Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

450. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 1313.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09 in 73/09) se drugi odstavek 29. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organizacijska enota generalne policijske uprave je tudi Policijska akademija.«.
2. člen
V sedmem odstavku 32. člena se besedilo »center za forenzične preiskave« nadomesti z besedilom »Nacionalni forenzični laboratorij«, beseda »centru« se nadomesti z besedo »laboratoriju«, beseda »centra« pa se nadomesti z besedo »laboratorija«.
3. člen
V tretjem odstavku 33. člena se besedilo »ter za opravljanje nalog s področja varovanja oseb in objektov« nadomesti z besedama »tega člena«.
4. člen
34. člen se črta.
5. člen
V Prilogi II – Uradniški položaji se doda nova točka B.12 »Vodja referata v Centru za varnost in zaščito v Upravi za policijske specialnosti« ter stopnja naziva »V/IV«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-3/2010/4
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
EVA 2010-3111-0009
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti