Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2010 z dne 10. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2010 z dne 10. 12. 2010

Kazalo

5138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci, stran 15614.

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl. US) izdaja ministrica za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
1. člen
2. člen Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci (Uradni list RS, št. 35/06) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Kot enostavna upravna opravila, ki jih lahko opravljajo javni uslužbenci na strokovno-tehničnem delovnem mestu, se štejejo:
– upravne overitve podpisa in kopije,
– izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov,
– izdaja potrdila o vložitvi vloge po 63. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl. US, (48/09 popr.), 8/10),
– izdaja potrdil iz kazenske evidence,
– sprejem vlog za izdajo digitalnih spletnih potrdil SIGENCA,
– obvestila o poteku veljave osebnih dokumentov,
– obveščanje državljanov, da ne posedujejo nobenega veljavnega identifikacijskega dokumenta,
– potrjevanje podpore volivcev in
– izdaja potrdil po 179. členu Zakona o splošnem upravnem postopku.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1002/2010
Ljubljana, dne 17. novembra 2010
EVA 2010-3111-0055
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo