Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5346. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2010, stran 16172.

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2010
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2010.
2. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v petem odstavku 340. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10), dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.
4. člen
(1) Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastopijo statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke ustrezen pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-848/2010/11
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-1611-0196
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost