Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2010 z dne 10. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2010 z dne 10. 12. 2010

Kazalo

5136. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom, stran 15613.

Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 54. člena, desetega odstavka 61. člena, tretjega odstavka 62. člena, petega odstavka 68. člena, tretjega odstavka 70. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom
1. člen
V Pravilniku o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom (Uradni list RS, št. 125/03 in 34/04 – popr.) se za šestim odstavkom 11. člena doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ministrstvo na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka ali ugotovitev pregleda iz petega odstavka tega člena izda vzrejališčem za tekočo vzrejno sezono potrdilo o vzreji čebeljih matic, v katerem določi tudi tip vzrejenih matic.«.
Na koncu dosedanjega sedmega odstavka, ki postane osmi odstavek, se doda besedilo »Po tem, ko se ugotovi, da so pomanjkljivosti in nepravilnosti odpravljene, ministrstvo vzrejališču izda potrdilo iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-188/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-2311-0155
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost