Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Kazalo

1229. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 3790.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK in 13/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 3/10) se v prilogi I za besedilom:
   »
+-----------+--------------------------------+------------+-----+
|B017391  |Javni sklad Republike Slovenije |direktor  | 54 |
|      |za podjetništvo (JSRSP)     |SKL     |   |
+-----------+--------------------------------+------------+-----+
                                «
doda novo besedilo, ki se glasi:
   »
+-----------+-------------------------------+-----------+------+
|B017390  |Javni zavod Maribor 2012 –   |direktor JZ| 54 |
|      |Evropska prestolnica kulture  |      |   |
|      |(JZMEPK)            |      |   |
+-----------+-------------------------------+-----------+------+
                               «.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-10/2010/6
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-3111-0025
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost