |romanistike     |       |
|Muzikologija       |magister muzikologije|mag. muz.  |
|             |magistrica      |       |
|             |muzikologije     |       |
|Tolmačenje        |magister tolmačenja |mag. tolmač. |
|             |magistrica tolmačenja|       |
|– skupni magistrski    |           |       |
|študijski programi    |magister socialne in |mag. soc. in |
|Kulturna raznolikost in  |kulturne       |kult.    |
|transnacionalni procesi  |antropologije    |antrop.   |
|(13)           |magistrica socialne |       |
|             |in kulturne     |       |
|             |antropologije    |       |
|Zgodovina jugovzhodne   |magister zgodovine  |mag. zgod.  |
|Evrope(14)        |magistrica zgodovine |       |
|             |           |       |
|Prevajanje (SLO-ANG-NEM) |magister prevajanja |mag. prev.  |
|(15)           |magistrica prevajanja|       |
|             |           |       |
|Prevajanje (SLO-ANG-FRA) |magister prevajanja |mag. prev.  |
|(16)           |magistrica prevajanja|       |
|             |           |       |
|– dvopredmetni magistrski |           |       |
|študijski programi    |magister primerjalne |mag. prim.  |
|Primerjalna književnost  |književnosti in…   |knjiž. in … |
|in literarna teorija   |magistrica      |       |
|             |primerjalne     |       |
|             |književnosti in…   |       |
|Anglistika        |magister anglistike |mag. angl.  |
|             |in …         |in …     |
|             |magistrica anglistike|       |
|             |in …         |       |
|Primerjalno jezikoslovje |magister       |mag. prim.  |
|             |primerjalnega    |jezikosl. in |
|             |jezikoslovja in …  |…      |
|             |magistrica      |       |
|             |primerjalnega    |       |
|             |jezikoslovja in …  |       |
|Španski jezik in     |magister španskega  |mag. šp.   |
|književnost        |jezika in      |jez. in   |
|             |književnosti in …  |knjiž. in … |
|             |magistrica španskega |       |
|             |jezika in      |       |
|             |književnosti in …  |       |
|Slovenistika       |magister slovenistike|mag. slov.  |
|             |in …         |in …     |
|             |magistrica      |       |
|             |slovenistike in …  |       |
|Italijanski jezik in   |magister       |mag. ital.  |
|književnost        |italijanskega jezika |jez. in   |
|             |in književnosti in … |knjiž. in … |
|             |magistrica      |       |
|             |italijanskega jezika |       |
|             |in književnosti in … |       |
|Primerjalno slovansko   |magister       |mag. prim.  |
|jezikoslovje       |primerjalnega    |sl jez. in … |
|             |slovanskega     |       |
|             |jezikoslovja in …  |       |
|             |magistrica      |       |
|             |primerjalnega    |       |
|             |slovanskega     |       |
|             |jezikoslovja in …  |       |
|Grški jezik, književnost |magister grškega   |mag. gr.   |
|in kultura        |jezika, književnosti |jez. in …  |
|             |in kulture in …   |       |
|             |magistrica grškega  |       |
|             |jezika, književnosti |       |
|             |in kulture in …   |       |
|Latinski jezik,      |magister latinskega |mag. lat.  |
|književnost in kultura  |jezika, književnosti |jez. in …  |
|             |in kulture in …   |       |
|             |magistrica latinskega|       |
|             |jezika, književnosti |       |
|             |in kulture in …   |       |
|Etnologija in kulturna  |magister etnologije |mag. etn. in |
|antropologija       |in kulturne     |kult.    |
|             |antropologije in …  |antrop. in … |
|             |magistrica etnologije|       |
|             |in kulturne     |       |
|             |antropologije in …  |       |
|Francistične študije   |magister francistike |mag. fran.  |
|             |in …         |in …     |
|             |magistrica      |       |
|             |francistike in …   |       |
|Sociologija kulture    |magister sociologije |mag. soc.  |
|             |kulture in …     |kult. in …  |
|             |magistrica      |       |
|             |sociologije kulture |       |
|             |in …         |       |
|– pedagoški dvopredmetni |           |       |
|magistrski študijski   |           |       |
|programi         |magister profesor  |mag. prof.  |
|Andragogika        |andragogike in …   |andrag. in… |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |andragogike in …   |       |
|Pedagogika        |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |pedagogike in …   |ped. in …  |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |pedagogike in …   |       |
|             |           |       |
|Zgodovina         |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |zgodovine in …    |zgod. in …  |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica zgodovine|       |
|             |in …         |       |
|Anglistika        |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |anglistike in …   |angl. in …  |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |anglistike in …   |       |
|– pedagoški enopredmetni |           |       |
|magistrski študijski   |           |       |
|programi         |magister profesor  |mag. prof.  |
|Pedagogika        |pedagogike      |ped.     |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |pedagogike      |       |
|Andragogika        |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |andragogike     |andrag.   |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |andragogike     |       |
|Šolsko knjižničarstvo   |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |šolskega       |šol. knjiž. |
|             |knjižničarstva    |       |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica šolskega |       |
|             |knjižničarstva    |       |
|Slovenistika       |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |slovenistike     |slov.    |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |slovenistike     |       |
|Zgodovina         |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |zgodovine      |zgod.    |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica zgodovine|       |
|Anglistika        |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |anglistike      |angl     |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |anglistike      |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|14. MEDICINSKA FAKULTETA |           |       |
|– enovita magistrska   |           |       |
|študijska programa    |doktor medicine   |dr. med.   |
|Medicina         |doktorica medicine  |       |
|             |           |       |
|Dentalna medicina     |doktor dentalne   |dr. dent.  |
|             |medicine       |med.     |
|             |doktorica dentalne  |       |
|             |medicine       |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|15. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|programi         |magister profesor  |mag. prof.  |
|Poučevanje        |poučevanja      |pouč.    |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |poučevanja      |       |
|Specialna in       |magister profesor  |mag. prof.  |
|rehabilitacijska     |specialne in     |spec. in   |
|pedagogika        |rehabilitacijske   |reh. ped.  |
|             |pedagogike      |       |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica specialne|       |
|             |in rehabilitacijske |       |
|             |pedagogike      |       |
|Logopedija in       |magister profesor  |mag. prof.  |
|surdopedagogika      |logopedije in    |logo. in   |
|             |surdopedagogike   |surdo.    |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |logopedije in    |       |
|             |surdopedagogike   |       |
|Socialna pedagogika    |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |socialne pedagogike |soc. ped.  |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica socialne |       |
|             |pedagogike      |       |
|Supervizija, osebno in  |magister profesor  |mag. prof.  |
|organizacijsko svetovanje |supervizije, osebnega|sup., os. in |
|             |in organizacijskega |or. svet.  |
|             |svetovanja      |       |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |supervizije, osebnega|       |
|             |in organizacijskega |       |
|             |svetovanja      |       |
|Predšolska vzgoja     |magister predšolske |mag. pred.  |
|             |vzgoje        |vzg.     |
|             |magistrica predšolske|       |
|             |vzgoje        |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|16. PRAVNA FAKULTETA   |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program          |magister prava    |mag. prav.  |
|Pravo           |magistrica prava   |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|17. TEOLOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– magistrska študijska  |           |       |
|programa         |magister       |mag. relig. |
|Religiologija in etika  |religiologije in   |in etike   |
|             |etike        |       |
|             |magistrica      |       |
|             |religiologije in   |       |
|             |etike        |       |
|Zakonske in družinske   |magister zakonskih in|mag. zakon. |
|študije          |družinskih študij  |in druž.   |
|             |magistrica zakonskih |štud.    |
|             |in družinskih študij |       |
|– enoviti magistrski   |           |       |
|študijski program     |magister teolog   |mag. teol.  |
|Teologija         |magistrica teologinja|       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|18. VETERINARSKA     |           |       |
|FAKULTETA         |           |       |
|– enoviti magistrski   |doktor veterinarske |dr. vet. med |
|študijski program     |medicine       |       |
|Veterinarstvo       |doktorica      |       |
|             |veterinarske medicine|       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|19. ZDRAVSTVENA FAKULTETA |           |       |
|– magistrska študijska  |           |       |
|programa         |magister inženir   |mag. inž.  |
|Radiološka tehnologija  |radiološke      |rad. tehnol. |
|             |tehnologije     |       |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |radiološke      |       |
|             |tehnologije     |       |
|Zdravstvena nega     |magister zdravstvene |mag. zdr.  |
|             |nege         |neg.     |
|             |magistrica      |       |
|             |zdravstvene nege   |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|20. EKONOMSKA FAKULTETA  |           |       |
|in FAKULTETA ZA ŠPORT   |           |       |
|– interdisciplinarni   |           |       |
|magistrski študijski   |           |       |
|program          |magister managementa |mag. manag. |
|Management v športu    |v športu       |v šp.    |
|             |magistrica      |       |
|             |managementa v športu |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|21. Interdisciplinarni  |           |       |
|program MEDICINSKE    |           |       |
|FAKULTETE, FILOZOFSKE   |           |       |
|FAKULTETE, FAKULTETE ZA  |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN     |           |       |
|INFORMATIKO IN PEDAGOŠKE |           |       |
|FAKULTETE(17)       |magister kognitivne |mag. kog.  |
|– interdisciplinarni   |znanosti       |zn.     |
|magistrski študijski   |magistrica kognitivne|       |
|program          |znanosti       |       |
|Kognitivna znanost    |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
(6) Program se izvaja v sodelovanju z Univerzo v Bolzanu
(Italija) in Univerzo v Brnu (Češka).
(7) Program se izvaja skupaj z Univerzo v Gironi (Španija) in
Univerzo na Južnem Danskem.
(8) Program se izvaja skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v
Sarajevu (Bosna in Hercegovina).
(9) Program se izvaja v sodelovanju 9 univerz, in sicer:
Univerza v Padovi in Univerza Ca Foscari (Italija), Univerza v
Gradcu (Avstrija), Univerza v Hamburgu (Nemčija), Katoliška
univerza Leuven (Belgija), Univerza v Mastrihtu (Nizozemska) in
Univerza v Ljubljani.
(10) Program se izvaja v sodelovanju štirih univerz, poleg
Univerze v Ljubljani še: Univerze v Trentu (Italija), Univerze
v Regensburgu (Nemčija) in Corvinus Univerze v Budimpešti
(Madžarska).
(11) Program se izvaja skupaj s Fakulteto za organizacijske
vede Univerze v Beogradu (Srbija).
(12) Program se izvaja skupaj z Ekonomsko univerzo v Pragi
(Češka), Univerzo v Rotterdamu (Nizozemska) in Univerzo Matej
Bel (Slovaška).
(13) Program se izvaja skupaj z Univerzo na Dunaju (Avstrija),
Avtonomno univerzo v Barceloni (Španija), Irsko nacionalno
univerzo – Maynooth (Irska), Univerzo v Stockholmu (Švedska) in
Univerzo Lumiere Lyon II (Francija).
(14) Program se izvaja skupaj z Univerzo iz Cluja (Romunija) in
Univerzo iz Graza (Avstrija).
(15) Program se izvaja skupaj z Inštitutom za teoretično in
uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu (Avstrija).
(16) Program se izvaja skupaj z Inštitutom za orientalske
jezike in civilizacijo in Visoko šolo za tolmačenje in
prevajanje Pariz (Francija).
(17) Program je del mednarodnega programa skupne diplome
kognitivne znanosti, ki poteka na petih evropskih univerzah –
Univerza na Dunaju (Avstrija), Univerza v Zagrebu (Hrvaška),
Tehnična univerza v Budimpešti (Madžarska), Univerza Komenski v
Bratislavi (Slovaška) in Univerza v Ljubljani.
I. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+---------------------------+--------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Znanstveni naslov po| Okrajšava |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih |       |
|  po Zakonu o visokem  |  in znanstvenih  |       |
| šolstvu (Uradni list RS, | naslovih (Uradni |       |
|  št. 119/06 – uradno  |list RS, št. 61/06) |       |
|prečiščeno besedilo, 59/07 |          |       |
| – ZŠtip, 15/08 – odl. US, |          |       |
|   64/08 in 86/09)   |          |       |
|              |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|1. EKONOMSKA FAKULTETA   |          |       |
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Ekonomske in poslovne vede |doktorica znanosti |       |
|              |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|2. FAKULTETA ZA      |          |       |
|ARHITEKTURO        |          |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti |       |
|Arhitektura        |          |       |
|              |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA      |          |       |
|ELEKTROTEHNIKO       |          |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti |       |
|Elektrotehnika       |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA      |          |       |
|GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO |          |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti |       |
|Grajeno okolje       |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|5. FAKULTETA ZA KEMIJO IN |          |       |
|KEMIJSKO TEHNOLOGIJO    |          |       |
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Kemijske znanosti     |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|6. FAKULTETA ZA MATEMATIKO |          |       |
|IN FIZIKO         |          |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti |       |
|Matematika in fizika    |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|7. FAKULTETA ZA      |          |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN      |          |       |
|INFORMATIKO        |          |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti |       |
|Računalništvo in      |          |       |
|informatika        |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|8. FAKULTETA ZA SOCIALNO  |          |       |
|DELO(18)          |          |       |
|– skupni doktorski     |doktor znanosti   |dr.     |
|študijski program     |doktorica znanosti |       |
|Socialno delo       |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|9. FAKULTETA ZA      |          |       |
|STROJNIŠTVO        |          |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti |       |
|Strojništvo        |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|10. FAKULTETA ZA ŠPORT   |          |       |
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Kineziologija       |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|11. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA  |          |       |
|FAKULTETA         |          |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti |       |
|Tekstilstvo, grafika in  |          |       |
|tekstilno oblikovanje   |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|12. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |          |       |
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Izobraževanje učiteljev in |doktorica znanosti |       |
|edukacijske vede      |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|13. PRAVNA FAKULTETA    |          |       |
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Pravo           |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|14. TEOLOŠKA FAKULTETA   |          |       |
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Teologija         |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|15. Interdisciplinarni   |          |       |
|študijski program     |          |       |
|FAKULTETE ZA FARMACIJO,  |          |       |
|FAKULTETE ZA KEMIJO IN   |          |       |
|KEMIJSKO TEHNOLOGIJO,   |          |       |
|MEDICINSKE FAKULTETE,   |          |       |
|VETERINARSKE FAKULTETE,  |doktor znanosti   |dr.     |
|BIOTEHNIŠKE FAKULTETE(19) |doktorica znanosti |       |
|– interdisciplinarni    |          |       |
|doktorski študijski    |          |       |
|program          |          |       |
|Biomedicina        |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|16. Interdisciplinarni   |          |       |
|študijski program     |          |       |
|BIOTEHNIŠKE FAKULTETE,   |          |       |
|EKONOMSKE FAKULTETE,    |          |       |
|FAKULTETE ZA DRUŽBENE   |          |       |
|VEDE, FAKULTETE ZA     |          |       |
|ELEKTROTEHNIKO, FAKULTETE |          |       |
|ZA MATEMATIKO IN FIZIKO,  |          |       |
|FILOZOFSKE FAKULTETE in  |doktor znanosti   |dr.     |
|MEDICINSKE FAKULTETE    |doktorica znanosti |       |
|– interdisciplinarni    |          |       |
|doktorski študijski    |          |       |
|program          |          |       |
|Statistika         |          |       |
|              |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|17. Interdisciplinarni   |          |       |
|študijski program     |          |       |
|BIOTEHNIŠKE FAKULTETE,   |          |       |
|EKONOMSKE FAKULTETE,    |          |       |
|FAKULTETE ZA DRUŽBENE   |          |       |
|VEDE, FAKULTETE ZA     |          |       |
|GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, |          |       |
|FAKULTETE ZA KEMIJO IN   |          |       |
|KEMIJSKO TEHNOLOGIJO,   |          |       |
|FAKULTETE ZA MATEMATIKO IN |          |       |
|FIZIKO, FAKULTETE ZA    |          |       |
|POMORSTVO IN PROMET,    |          |       |
|FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO, |          |       |
|FILOZOFSKE FAKULTETE,   |          |       |
|MEDICINSKE FAKULTETE,   |doktor znanosti   |dr.     |
|NARAVOSLOVNOTEHNIŠKE    |doktorica znanosti |       |
|FAKULTETE, PRAVNE     |          |       |
|FAKULTETE in VETERINARSKE |          |       |
|FAKULTETE         |          |       |
|– interdisciplinarni    |          |       |
|doktorski študijski    |          |       |
|program          |          |       |
|Varstvo okolja       |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|18. Interdisciplinarni   |          |       |
|študijski program     |          |       |
|BIOTEHNIŠKE FAKULTETE,   |          |       |
|FAKULTETE ZA        |          |       |
|ELEKTROTEHNIKO, FAKULTETE |          |       |
|ZA RAČUNALNIŠTVO IN    |          |       |
|INFORMATIKO in FAKULTETE  |doktor znanosti   |dr.     |
|ZA STROJNIŠTVO       |doktorica znanosti |       |
|– nterdisciplinarni    |          |       |
|doktorski študijski    |          |       |
|program          |          |       |
|Bioznanosti        |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|19. Interdisciplinarni   |          |       |
|študijski program     |          |       |
|FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE |          |       |
|in FILOZOFSKE FAKULTETE  |          |       |
|(20)            |doktor znanosti   |dr.     |
|– interdisciplinarni    |doktorica znanosti |       |
|doktorski študijski    |          |       |
|program          |          |       |
|Humanistika in       |          |       |
|družboslovje        |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
(18) Program se izvaja v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo
in socialno varstvo (Velika Britanija), Fakulteto za družbene
vede Univerze v Jyvaskyli (Finska), Univerzo v Siegenu
(Nemčija) in institucijama podpore Univerzo uporabnih znanosti
Alice Solomon (Nemčija) in Univerzo uporabnih znanosti St.
Polten (Avstrija).
(19) V sodelovanju z raziskovalnimi inštituti: Nacionalni
inštitut za biologijo, Inštitut Jožef Stefan in Kemijski
inštitut Ljubljana.
(20) Program se izvaja v sodelovanju z AKADEMIJO ZA GLASBO,
FAKULTETO ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, FAKULTETO ZA RAČUNALNIŠTVO
IN INFORMATIKO IN TEOLOŠKO FAKULTETO.
II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Mariboru, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
II. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+-------------------------+----------------------+-------------+
| VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  |Zakonu o strokovnih in|       |
|  sprejet po Zakonu o  | znanstvenih naslovih |       |
| visokem šolstvu (Uradni | (Uradni list RS, št. |       |
| list RS, št. 119/06 – |    61/06)    |       |
|  uradno prečiščeno  |           |       |
|besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
| 15/08 – odl. US, 64/08 |           |       |
|    in 86/09)    |           |       |
|             |           |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|1. EKONOMSKO-POSLOVNA  |           |       |
|FAKULTETA        |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
|študijski program    |(VS)         |(VS)     |
|Management storitev   |diplomirana      |       |
|             |ekonomistka (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|2. FAKULTETA ZA     |           |       |
|ENERGETIKO        |           |       |
|– univerzitetni     |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|študijski program    |energetike (UN)    |energ. (UN) |
|Energetika        |diplomirana inženirka |       |
|             |energetike (UN)    |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|Energetika        |energetike (VS)    |energ. (VS) |
|             |diplomirana inženirka |       |
|             |energetike (VS)    |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA     |           |       |
|GRADBENIŠTVO       |           |       |
|– visokošolska strokovna |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|študijska programa    |gradbeništva (VS)   |grad. (VS)  |
|Gradbeništvo       |diplomirana inženirka |       |
|             |gradbeništva (VS)   |       |
|Prometno inženirstvo   |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|             |prometa (VS)     |prom. (VS)  |
|             |diplomirana inženirka |       |
|             |prometa (VS)     |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA KEMIJSKO |           |       |
|TEHNOLOGIJO       |           |       |
|– univerzitetna     |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|študijska programa    |kemijske tehnologije |kem. tehnol. |
|Kemijska tehnologija   |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana inženirka |       |
|             |kemijske tehnologije |       |
|             |(UN)         |       |
|Kemija          |diplomirani kemik (UN)|dipl. kem.  |
|             |diplomirana kemičarka |(UN)     |
|             |(UN)         |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|Kemijska tehnologija   |kemijske tehnologije |kem. tehnol. |
|             |(VS)         |(VS)     |
|             |diplomirana inženirka |       |
|             |kemijske tehnologije |       |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|5. FAKULTETA ZA     |           |       |
|NARAVOSLOVJE IN     |           |       |
|MATEMATIKO        |           |       |
|– univerzitetni     |diplomirani biolog  |dipl. biol. |
|študijski programi    |(UN)         |(UN)     |
|Biologija        |diplomirana biologinja|       |
|             |(UN)         |       |
|Matematika        |diplomirani matematik |dipl. mat.  |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana      |       |
|             |matematičarka (UN)  |       |
|Ekologija z       |diplomirani ekolog  |dipl. ekol. |
|naravovarstvom      |naravovarstvenik (UN) |naravov.   |
|             |diplomirana ekologinja|(UN)     |
|             |naravovarstvenica (UN)|       |
|– dvopredmetni      |           |       |
|univerzitetni študijski |           |       |
|programi         |diplomant       |dipl. izob. |
|Izobraževalna biologija |izobraževalne     |biol. (UN)  |
|             |biologije (UN) in …  |in …     |
|             |diplomantka      |       |
|             |izobraževalne     |       |
|             |biologije (UN) in …  |       |
|Izobraževalna fizika   |diplomant       |dipl. izob. |
|             |izobraževalne fizike |fiz. (UN) in |
|             |(UN) in …       |…      |
|             |diplomantka      |       |
|             |izobraževalne fizike |       |
|             |(UN) in …       |       |
|Izobraževalna kemija   |diplomant       |dipl. izob. |
|             |izobraževalne kemije |kem. (UN) in |
|             |(UN) in …       |…      |
|             |diplomantka      |       |
|             |izobraževalne kemije |       |
|             |(UN) in …       |       |
|Izobraževalna matematika |diplomant       |dipl. izob. |
|             |izobraževalne     |mat. (UN) in |
|             |matematike (UN) in … |…      |
|             |diplomantka      |       |
|             |izobraževalne     |       |
|             |matematike (UN) in … |       |
|Izobraževalno      |diplomant       |dipl. izob. |
|računalništvo      |izobraževalnega    |rač. (UN) in |
|             |računalništva (UN) in |…      |
|             |…           |       |
|             |diplomantka      |       |
|             |izobraževalnega    |       |
|             |računalništva (UN) in |       |
|             |…           |       |
|Izobraževalna tehnika  |diplomant       |dipl. izob. |
|             |izobraževalne tehnike |teh. (UN) in |
|             |(UN) in …       |…      |
|             |diplomantka      |       |
|             |izobraževalne tehnike |       |
|             |(UN) in …       |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|6. FAKULTETA ZA     |           |       |
|STROJNIŠTVO       |           |       |
|– visokošolska strokovna |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|študijska programa    |strojništva (VS)   |str. (VS)  |
|Strojništvo       |diplomirana inženirka |       |
|             |strojništva (VS)   |       |
|Tehnologije tekstilnega |diplomirani tekstilni |dipl. tekst. |
|oblikovanja       |oblikovalec (VS)   |oblik. (VS) |
|             |diplomirana tekstilna |       |
|             |oblikovalka (VS)   |       |
|– univerzitetni     |           |       |
|študijski program    |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|Tehniško varstvo okolja |tehniškega varstva  |teh. var.  |
|             |okolja (UN)      |okolja (UN) |
|             |diplomirana inženirka |       |
|             |tehniškega varstva  |       |
|             |okolja (UN)      |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|7. FAKULTETA ZA     |           |       |
|ZDRAVSTVENE VEDE     |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani      |dipl. zn.  |
|študijski program    |zdravstvenik (VS)   |(VS)     |
|Zdravstvena nega     |diplomirana medicinska|dipl. m. s. |
|             |sestra (VS)      |(VS)     |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|8. FILOZOFSKA FAKULTETA |           |       |
|– univerzitetni     |           |       |
|študijski programi    |diplomirani germanist |dipl. germ. |
|Germanistika       |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana      |       |
|             |germanistka (UN)   |       |
|Slovenski jezik in    |diplomirani slovenist |dipl. slov. |
|književnost       |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana      |       |
|             |slovenistka(UN)    |       |
|Zgodovina        |diplomirani zgodovinar|dipl. zgod. |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana      |       |
|             |zgodovinarka (UN)   |       |
|Psihologija       |diplomiran psiholog  |dipl. psih. |
|             |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana      |       |
|             |psihologinja (UN)   |       |
|Sociologija in      |diplomant sociologije |dipl. soc.  |
|interdisciplinarno    |in          |in      |
|družboslovje       |interdisciplinarnega |interdisc.  |
|             |družboslovja (UN)   |druž. (UN)  |
|             |diplomantka      |       |
|             |sociologije in    |       |
|             |interdisciplinarnega |       |
|             |družboslovja (UN)   |       |
|– dvopredmetni      |           |       |
|univerzitetni študijski |           |       |
|programi         |diplomirani umetnostni|dipl. um.  |
|Umetnostna zgodovina   |zgodovinar (UN) in … |zgod. (UN)  |
|             |diplomirana umetnostna|in …     |
|             |zgodovinarka (UN) in …|       |
|Pedagogika        |diplomirani pedagog  |dipl. ped.  |
|             |(UN) in …       |(UN) in …  |
|             |diplomirana      |       |
|             |pedagoginja (UN) in … |       |
|Filozofija        |diplomirani filozof  |dipl. fil.  |
|             |(UN) in …       |(UN) in …  |
|             |diplomirana      |       |
|             |filozofinja (UN) in … |       |
|Geografija        |diplomirani geograf  |dipl. geog. |
|             |(UN) in …       |(UN) in …  |
|             |diplomirana      |       |
|             |geografinja (UN) in … |       |
|Medjezikovne študije –  |diplomant       |dipl.    |
|angleščina        |medjezikovnih študij -|medjez. št. |
|             |angleščina (UN) in … |– ang. (UN) |
|             |diplomantka      |in …     |
|             |medjezikovnih študij -|       |
|             |angleščina (UN) in … |       |
|Medjezikovne študije –  |diplomant       |dipl.    |
|nemščina         |medjezikovnih študij -|medjez. št. |
|             |nemščina (UN) in …  |– nem. (UN) |
|             |diplomantka      |in …     |
|             |medjezikovnih študij -|       |
|             |nemščina (UN) in …  |       |
|Medjezikovne študije –  |diplomant       |dipl.    |
|madžarščina       |medjezikovnih študij -|medjez. št. |
|             |madžarščina (UN) in … |– madž. (UN) |
|             |diplomant       |in …     |
|             |medjezikovnih študij -|       |
|             |madžarščina (UN) in … |       |
|Angleški jezik in    |diplomirani anglist  |dipl. angl. |
|književnost       |(UN) in …       |(UN) in …  |
|             |diplomirana anglistka |       |
|             |(UN) in …       |       |
|Nemški jezik in     |diplomant nemškega  |dipl. nem.  |
|književnost       |jezika in književnosti|jez. in   |
|             |(UN) in …       |knjiž. (UN) |
|             |diplomantka nemškega |in …     |
|             |jezika in književnosti|       |
|             |(UN) in …       |       |
|Madžarski jezik s    |diplomant madžarskega |dipl. madž. |
|književnostjo      |jezika s književnostjo|jez. s    |
|             |(UN) in …       |knjiž. (UN) |
|             |diplomantka      |in …     |
|             |madžarskega jezika s |       |
|             |književnostjo (UN) in |       |
|             |…           |       |
|Slovenski jezik in    |diplomirani slovenist |dipl. slov. |
|književnost       |(UN) in …       |(UN) in …  |
|             |diplomirana      |       |
|             |slovenistka (UN) in … |       |
|Sociologija       |diplomirani sociolog |dipl. soc.  |
|             |(UN) in …       |(UN) in …  |
|             |diplomirana      |       |
|             |sociologinja (UN) in …|       |
|Zgodovina        |diplomirani zgodovinar|dipl. zgod. |
|             |(UN) in …       |(UN) in …  |
|             |diplomirana      |       |
|             |zgodovinarka (UN) in …|       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|9. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– univerzitetni     |           |       |
|študijski programi    |profesor razrednega  |prof. raz.  |
|Razredni pouk      |pouka (UN)      |pouka (UN)  |
|             |profesorica razrednega|       |
|             |pouka (UN)      |       |
|Glasbena pedagogika   |profesor glasbe (UN) |prof. glas. |
|             |profesorica glasbe  |(UN)     |
|             |(UN)         |       |
|Likovna pedagogika    |profesor likovne   |prof. lik.  |
|             |pedagogike (UN)    |ped. (UN)  |
|             |profesorica likovne  |       |
|             |pedagogike (UN)    |       |
|– visokošolska strokovna |           |       |
|študijska programa    |diplomirani športni  |dipl. šp.  |
|Športno treniranje    |trener (VS)      |tren. (VS)  |
|             |diplomirana športna  |       |
|             |trenerka (VS)     |       |
|Predšolska vzgoja    |diplomirani vzgojitelj|dipl. vzg.  |
|             |predšolskih otrok (VS)|(VS)     |
|             |diplomirana      |       |
|             |vzgojiteljica     |       |
|             |predšolskih otrok (VS)|       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|10. PRAVNA FAKULTETA   |           |       |
|– univerzitetni     |           |       |
|študijski program    |diplomirani pravnik  |dipl. prav. |
|Pravo          |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana pravnica |       |
|             |(UN)         |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|11. FAKULTETA ZA     |           |       |
|STROJNIŠTVO in FAKULTETA |           |       |
|ZA ELEKTROTEHNIKO,    |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN     |           |       |
|INFORMATIKO       |           |       |
|– interdisciplinarni   |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|visokošolski študijski  |mehatronike (VS)   |meh. (VS)  |
|program         |diplomirana inženirka |       |
|Mehatronika       |mehatronike (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
II. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+--------------------------+---------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 –  |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno   |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in |           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|1. FAKULTETA ZA      |           |       |
|ELEKTROTEHNIKO,      |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN     |           |       |
|INFORMATIKO        |magister inženir   |mag. inž.  |
|– magistrski študijski  |daljinskega vodenja |dalj. vod.  |
|programi         |magistrica inženirka |       |
|Daljinsko vodenje     |daljinskega vodenja |       |
|Medijske komunikacije   |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |medijskih komunikacij|med. kom.  |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |medijskih komunikacij|       |
|Računalništvo in     |magister inženir   |mag. inž.  |
|informacijske tehnologije |računalništva in   |rač. in inf. |
|             |informacijskih    |tehnol.   |
|             |tehnologij      |       |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |računalništva in   |       |
|             |informacijskih    |       |
|             |tehnologij      |       |
|Informatika in      |magister inženir   |mag. inž.  |
|tehnologije komuniciranja |informatike in    |inf. in   |
|             |tehnologij      |tehnol. kom. |
|             |komuniciranja    |       |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |informatike in    |       |
|             |tehnologij      |       |
|             |komuniciranja    |       |
|Elektrotehnika      |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |elektrotehnike    |el.     |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |elektrotehnike    |       |
|Telekomunikacije     |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |telekomunikacij   |tel.     |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |telekomunikacij   |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|2. FAKULTETA ZA      |           |       |
|ENERGETIKO        |           |       |
|– magistrski študijski  |magister inženir   |mag. inž.  |
|program          |energetike      |energ.    |
|Energetika        |magistrica inženirka |       |
|             |energetike      |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA      |           |       |
|GRADBENIŠTVO       |           |       |
|– magistrski študijski  |magister inženir   |mag. inž.  |
|programi         |arhitekture     |arh.     |
|Arhitektura        |magistrica inženirka |       |
|             |arhitekture     |       |
|Prometno inženirstvo   |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |prometa       |prom.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |prometa       |       |
|Gradbeništvo       |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |gradbeništva     |grad.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |gradbeništva     |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA KEMIJO IN |           |       |
|KEMIJSKO TEHNOLOGIJO   |           |       |
|– magistrska študijska  |           |       |
|programa         |magister kemije   |mag. kem.  |
|Kemija          |magistrica kemije  |       |
|Kemijska tehnika     |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |kemijske tehnike   |kem. teh.  |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |kemijske tehnike   |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|5. FAKULTETA ZA      |           |       |
|NARAVOSLOVJE IN      |           |       |
|MATEMATIKO        |           |       |
|– magistrski študijski  |magister matematike |mag. mat.  |
|programi         |magistrica matematike|       |
|Matematika        |           |       |
|Biologija in ekologija z |magister biologije in|mag. biol.  |
|naravovarstvom      |ekologije z     |in ekol. z  |
|             |naravovarstvom    |naravovar.  |
|             |magistrica biologije |       |
|             |in ekologije z    |       |
|             |naravovarstvom    |       |
|Izobraževalna fizika   |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |fizike        |fiz.     |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica fizike  |       |
|Izobraževalna tehnika   |magister profesor  |mag. prof.  |
|             |tehnike       |teh.     |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica tehnike |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|6. FAKULTETA ZA      |           |       |
|STROJNIŠTVO        |           |       |
|– magistrska študijska  |magister inženir   |mag. inž.  |
|programa         |strojništva     |str.     |
|Strojništvo        |magistrica inženirka |       |
|             |strojništva     |       |
|Tehniško varstvo okolja  |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |tehniškega varstva  |teh. var.  |
|             |okolja        |okolja    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |tehniškega varstva  |       |
|             |okolja        |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|7. FILOZOFSKA FAKULTETA  |           |       |
|– magistrska študijska  |           |       |
|programa         |magister slovenskega |mag. slov.  |
|Slovenski jezik in    |jezika in      |jez. in   |
|književnost        |književnosti     |knjiž.    |
|             |magistrica      |       |
|             |slovenskega jezika in|       |
|             |književnosti     |       |
|Književnost        |magister književnosti|mag. knjiž. |
|             |magistrica      |       |
|             |književnosti     |       |
|– dvopredmetni magistrski |           |       |
|študijski program     |magister profesor  |mag. prof.  |
|Slovenski jezik in    |slovenskega jezika in|slov. jez.  |
|književnost        |književnosti in …  |in knjiž. in |
|             |magistrica      |…      |
|             |profesorica     |       |
|             |slovenskega jezika in|       |
|             |književnosti in …  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|8. MEDICINSKA FAKULTETA  |           |       |
|– enoviti magistrski   |           |       |
|študijski program     |doktor medicine   |dr. med.   |
|Splošna medicina     |doktorica medicine  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|9. PRAVNA FAKULTETA    |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|programi         |magister prava    |mag. prav.  |
|Pravo           |magistrica prava   |       |
|Poslovno-gospodarsko   |magister poslovno-  |mag. posl. – |
|pravo           |gospodarskega prava |gosp. prav. |
|             |magistrica poslovno- |       |
|             |gospodarskega prava |       |
|Delovno pravo in kadri  |magister delovnega  |mag. del.  |
|             |prava in kadrov   |prav. in   |
|             |magistrica delovnega |kad.     |
|             |prava in kadrov   |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|10. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program          |magister profesor  |mag. prof.  |
|Razredni pouk       |razrednega pouka   |raz. pouka  |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |razrednega pouka   |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|11. FAKULTETA ZA     |           |       |
|ORGANIZACIJSKE VEDE in  |           |       |
|FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE |           |       |
|VEDE           |magister zdravstveno-|mag. zdr.-  |
|– skupni magistrski    |socialnega      |soc. manag. |
|študijski program     |managementa     |       |
|Management v zdravstvu in |magistrica      |       |
|socialnem varstvu     |zdravstveno-     |       |
|             |socialnega      |       |
|             |managementa     |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|12. FAKULTETA ZA     |           |       |
|KMETIJSTVO IN       |           |       |
|BIOSISTEMSKE VEDE(21) in |           |       |
|MEDICINSKA FAKULTETA   |           |       |
|– interdisciplinarni   |           |       |
|magistrski študijski   |magister varne    |mag. var.  |
|program          |prehrane       |preh.    |
|Varnost hrane v      |magistrica varne   |       |
|prehrambeni verigi    |prehrane       |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|13. FAKULTETA ZA     |           |       |
|GRADBENIŠTVO, FAKULTETA  |           |       |
|ZA STROJNIŠTVO, FAKULTETA |           |       |
|ZA ELEKTROTEHNIKO,    |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN     |           |       |
|INFORMATIKO in EKONOMSKO- |           |       |
|POSLOVNA FAKULTETA    |           |       |
|– interdisciplinarni   |magister gospodarski |mag. gosp.  |
|magistrski študijski   |inženir       |inž.     |
|program          |magistrica      |       |
|Gospodarsko inženirstvo  |gospodarska inženirka|       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|14. FAKULTETA ZA     |           |       |
|STROJNIŠTVO in FAKULTETA |           |       |
|ZA ELEKTROTEHNIKO,    |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN     |           |       |
|INFORMATIKO        |           |       |
|– interdisciplinarni   |magister inženir   |mag. inž.  |
|magistrski študijski   |mehatronike     |meh.     |
|program          |magistrica inženirka |       |
|Mehatronika        |mehatronike     |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
(21) Fakulteta se je preimenovala iz Fakultete za kmetijstvo s
sklepom Senata za akreditacijo z dne 14. 2. 2008.
II. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+--------------------------+---------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Znanstveni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 –  |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno   |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in |           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|1. EKONOMSKO – POSLOVNA  |           |       |
|FAKULTETA         |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti  |       |
|Ekonomske in poslovne   |           |       |
|vede           |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|2. FAKULTETA ZA      |           |       |
|ELEKTROTEHNIKO,      |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN     |           |       |
|INFORMATIKO        |doktor znanosti   |dr.     |
|– doktorski študijski   |doktorica znanosti  |       |
|programi         |           |       |
|Računalništvo in     |           |       |
|informatika        |           |       |
|Medijske komunikacije   |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Elektrotehnika      |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA      |           |       |
|GRADBENIŠTVO       |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|programi         |doktorica znanosti  |       |
|Gradbeništvo       |           |       |
|Prometno inženirstvo   |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Jedrska energetika in   |doktor znanosti   |dr.     |
|tehnologije        |doktorica znanosti  |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA KEMIJO IN |           |       |
|KEMIJSKO TEHNIKO     |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti  |       |
|Kemija in kemijska    |           |       |
|tehnika          |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|5. FAKULTETA ZA LOGISTIKO |           |       |
|– doktorski študijski   |           |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Logistika sistemov    |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|6. FAKULTETA ZA      |           |       |
|NARAVOSLOVJE IN      |           |       |
|MATEMATIKO        |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|programi         |doktorica znanosti  |       |
|Tehnika – področje    |           |       |
|izobraževanja       |           |       |
|Matematika        |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Ekološke znanosti     |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Fizika          |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|7. FAKULTETA ZA      |           |       |
|ORGANIZACIJSKE VEDE    |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|programi         |doktorica znanosti  |       |
|Organizacija in      |           |       |
|management informacijskih |           |       |
|sistemov         |           |       |
|Organizacija in      |doktor znanosti   |       |
|management poslovnih in  |doktorica znanosti  |dr.     |
|delovnih sistemov     |           |       |
|             |           |       |
|Organizacija in      |doktor znanosti   |dr.     |
|management kadrovskih in |doktorica znanosti  |       |
|izobraževalnih sistemov  |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|8. FAKULTETA ZA      |           |       |
|STROJNIŠTVO        |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|programi         |doktorica znanosti  |       |
|Tehniško varstvo okolja  |           |       |
|Strojništvo        |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Tekstilni materiali    |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|9. FAKULTETA ZA VARSTVENE |           |       |
|VEDE           |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti  |       |
|Varstvoslovje       |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|10. FILOZOFSKA FAKULTETA |           |       |
|– doktorski študijski   |           |       |
|programi         |doktor znanosti   |dr.     |
|Hungaristične študije   |doktorica znanosti  |       |
|Filozofija        |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Zgodovina         |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Germanistične študije   |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Slovenistične študije   |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Sociologija        |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Vedenjska in kognitivna  |doktor znanosti   |dr.     |
|nevroznanost       |doktorica znanosti  |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|11. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– doktorski študijski   |           |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Edukacijske vede     |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|12. PRAVNA FAKULTETA   |           |       |
|– doktorski študijski   |           |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Pravo           |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
III. UNIVERZA NA PRIMORSKEM(22)
Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze na Primorskem, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
III. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+-------------------------+----------------------+-------------+
| VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  |Zakonu o strokovnih in|       |
|  sprejet po Zakonu o  | znanstvenih naslovih |       |
| visokem šolstvu (Uradni | (Uradni list RS, št. |       |
| list RS, št. 119/06 – |    61/06)    |       |
|  uradno prečiščeno  |           |       |
|besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
| 15/08 – odl. US, 64/08 |           |       |
|    in 86/09)    |           |       |
|             |           |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|1. FAKULTETA ZA     |           |       |
|HUMANISTIČNE ŠTUDIJE   |           |       |
|– univerzitetni     |diplomant medijskih  |dipl. medij. |
|študijski programi    |študijev (UN)     |štud. (UN)  |
|Medijski študiji     |diplomantka medijskih |       |
|             |študijev (UN)     |       |
|Medkulturno jezikovno  |diplomirani mediator |dipl. med.  |
|posredovanje       |jezikov in kultur (UN)|jez. in   |
|             |diplomirana mediatorka|kult. (UN)  |
|             |jezikov in kultur (UN)|       |
|Socialna politika    |diplomant socialne  |dipl. soc.  |
|             |politike (UN)     |pol. (UN)  |
|             |diplomantka socialne |       |
|             |politike (UN)     |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|2. FAKULTETA ZA     |           |       |
|MANAGEMENT        |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
|študijski program    |(VS)         |(VS)     |
|Mednarodno poslovanje  |diplomirana      |       |
|             |ekonomistka (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA     |           |       |
|MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE |           |       |
|IN INFORMACIJSKE     |           |       |
|TEHNOLOGIJE       |           |       |
|– univerzitetni     |diplomirani varstveni |dipl. varst. |
|študijski programi    |biolog (UN)      |biol. (UN)  |
|Biodiverziteta      |diplomirana varstvena |       |
|             |biologinja (UN)    |       |
|Sredozemsko kmetijstvo  |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|             |kmetijstva (UN)    |kmet. (UN)  |
|             |diplomirana inženirka |       |
|             |kmetijstva (UN)    |       |
|Bioinformatika      |diplomirani      |dipl.    |
|             |bioinformatik (UN)  |bioinf. (UN) |
|             |diplomirana      |       |
|             |bioinformatičarka (UN)|       |
|Matematika v ekonomiji  |diplomirani finančni |dipl. fin.  |
|in financah       |matematik (UN)    |mat. (UN)  |
|             |diplomirana finančna |       |
|             |matematičarka (UN)  |       |
|Biopsihologija      |diplomirani      |dipl.    |
|             |biopsiholog (UN)   |biopsih.   |
|             |diplomirana      |(UN)     |
|             |biopsihologinja (UN) |       |
|Aplikativna       |diplomirani kineziolog|dipl. kin.  |
|kineziologija      |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana      |       |
|             |kineziologinja (UN)  |       |
|Mehatronski in      |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|adaptronski sistemi in  |mehatronike in    |meh. in ad. |
|tehnologije       |adaptronike (UN)   |(UN)     |
|             |diplomirana inženirka |       |
|             |mehatronike in    |       |
|             |adaptronike (UN)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA     |           |       |
|TURISTIČNE ŠTUDIJE –   |           |       |
|TURISTICA(23)      |           |       |
|– univerzitetni     |diplomirani      |dipl. org.  |
|študijski program    |organizator turizma  |tur. (UN)  |
|Turizem         |(UN)         |       |
|             |diplomirana      |       |
|             |organizatorka turizma |       |
|             |(UN)         |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|5. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– univerzitetna     |           |       |
|študijska programa    |profesor razrednega  |prof. raz.  |
|Razredni pouk      |pouka (UN)      |pouka (UN)  |
|             |profesorica razrednega|       |
|             |pouka (UN)      |       |
|Edukacijske vede     |profesor edukacijskih |prof. eduk. |
|             |ved (UN)       |ved (UN)   |
|             |profesorica      |       |
|             |edukacijskih ved (UN) |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomirani vzgojitelj|dipl. vzg.  |
|Predšolska vzgoja    |predšolskih otrok (VS)|(VS)     |
|             |diplomirana      |       |
|             |vzgojiteljica     |       |
|             |predšolskih otrok (VS)|       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|6. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|ZDRAVSTVO        |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani      |dipl. zn.  |
|študijski program    |zdravstvenik (VS)   |(VS) dipl.  |
|Zdravstvena nega     |diplomirana medicinska|m. s. (VS)  |
|             |sestra (VS)      |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
(22) S sklepom Senata za akreditacijo z dne 25. 2. 2010 so se
iz imena članic Univerze na Primorskem črtala krajevna imena.
(23) Preoblikovana iz Turistice – Visoke šole za turizem
Portorož s sklepom Senata za akreditacijo z dne 14. 12. 2007.
III. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+--------------------------+---------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 –  |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno   |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in |           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|1. FAKULTETA ZA      |           |       |
|HUMANISTIČNE ŠTUDIJE   |           |       |
|– magistrski študijski  |magister zgodovine  |mag. zgod.  |
|programi         |magistrica zgodovine |       |
|Zgodovina         |           |       |
|Geografija        |magister geografije |mag. geog.  |
|             |magistrica geografije|       |
|Komuniciranje in mediji  |magister medijskih in|mag. medij. |
|             |komunikacijskih   |in kom.   |
|             |študijev       |štud.    |
|             |magistrica medijskih |       |
|             |in komunikacijskih  |       |
|             |študijev       |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|2. FAKULTETA ZA      |           |       |
|MANAGEMENT        |           |       |
|– magistrska študijska  |magister ekonomije  |mag. ekon.  |
|programa         |magistrica ekonomije |       |
|Ekonomija in finance   |           |       |
|Management        |magister managementa |mag. manag. |
|             |magistrica      |       |
|             |managementa     |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA      |           |       |
|MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE |           |       |
|IN INFORMACIJSKE     |           |       |
|TEHNOLOGIJE        |           |       |
|– skupni magistrski    |magister morske   |mag. mor.  |
|študijski program     |biologije      |biol.    |
|Morska biologija(24)   |magistrica morske  |       |
|             |biologije      |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|programi         |magister varstva   |mag. var.  |
|Varstvo narave      |narave        |nar.     |
|             |magistrica varstva  |       |
|             |narave        |       |
|Sredozemsko kmetijstvo  |magister inženir   |mag. inž.  |
|             |kmetijstva      |kmet.    |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |kmetijstva      |       |
|Aplikativna kineziologija |magister       |mag. kin.  |
|             |kineziologije    |       |
|             |magistrica      |       |
|             |kineziologije    |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|4. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– magistrska študijska  |           |       |
|programa         |magister inkluzivne |mag. inkluz. |
|Inkluzivna pedagogika   |pedagogike      |ped.     |
|             |magistrica inkluzivne|       |
|             |pedagogike      |       |
|Zgodnje učenje      |magister zgodnjega  |mag. zgod.  |
|             |učenja        |učenja    |
|             |magistrica zgodnjega |       |
|             |učenja        |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|5. VISOKA ŠOLA ZA     |           |       |
|ZDRAVSTVO         |           |       |
|– magistrski študijski  |magister zdravstvene |mag. zdr.  |
|program          |nege         |neg.     |
|Zdravstvena nega     |magistrica      |       |
|             |zdravstvene nege   |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|6. Interdisciplinarni   |           |       |
|študijski program     |           |       |
|FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE |           |       |
|ŠTUDIJE, FAKULTETE ZA   |           |       |
|MANAGEMENT in VISOKE ŠOLE |           |       |
|ZA ZDRAVSTVO(25)     |           |       |
|– interdisciplinarni   |magister upravljanja |mag. upr.  |
|magistrski študijski   |trajnostnega razvoja |traj. raz.  |
|program          |magistrica      |       |
|Upravljanje trajnostnega |upravljanja     |       |
|razvoja          |trajnostnega razvoja |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|7. FAKULTETA ZA      |           |       |
|TURISTIČNE ŠTUDIJE –   |           |       |
|TURISTICA in FAKULTETA ZA |           |       |
|HUMANISTIČNE ŠTUDIJE   |           |       |
|– interdisciplinarni   |           |       |
|magistrski študijski   |magister       |mag. ded.  |
|program          |dediščinskega turizma|tur.     |
|Dediščinski turizem    |magistrica      |       |
|             |dediščinskega turizma|       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
(24) Program se izvaja skupaj z Univerzo v Trstu (Italija).
(25) Program se izvaja v sodelovanju z ZRS Koper.
III. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+--------------------------+---------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Znanstveni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 –  |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno   |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in |           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|1. FAKULTETA ZA      |           |       |
|HUMANISTIČNE ŠTUDIJE   |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|programi         |doktorica znanosti  |       |
|Slovenistika       |           |       |
|Geografija        |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Filozofija in teorija   |doktor znanosti   |dr.     |
|vizualne kulture     |doktorica znanosti  |       |
|             |           |       |
|Zgodovina Evrope in    |doktor znanosti   |dr.     |
|Sredozemlja        |doktorica znanosti  |       |
|             |           |       |
|Upravljanje različnosti  |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Antropologija       |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|2. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– doktorski študijski   |           |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Edukacijske vede     |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
IV. UNIVERZA V NOVI GORICI
Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Novi Gorici, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
IV. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+-------------------------+----------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD – | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni | naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 – |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno  |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip,|           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in|           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|1. FAKULTETA ZA     |           |       |
|APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE |           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|program         |diplomirani fizik   |dipl. fiz.  |
|Inženirska fizika    |(UN)         |(UN)     |
|             |diplomirana fizičarka |       |
|             |(UN)         |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|2. FAKULTETA ZA ZNANOSTI |           |       |
|O OKOLJU         |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani okoljski |dipl. okolj. |
|program         |tehnolog (UN)     |tehnol. (UN) |
|Okolje          |diplomirana okoljska |       |
|             |tehnologinja (UN)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
IV. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+--------------------------+---------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 –  |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno   |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in |           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|1. FAKULTETA ZA      |           |       |
|APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program          |magister fizike   |mag. fiz.  |
|Eksperimentalna fizika  |magistrica fizike  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|2. FAKULTETA ZA      |           |       |
|HUMANISTIKO(26)      |           |       |
|– magistrska študijska  |magister jezikoslovja|mag. jezik. |
|programa         |magistrica      |       |
|Slovenistika       |jezikoslovja     |       |
|Študije sodobne umetnosti |magister sodobne   |mag. sod.  |
|             |umetnosti      |um.     |
|             |magistrica sodobne  |       |
|             |umetnosti      |       |
|– skupni magistrski    |           |       |
|študijski program     |magister migracij in |mag. migr.  |
|Migracije in medkulturni |medkulturnih odnosov |in medkult. |
|odnosi(27)        |magistrica migracij |odn.     |
|             |in medkulturnih   |       |
|             |odnosov       |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA ZNANOSTI |           |       |
|O OKOLJU         |           |       |
|– magistrski študijski  |magister okoljskih  |mag. okolj. |
|program          |ved         |ved     |
|Okolje          |magistrica okoljskih |       |
|             |ved         |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
(26) Preimenovana iz Fakultete za slovenske študije Stanislava
Škrabca s sklepom Sveta RS za visoko šolstvo z dne 2. 3. 2007.
(27) Program se izvaja skupaj z Univerzo iz Oldenburga
(Nemčija), Univerzo iz Stavangerja (Norveška) in Univerzo iz
Lizbone (Portugalska).
IV. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+--------------------------+---------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Znanstveni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 –  |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno   |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in |           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|1. FAKULTETA ZA      |           |       |
|PODIPLOMSKI ŠTUDIJ    |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|programi         |doktorica znanosti  |       |
|Krasoslovje        |           |       |
|Znanosti o okolju     |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Primerjalni študij kultur |doktor znanosti   |dr.     |
|in idej          |doktorica znanosti  |       |
|             |           |       |
|Fizika          |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|Jezikoslovje       |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
|– skupni doktorski    |           |       |
|študijski program     |doktor znanosti   |dr.     |
|Ekonomika in tehnike   |doktorica znanosti  |       |
|konservatorstva      |           |       |
|arhitekturne in krajinske |           |       |
|dediščine(28)       |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
(28) Program se izvaja skupaj z Univerzo iz Neaplja, Univerzo
iz Benetk in Univerzo iz Vidma (Italija) in Univerzo iz
Hamburga (Nemčija).
V. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) sprejet v senatu visokošolskega zavoda, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
V. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+-------------------------+----------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD – | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni | naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 – |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno  |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip,|           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in|           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|1. AKADEMIJA ZA PLES   |           |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomirani plesalec |dipl. ples. |
|Ples, koreografija    |koreograf (VS)    |kor. (VS)  |
|             |diplomirana plesalka |       |
|             |koreografinja (VS)  |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|2. EVROPSKO SREDIŠČE   |           |       |
|MARIBOR         |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani manager  |dipl. manag. |
|študijski programi    |poslovnih operacij  |posl. oper. |
|Upravljanje in vodenje  |(VS)         |(VS)     |
|sistemov         |diplomirana managerka |       |
|             |poslovnih operacij  |       |
|             |(VS)         |       |
|Zdravstvena nega     |diplomirani      |dipl. zn.  |
|             |zdravstvenik (VS)   |(VS)     |
|             |diplomirana      |dipl. m. s. |
|             |medicinska sestra   |(VS)     |
|             |(VS)         |       |
|Fizioterapija      |diplomirani      |dipl.    |
|             |fizioterapevt (VS)  |fiziot. (VS) |
|             |diplomirana      |       |
|             |fizioterapevtka (VS) |       |
|– univerzitetna študijska|           |       |
|programa         |diplomant       |dipl.    |
|Ekoremediacije      |ekoremediacij (UN)  |ekorem. (UN) |
|             |diplomantka      |       |
|             |ekoremediacij (UN)  |       |
|Finančne storitve    |diplomant finančnih  |dipl. fin.  |
|             |storitev (UN)     |stor. (UN)  |
|             |diplomantka finančnih |       |
|             |storitev (UN)     |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA DRŽAVNE |           |       |
|IN EVROPSKE ŠTUDIJE   |           |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|program         |diplomant javne    |dipl. jav.  |
|Javna uprava       |uprave (UN)      |upr. (UN)  |
|             |diplomantka javne   |       |
|             |uprave (UN)      |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA     |           |       |
|INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V |           |       |
|NOVEM MESTU       |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani      |dipl. družb. |
|študijski program    |družboslovni     |inf. (VS)  |
|Informatika v sodobni  |informatik (VS)    |       |
|družbi          |diplomirana      |       |
|             |družboslovna     |       |
|             |informatičarka (VS)  |       |
|– univerzitetni študijski|           |       |
|program         |diplomirani      |dipl. družb. |
|Informatika v sodobni  |družboslovni     |inf. (UN)  |
|družbi          |informatik (UN)    |       |
|             |diplomirana      |       |
|             |družboslovna     |       |
|             |informatičarka (UN)  |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|5. FAKULTETA ZA     |           |       |
|KOMERCIALNE IN POSLOVNE |           |       |
|VEDE           |           |       |
|– visokošolska strokovna |diplomirani      |dipl. org.  |
|študijska programa    |organizator turizma  |tur. (VS)  |
|Turizem         |(VS)         |       |
|             |diplomirana      |       |
|             |organizatorka turizma |       |
|             |(VS)         |       |
|Poslovna informatika   |diplomirani poslovni |dipl. posl. |
|             |informatik (VS)    |inform. (VS) |
|             |diplomirana poslovna |       |
|             |informatičarka (VS)  |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|6. FAKULTETA ZA MEDIJE  |           |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomant medijske  |dipl. med.  |
|Mediji in novinarstvo  |produkcije (VS)    |prod. (VS)  |
|             |diplomantka medijske |       |
|             |produkcije (VS)    |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|7. FAKULTETA ZA     |           |       |
|ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V |           |       |
|NOVEM MESTU       |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani      |dipl. org.  |
|študijski program    |organizator (VS)   |(VS)     |
|Menedžment kakovosti   |diplomirana      |       |
|             |organizatorka (VS)  |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|8. FAKULTETA ZA POSLOVNE |           |       |
|IN UPRAVNE VEDE NOVO   |           |       |
|MESTO          |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
|program         |(UN)         |(UN)     |
|Poslovna ekonomija    |diplomirana      |       |
|             |ekonomistka (UN)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|9. FAKULTETA ZA POSLOVNE |           |       |
|VEDE           |           |       |
|– univerzitetni študijski|diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
|program         |(UN)         |(UN)     |
|Poslovne vede      |diplomirana      |       |
|             |ekonomistka (UN)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|10. FAKULTETA ZA UPORABNE|           |       |
|DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI |           |       |
|GORICI          |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomant socialnega |dipl. soc.  |
|študijski program    |menedžmenta (VS)   |menedž. (VS) |
|Socialni menedžment   |diplomantka      |       |
|             |socialnega      |       |
|             |menedžmenta (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|11. MEDNARODNA FAKULTETA |           |       |
|ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE |           |       |
|ŠTUDIJE         |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
|študijski program    |(VS)         |(VS)     |
|Poslovanje v sodobni   |diplomirana      |       |
|družbi          |ekonomistka (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|12. ŠOLA ZA RISANJE IN  |           |       |
|SLIKANJE         |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani slikar  |dipl. slik. |
|študijski program    |(VS)         |(VS)     |
|Slikarstvo        |diplomirana slikarka |       |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|13. VISOKA GOSPODARSKA  |           |       |
|ŠOLA           |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|študijski program    |strojništva (VS)   |str. (VS)  |
|Sodobno proizvodno    |diplomirana inženirka |       |
|inženirstvo       |strojništva (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|14. DOBA - FAKULTETA ZA |           |       |
|UPORABNE POSLOVNE IN   |           |       |
|DRUŽBENE ŠTUDIJE MARIBOR |           |       |
|(29)           |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomant marketinga |dipl.    |
|študijski programi    |(VS)         |market. (VS) |
|Marketing        |diplomantka      |       |
|             |marketinga (VS)    |       |
|Poslovna administracija |diplomant poslovne  |dipl. posl. |
|             |administracije (VS)  |adm. (VS)  |
|             |diplomantka poslovne |       |
|             |administracije (VS)  |       |
|Organiziranje in     |diplomant       |dipl. org.  |
|menedžment socialnih   |organiziranja in   |in menedž.  |
|dejavnosti        |menedžmenta socialnih |soc. dejav. |
|             |dejavnosti (VS)    |(VS)     |
|             |diplomantka      |       |
|             |organiziranja in   |       |
|             |menedžmenta socialnih |       |
|             |dejavnosti (VS)    |       |
|Menedžment        |diplomant menedžmenta |dipl.    |
|vseživljenjskega     |vseživljenjskega   |menedž.   |
|izobraževanja      |izobraževanja (VS)  |vseživlj.  |
|             |diplomantka      |izobr. (VS) |
|             |menedžmenta      |       |
|             |vseživljenjskega   |       |
|             |izobraževanja (VS)  |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|15. VISOKA POSLOVNA ŠOLA |           |       |
|ERUDIO          |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
|študijski program    |(VS)         |(VS)     |
|Podjetništvo in     |diplomirana      |       |
|mednarodno poslovanje  |ekonomistka (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|16. GEA COLLEGE -    |           |       |
|FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO|           |       |
|(30)           |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
|študijski program    |(VS)         |(VS)     |
|Podjetništvo v turizmu  |diplomirana      |       |
|             |ekonomistka (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|17. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|POSLOVNO IZOBRAŽEVANJE  |           |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomant       |dipl. med.  |
|Mednarodno poslovanje  |mednarodnega     |posl. (VS)  |
|             |poslovanja (VS)    |       |
|             |diplomantka      |       |
|             |mednarodnega     |       |
|             |poslovanja (VS)    |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|18. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|RAČUNOVODSTVO(31)    |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
|študijski program    |(VS)         |(VS)     |
|Računovodstvo      |diplomirana      |       |
|             |ekonomistka (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|19. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|STORITVE         |           |       |
|– visokošolska strokovna |diplomirani kozmetik |dipl. kozm. |
|študijska programa    |(VS)         |(VS)     |
|Kozmetika        |diplomirana      |       |
|             |kozmetičarka (VS)   |       |
|Fotografija       |diplomirani fotograf |dipl.    |
|             |(VS)         |fotogr. (VS) |
|             |diplomirana      |       |
|             |fotografinja (VS)   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|20. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|TEHNOLOGIJO POLIMEROV  |           |       |
|– visokošolska strokovna |           |       |
|študijska programa    |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|Tehnologija polimerov  |tehnologije polimerov |tehnol. pol. |
|             |(VS)         |(VS)     |
|             |diplomirana inženirka |       |
|             |tehnologije polimerov |       |
|             |(VS)         |       |
|Interaktivni       |diplomirani inženir  |dipl. inž.  |
|informacijski sistemi  |interaktivnih     |inter. inf. |
|             |informacijskih    |sist. (VS)  |
|             |sistemov (VS)     |       |
|             |diplomirana inženirka |       |
|             |interaktivnih     |       |
|             |informacijskih    |       |
|             |sistemov (VS)     |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|21. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|TRAJNOSTNI TURIZEM    |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani      |dipl. org.  |
|študijski program    |organizator      |traj. tur.  |
|Dediščinski in      |trajnostnega turizma |(VS)     |
|kulinarični turizem   |(VS)         |       |
|             |diplomirana      |       |
|             |organizatorka     |       |
|             |trajnostnega turizma |       |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|22. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE|           |       |
|NOVO MESTO        |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist |dipl. posl. |
|študijski program    |– poslovni informatik |inf. (VS)  |
|Informatika v upravljanju|(VS)         |       |
|in poslovanju      |diplomirana      |       |
|             |ekonomistka –     |       |
|             |poslovna       |       |
|             |informatičarka (VS)  |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|23. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|VARSTVO OKOLJA      |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani      |dipl. ekot. |
|študijski program    |ekotehnolog (VS)   |(VS)     |
|Varstvo okolja in    |diplomirana      |       |
|ekotehnologija      |ekotehnologinja (VS) |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|24. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|ZDRAVSTVENE VEDE SLOVENJ |           |       |
|GRADEC          |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani      |dipl. zn.  |
|študijski program    |zdravstvenik (VS)   |(VS)     |
|Zdravstvena nega     |diplomirana      |dipl. m. s. |
|             |medicinska sestra   |(VS)     |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|25. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|ZDRAVSTVO NOVO MESTO   |           |       |
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program    |diplomirani      |dipl. zn.  |
|Zdravstvena nega     |zdravstvenik (VS)   |(VS)     |
|             |diplomirana      |dipl. m.s.  |
|             |medicinska sestra   |(VS)     |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|26. VISOKA ZDRAVSTVENA  |           |       |
|ŠOLA V CELJU       |           |       |
|– visokošolski strokovni |diplomirani      |dipl. zn.  |
|študijski program    |zdravstvenik (VS)   |(VS)     |
|Zdravstvena nega     |diplomirana      |dipl. m. s. |
|             |medicinska sestra   |(VS)     |
|             |(VS)         |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
(29) S sklepom Senata za akreditacijo z dne 18. 12. 2009 se
Visoka poslovna šola Doba Maribor preoblikuje v DOBA –
Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije.
(30) S sklepom Senata za akreditacijo z dne 18. 12. 2009 se Gea
College – Visoka šola za podjetništvo preoblikuje v Gea College
– Fakulteta za podjetništvo.
(31) S sklepom Senata za akreditacijo z dne 11. 7. 2007 se iz
Gea College – Visoke šole za podjetništvo program Računovodstvo
prenese na Visoko šolo za računovodstvo.
V. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+-------------------------+----------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD – | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni | naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 – |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno  |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip,|           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in|           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|1. EVROPSKA PRAVNA    |           |       |
|FAKULTETA V NOVI GORICI |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program         |magister prava in   |mag. prav.  |
|Pravo in management   |managementa      |in manag.  |
|nepremičnin       |nepremičnin      |neprem.   |
|             |magistrica prava in  |       |
|             |managementa      |       |
|             |nepremičnin      |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|2. EVROPSKO SREDIŠČE   |           |       |
|MARIBOR         |           |       |
|– magistrski študijski  |magister poslovnih  |mag. posl.  |
|programi         |operacij       |oper.    |
|Upravljanje in vodenje  |magistrica poslovnih |       |
|sistemov         |operacij       |       |
|Evropske poslovne študije|magister evropskih  |mag. evr.  |
|             |poslovnih študij   |posl. štud. |
|             |magistrica evropskih |       |
|             |poslovnih študij   |       |
|Ekoremediacije      |magister       |mag. ekorem. |
|             |ekoremediacij     |       |
|             |magistrica      |       |
|             |ekoremediacij     |       |
|Finančne storitve    |magister finančnih  |mag. fin.  |
|             |storitev       |stor.    |
|             |magistrica finančnih |       |
|             |storitev       |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA     |           |       |
|INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V |           |       |
|NOVEM MESTU       |           |       |
|– magistrski študijski  |magister družboslovne |mag. družb. |
|program         |informatike      |inf.     |
|Informatika v sodobni  |magistrica      |       |
|družbi          |družboslovne     |       |
|             |informatike      |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA     |           |       |
|KOMERCIALNE IN POSLOVNE |           |       |
|VEDE           |           |       |
|– magistrski študijski  |magister poslovnih  |mag. posl.  |
|programi         |ved          |ved     |
|Komerciala        |magistrica poslovnih |       |
|             |ved          |       |
|Turizem         |magister turizma   |mag. tur.  |
|             |magistrica turizma  |       |
|Poslovna informatika   |magister poslovne   |mag. posl.  |
|             |informatike      |inf.     |
|             |magistrica poslovne  |       |
|             |informatike      |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|5. FAKULTETA ZA MEDIJE  |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program         |magister medijske   |mag. med.  |
|Mediji in novinarstvo  |produkcije      |prod.    |
|             |magistrica medijske  |       |
|             |produkcije      |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|6. FAKULTETA ZA     |           |       |
|ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V |           |       |
|NOVEM MESTU       |           |       |
|– magistrski študijski  |magister menedžmenta |mag. menedž. |
|program         |kakovosti       |kak.     |
|Menedžment kakovosti   |magistrica      |       |
|             |menedžmenta kakovosti |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|7. FAKULTETA ZA POSLOVNE |           |       |
|IN UPRAVNE VEDE NOVO   |           |       |
|MESTO          |           |       |
|– magistrski študijski  |magister ekonomskih  |mag. ekon.  |
|program         |in poslovnih ved   |in posl. ved |
|Poslovna ekonomija    |magistrica ekonomskih |       |
|             |in poslovnih ved   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|8. FAKULTETA ZA UPORABNE |           |       |
|DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI |           |       |
|GORICI          |           |       |
|– magistrski študijski  |magister socialnega  |mag. soc.  |
|program         |menedžmenta      |menedž.   |
|Socialni menedžment   |magistrica socialnega |       |
|             |menedžmenta      |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|9. IEDC – POSLOVNA ŠOLA |           |       |
|BLED, FAKULTETA ZA    |           |       |
|PODIPLOMSKI ŠTUDIJ    |           |       |
|MANAGEMENTA       |magister managementa |mag. manag. |
|– magistrski študijski  |magistrica      |       |
|program         |managementa      |       |
|Management        |           |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|10. MEDNARODNA FAKULTETA |           |       |
|ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE |           |       |
|ŠTUDIJE         |           |       |
|– magistrski študijski  |magister managementa |mag. manag. |
|program         |izobraževanja     |izobr.    |
|Vodenje in kakovost v  |magistrica      |       |
|izobraževanju      |managementa      |       |
|             |izobraževanja     |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|11. MEDNARODNA      |           |       |
|PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA |           |       |
|STEFANA         |           |       |
|– magistrski študijski  |magister nanoznanosti |mag. nan.  |
|programi         |in nanotehnologij   |       |
|Nanoznanosti in     |magistrica      |       |
|nanotehnologije     |nanoznanosti in    |       |
|             |nanotehnologij    |       |
|Ekotehnologija      |magister       |mag.     |
|             |ekotehnologije    |ekotehnol.  |
|             |magistrica      |       |
|             |ekotehnologije    |       |
|Informacijske in     |magister       |mag. inf. in |
|komunikacijske      |informacijskih in   |kom. tehnol. |
|tehnologije       |komunikacijskih    |       |
|             |tehnologij      |       |
|             |magistrica      |       |
|             |informacijskih in   |       |
|             |komunikacijskih    |       |
|             |tehnologij      |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|12. GEA COLLEGE -    |           |       |
|FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO|           |       |
|(32)           |           |       |
|– magistrski študijski  |magister podjetništva |mag. podj. v |
|program         |v turizmu       |tur.     |
|Podjetništvo v turizmu  |magistrica      |       |
|             |podjetništva v    |       |
|             |turizmu        |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|13. DOBA – FAKULTETA ZA |           |       |
|UPORABNE POSKLOVNE IN  |           |       |
|DRUŽBENE ŠTUDIJE(33)   |           |       |
|– magistrski študijski  |magister poslovnih  |mag. posl.  |
|program         |ved          |ved     |
|Mednarodno poslovanje  |magistrica poslovnih |       |
|             |ved          |       |
|Organiziranje in     |magister       |mag. org. in |
|menedžment socialnih   |organiziranja in   |menedž. soc. |
|dejavnosti        |menedžmenta socialnih |dejav.    |
|             |dejavnosti      |       |
|             |magistrica      |       |
|             |organiziranja in   |       |
|             |menedžmenta socialnih |       |
|             |dejavnosti      |       |
|Menedžment        |magister menedžmenta |mag. menedž. |
|vseživljenjskega     |vseživljenjskega   |vseživlj.  |
|izobraževanja      |izobraževanja     |izobr.    |
|             |magistrica      |       |
|             |menedžmenta      |       |
|             |vseživljenjskega   |       |
|             |izobraževanja     |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|14. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|TEHNOLOGIJO POLIMEROV  |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program         |magister inženir   |mag. inž.  |
|Tehnologija polimerov  |tehnologije polimerov |tehnol. pol. |
|             |magistrica inženirka |       |
|             |tehnologije polimerov |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|15. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE|           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program         |magister zdravstvene |mag. zdr.  |
|Zdravstvena nega     |nege         |neg.     |
|             |magistrica      |       |
|             |zdravstvene nege   |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|16. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|ZDRAVSTVO NOVO MESTO   |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program         |magister vzgoje in  |mag. vzg. in |
|Vzgoja in menedžment v  |menedžmenta v     |menedž. v  |
|zdravstvu        |zdravstvu       |zdr.     |
|             |magistrica vzgoje in |       |
|             |menedžmenta v     |       |
|             |zdravstvu       |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
(32) S sklepom Senata za akreditacijo z dne 18. 12. 2009 se Gea
College – Visoka šola za podjetništvo preoblikuje v Gea College
– Fakulteta za podjetništvo.
(33) S sklepom Senata za akreditacijo z dne 18. 12. 2009 se
Visoka poslovna šola Doba Maribor preoblikuje v DOBA –
Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije.
V. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+--------------------------+---------------------+-------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Znanstveni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |naslovih (Uradni list|       |
| list RS, št. 119/06 –  |  RS, št. 61/06)  |       |
|  uradno prečiščeno   |           |       |
| besedilo, 59/07 – ZŠtip, |           |       |
|15/08 – odl. US, 64/08 in |           |       |
|     86/09)     |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|1. EVROPSKA PRAVNA    |           |       |
|FAKULTETA V NOVI GORICI  |           |       |
|– doktorska študijska   |           |       |
|programa         |doktor znanosti   |dr.     |
|Pravo           |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|Pravo in management    |doktor znanosti   |dr.     |
|nepremičnin        |doktorica znanosti  |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|2. FAKULTETA ZA DRŽAVNE  |           |       |
|IN EVROPSKE ŠTUDIJE    |           |       |
|– doktorski študijski   |           |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.     |
|Javna uprava       |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA      |           |       |
|INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V  |           |       |
|NOVEM MESTU        |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti  |       |
|Informacijska družba   |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA      |           |       |
|KOMERCIALNE IN POSLOVNE  |           |       |
|VEDE           |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti  |       |
|Poslovne vede       |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|5. FAKULTETA ZA      |           |       |
|ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V |           |       |
|NOVEM MESTU        |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti  |       |
|Menedžment kakovosti   |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|6. IEDC – POSLOVNA ŠOLA  |           |       |
|BLED, FAKULTETA ZA    |           |       |
|PODIPLOMSKI ŠTUDIJ    |           |       |
|MANAGEMENTA        |doktor znanosti   |dr.     |
|– doktorski študijski   |doktorica znanosti  |       |
|program          |           |       |
|Management        |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|7. FAKULTETA ZA POSLOVNE |           |       |
|IN UPRAVNE VEDE NOVO   |           |       |
|MESTO           |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti  |       |
|Poslovna ekonomija    |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|8. FAKULTETA ZA UPORABNE |           |       |
|DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI  |           |       |
|GORICI          |           |       |
|– doktorski študijski   |doktor znanosti   |dr.     |
|program          |doktorica znanosti  |       |
|Sociologija        |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|9. MEDNARODNA PODIPLOMSKA |           |       |
|ŠOLA JOŽEFA STEFANA    |           |       |
|– doktorski študijski   |           |       |
|programi         |doktor znanosti   |dr.     |
|Nanoznanosti in      |doktorica znanosti  |       |
|nanotehnologije      |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|Informacijske in     |doktor znanosti   |dr.     |
|komunikacijske      |doktorica znanosti  |       |
|tehnologije        |           |       |
|             |           |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
|Ekotehnologija      |doktor znanosti   |dr.     |
|             |doktorica znanosti  |       |
+--------------------------+---------------------+-------------+
Št. 6033-65/2010/7
Ljubljana, dne 13. maja 2010
EVA 2010-3211-0035
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost