Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1853. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, stran 5258.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list RS, št. 80/07) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje Uredbe 1924/2006/ES in te uredbe je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, pa Ministrstvo za zdravje.
Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1924/2006/ES in te uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike Slovenije.
Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1924/2006/ES in te uredbe, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.«.
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Vloga za odobritev trditev v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen in trditev v zvezi z razvojem in zdravjem otrok se poda v skladu s 15. členom Uredbe 1924/2006/ES na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vloga za vključitev zdravstvenih trditev, ki se ne nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezni v seznam iz 13. člena Uredbe 1924/2006/ES, se pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu z 18. členom Uredbe 1924/2006/ES.«.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za namen spremljanja živil z zdravstvenimi trditvami mora nosilec živilske dejavnosti o dajanju živila z zdravstvenimi trditvami v promet obvestiti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in mu poslati vzorec označbe za živilo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, o obvestilu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, Veterinarsko upravo Republike Slovenije, o obvestilu, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, pa Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-10/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0022
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti