Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Kazalo

5341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 16117.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
1. člen
V Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07, 86/08 in 51/09) se v prvem odstavku 8. člena v preglednici pri besedilu »Program vodita razredna učiteljica in športni pedagog« številka »5« nadomesti s številko »20«.
2. člen
V tretjem odstavku 25. člena se črta besedilo: »Za šah veljata kot kategorizirana naziva naziv velemojster in mednarodni mojster.«.
3. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(priprave za olimpijske igre, sredozemske igre, evropski olimpijski festival mladih, mladinske olimpijske igre in mladinske športne igre Alpe Jadran ter udeležba na mladinskih igrah treh dežel)
Sofinancira se priprave na prireditve, in sicer:
– V vrednosti 10 točk na dan se v letu pred OI in v letu izvedbe OI sofinancira 30 dni priprav za kandidate za nastop na OI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo. Sofinancira se tudi nadstandardne priprave nosilcev olimpijskih medalj in nosilcev medalj s svetovnih prvenstev v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa olimpijskih iger, pri čemer je višina sredstev za nadstandardne priprave določena z letnim programom športa.
– V vrednosti 10 točk na dan se v letu izvedbe sredozemskih iger sofinancira 7 dni priprav za kandidate za nastop na sredozemskih igrah, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan se v letu pred evropskim olimpijskim festivalom mladih (v nadaljnjem besedilu: EYOF) in v letu izvedbe EYOF sofinancira 6 dni priprav za kandidate za nastop na EYOF, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan se v letu pred mladinskimi olimpijskimi igrami (v nadaljnjem besedilu: MOI) in v letu izvedbe MOI sofinancira 6 dni priprav za kandidate za nastop na MOI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan se v letu izvedbe mladinskih športnih iger Alpe Jadran sofinancira 5 dni priprav za kandidate za nastop na mladinskih športnih igrah Alpe Jadran, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
Sofinancira se udeležba na mladinskih igrah treh dežel v višini 0,7 točke za športnika udeleženca, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo. V letu, ko je organizator mladinskih iger treh dežel Slovenija, se sofinancira tudi materialne stroške organizacije v višini največ 40% predračuna za izvedbo mladinskih iger treh dežel.«
4. člen
V drugem odstavku 33. člena se za besedilom »olimpijskega komiteja« črta vejica in besedilo: »za šah pa s številom šahistov z nazivom velemojster in mednarodni mojster«.
5. člen
V prvem odstavku 36. člena se črta besedilo: »oziroma števila šahistov z nazivom velemojster in mednarodni mojster«, preglednica pri alinei »v miselnih športih:« pa se nadomesti z naslednjo preglednico:
»
+-------------------------------+--------+
|     KATEGORIZACIJA    |št. točk|
+-------------------------------+--------+
|ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA  |  90  |
+-------------------------------+--------+
|ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA |  45  |
+-------------------------------+--------+
|ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA|  30  |
+-------------------------------+--------+
                     «.
6. člen
V drugem odstavku 38. člena se besedilo »na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF)« nadomesti z besedilom »na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu«, v preglednici pa se črta naslednje besedilo:
+-------------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+
|»MLADINSKA  |1500  |1500  |2250  |3750  |1000  |1500  |2250   |
+-------------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+
|MLAJŠA    |1000  |1000  |1500  |2500  |500  |1000  |1500   |
+-------------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+
|EYOF     |/   |/   |/    |/    |/   |1000  |1500«.  |
+-------------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+
7. člen
V drugem odstavku 39. člena se besedilo »na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF)« nadomesti z besedilom »na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu«, v preglednici pa se črta naslednje besedilo:
+-----------------+------+------+-------+-------+--------+-----+
|»mladinci(-ke)  |600  |500  |350  |500  |400   |250 |
+-----------------+------+------+-------+-------+--------+-----+
|mlajši      |300  |200  |150  |200  |150   |100 |
+-----------------+------+------+-------+-------+--------+-----+
|EYOF       |/   |/   |/   |200  |150   |100«.|
+-----------------+------+------+-------+-------+--------+-----+
8. člen
Prvi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sofinancira se izvajanje programa ambasadorja za šport, strpnost in “Fair play”, in sicer do 850 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa za vsakega ambasadorja in vsakega namestnika ambasadorja.«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-79/2010
Ljubljana, dne 17. decembra 2010
EVA 2010-3311-0047
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina