Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1858. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2010/2011, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2009/2010, stran 5274.

Na podlagi 32.b člena Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08, 77/08, 27/09 in 29/10) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2010/2011, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2009/2010
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2010/2011, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2009 z dne 3. avgusta 2009 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 202 z dne 4. 8. 2009, str. 5), in sicer:
- tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja,
- višino priznane vrednosti izpada dohodka in
- najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja.
(2) Ta pravilnik določa tudi predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka, za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2009/2010.
2. člen
(1) Stroški prestrukturiranja se izračunajo s pomočjo tabel iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnjega odstavka, so opredeljeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 3.992 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 2.661 EUR/ha.
4. člen
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja znaša 35.604 EUR/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja, se upošteva najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka, za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2009/2010, znaša 0,35.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2010
Ljubljana, dne 9. aprila 2010
EVA 2010-2311-0069
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost