Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Kazalo

163. Spremembi Državnotožilskega reda, stran 479.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09), izdaja minister za pravosodje na predlog generalne državne tožilke Republike Slovenije z dne 7. 1. 2010
S P R E M E M B I D R Ž A V N O T O Ž I L S K E G A R E D A
1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 109/04, 65/06 in 98/07) se v prvem odstavku 80. člena besedilo »od prejema zadeve na državno tožilstvo« nadomesti z besedilom »od dodelitve zadeve posameznemu tožilcu«.
2. člen
V tretjem odstavku 84.b člena se besedi »v vpisniku« nadomestita z besedama »v dnevniku«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ti Spremembi Državnotožilskega reda začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 701-2/2010
Ljubljana, dne 15. januarja 2010
EVA 2010-2011-0020
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost