Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Kazalo

5317. Navodilo o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, stran 16089.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 103/10) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
SPLOŠNO
1. To navodilo podrobneje določa vsebino, obliko, način in frekvenco poročanja podatkov v zvezi s preverjanjem pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok.
2. Obdelovalci gotovine, kot so določeni s Sklepom o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, so dolžni poročati Banki Slovenije (v nadaljevanju obvezniki poročanja) na elektronski način v skladu s tem navodilom.
3. Obvezniki poročanja Banki Slovenije poročajo glavne podatke na obrazcu A1 in operativne podatke na obrazcu A2 (priloga 1).
4. Vrednost transakcij se poroča v tisoč eurih na dve decimalni mesti natančno.
NAČIN POROČANJA
5. Elektronski obrazci se nahajajo v datoteki POR-BRF.xls, ki jo obveznikom poročanja po elektronski pošti posreduje Banka Slovenije. Izpolnjeno datoteko POR-BRF.xls obveznik poročanja posreduje po elektronski pošti skladno z navodilom (glej prilogo 2).
6. V primeru, da obveznik poročanja naknadno ugotovi, da je Banki Slovenije posredoval napačne podatke, je dolžan nemudoma posredovati pravilne podatke. Poslati mora celotno poročilo na način, kot velja za redno poročanje.
POROČANJE GLAVNIH PODATKOV
7. Glavne podatke morajo obvezniki poročanja posredovati Banki Slovenije dvakrat letno, in sicer do konca avgusta (za stanje konec junija tekočega leta) ter do konca februarja (za stanje konec decembra preteklega leta). Poročanje glavnih podatkov:
 
– podatki o napravah, ki jih upravljajo stranke (priloga 1, obrazec A1, tabela 1):
poročilo vsebuje podatke o napravah, kjer se izvaja preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, in sicer:
informacijo o začetku (Z) oziroma zaključku (K) obratovanja; datum (veljavno od); vrsto naprave (CIM – vplačilni avtomati, CRM – vplačilno-izplačilni avtomati, CCM – kombinirani vplačilni avtomati, COM – izplačilni avtomati, TARM – blagajniške plačilno-izplačilne naprave, TAM – blagajniške naprave); proizvajalca in tip naprave; opis uporabljene naprave (verzija programske opreme); naslov, kjer je naprava locirana; obratovalni čas in skupno število naprav v obratovanju,
 
– podatki o napravah, ki jih upravljajo zaposleni (priloga 1, obrazec A1, tabela 2):
poročilo vsebuje podatke o napravah, kjer se izvaja preverjanje pristnosti eurobankovcev ali preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok in sicer:
informacijo o začetku (Z) oziroma zaključku (K) obratovanja; datum (veljavno od); vrsto naprave (BPM – naprave za sortiranje bankovcev, BAM – naprave za preverjanje pristnosti bankovcev, TARM – blagajniške plačilno-izplačilne naprave, TAM – blagajniške naprave); proizvajalca in tip naprave; opis uporabljene naprave (verzija programske opreme); naslov, kjer je naprava locirana; obratovalni čas in skupno število naprav v obratovanju,
 
– podatki o številu avtomatov za dvig gotovine (priloga 1, obrazec A1, tabela 3):
poročilo vsebuje podatke o skupnem številu bankomatov, samopostrežnih blagajnah (SCoT) in ostalih napravah,
 
– informacija o morebitni sklenitvi podizvajalske pogodbe glede recikliranja eurobankovcev (priloga 1, obrazec A1, tabela 5):
poročilo vsebuje informacijo o imenu in naslovu morebitnega podizvajalca,
 
– število in lokacije avtomatov za dvig gotovine ter naprav, ki jih upravljajo stranke v oddaljenih poslovalnicah kreditnih institucij, kjer se primernost eurobankovcev preverja ročno (priloga 1, obrazec A1, tabela 6):
poročilo vsebuje naslednje podatke: število in lokacije avtomatov za dvig gotovine ter število in lokacije naprav, ki jih upravljajo stranke v oddaljenih poslovalnicah kreditnih institucij z zelo majhnim številom gotovinskih poslov.
POROČANJE OPERATIVNIH PODATKOV
8. Operativne podatke morajo obvezniki poročanja agregirati in poročilo posredovati Banki Slovenije dvakrat letno, in sicer do konca avgusta (za obdobje šestih mesecev od januarja do konca junija tekočega leta) ter do konca februarja (za obdobje šestih mesecev od julija do konca decembra preteklega leta). Poročilo vsebuje:
 
– operativne podatke v zvezi s poslovanjem bankomatov (priloga 1, obrazec A2, tabela 7):
poročilo vsebuje naslednje podatke:
število in vrednost vseh transakcij preko bankomatov,
 
– operativne podatke v zvezi s poslovanjem CRM (priloga 1, obrazec A2, tabela 8):
poročilo vsebuje število in vrednost vseh transakcij preko CRM,
 
– operativne podatke v zvezi z napravami, ki jih upravljajo zaposleni, kot tudi naprave, ki jih upravljajo stranke (priloga 1, obrazec A2, tabela 9):
poročilo vsebuje naslednje podatke:
skupno število obdelanih eurobankovcev po posameznih apoenih; skupno število vseh eurobankovcev, ki so bili sortirani kot neprimerni po posameznih apoenih, in skupno število vseh ponovno izdanih eurobankovcev po posameznih apoenih (eurobankovci, ki so bili vrnjeni v NCB oziroma depo eurobankovcev ter eurobankovci, ki se ponovno dajo v obtok prek okenca, se tukaj ne upoštevajo),
 
– operativne podatke o bankovcih, izdanih preko naprav, ki jih upravljajo stranke, in preko avtomatov za dvig gotovine (priloga 1, obrazec A2, tabela 10):
poročilo vsebuje naslednje podatke:
skupno število eurobankovcev, izdanih preko naprav, ki jih upravljajo stranke; skupno število eurobankovcev, izdanih preko avtomatov za dvig gotovine (obvezno za vse obdelovalce gotovine) ter od tega število eurobankovcev, izdanih preko naprav, ki jih upravljajo stranke in število eurobankovcev, izdanih preko avtomatov za dvig gotovine v oddaljenih poslovalnicah kreditnih institucij (poročajo zgolj kreditne institucije, ki imajo oddaljene poslovalnice).
KONČNA DOLOČBA
9. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. decembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Guverner