Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009

Kazalo

3876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, stran 11841.

Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
1. člen
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08) se besedilo prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»NIS je računalniški sistem, ki spremlja, beleži in shranjuje podatke z vseh igralnih naprav, na katerih prireja koncesionar posebne igre na srečo v igralnici oziroma v igralnem salonu, in vključuje blagajniško poslovanje, povezano s prirejanjem iger na srečo, ter spremlja, beleži in shranjuje dogodke, povezane z delovanjem tega računalniškega sistema.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Posamezne kratice in izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. igralna naprava je naprava, na kateri se prireja igro na srečo;
2. igralni avtomat (v nadaljnjem besedilu: IA) je vrsta igralne naprave oziroma igralno mesto igralne naprave z več igralnimi mesti, na katerem igra igralec proti napravi neodvisno, samostojno igro brez pomoči osebe, ki izvaja igro, igralni terminal v strežniških sistemih iger, v zapisih v NIS pa pomeni enolično interno oznako, ki predstavlja igralni avtomat oziroma posamezno igralno mesto ali igralni terminal strežniškega sistema iger;
3. igralna miza (v nadaljnjem besedilu: IM) je vrsta igralne naprave, na kateri se izvajajo posebne igre na srečo s pomočjo osebe, ki izvaja igro, v zapisih NIS pa pomeni enolično interno oznako, ki predstavlja igro na srečo na igralni mizi ali drugo posebno igro na srečo;
4. AFTI (ACCOUNT FUND TRANSFER IN) pomeni števec skupnega zneska na IA, ki je bil prenesen na kredit IA z RBP;
5. AFTO (ACCOUNT FUND TRANSFER OUT) pomeni števec skupnega zneska na IA, ki je bil prenesen s kredita IA na RBP;
6. BA (BILL ACCEPTOR) pomeni sprejemnik in zbiralnik bankovcev in lističev;
7. BCL (BILL CLEARANCE) pomeni skupno vrednost bankovcev, ki je ob praznitvi IA ugotovljena v BA;
8. CB (CASH-BOX) pomeni zbiralnik žetonov in je prostor, kjer se zbirajo v IA vstavljeni žetoni, ko je zalogovnik poln;
9. CC (CREDIT CANCEL) pomeni števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile za IA izplačane na blagajni in niso bile zavedene na števcih JP ali PJP;
10. CI (COINS IN) pomeni števec žetonov, ki so bili vplačani v IA;
11. CL (COINS CLEARANCE) pomeni število žetonov, ki je ob praznitvi IA ugotovljeno v CB;
12. CO (COINS OUT) pomeni števec žetonov, ki so bili izplačani iz IA;
13. CTC (COINS TO CASH-BOX) pomeni števec žetonov, ki so bili na IA preusmerjeni v CB in ki lahko vključuje tudi v žetonih izraženo vrednost prejetih bankovcev;
14. GM (GAMES) pomeni števec odigranih iger na IA;
15. H (HOPPER) je v NIS izračunano število žetonov v zalogovniku IA;
16. JP (JACKPOT) pomeni števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile na IA izplačane kot glavni dobitek (jackpot), oziroma dobitek, ki se izplača ročno;
17. MB (MOTHERBOARD) pomeni zaščiteni del IA s programom igre;
18. PJP (PROGRESSIVE JACKPOT) pomeni števec obračunskih kreditnih točk ali vrednost v igralni valuti izplačanih dobitkov progresivnega sistema na posamezni igralni napravi;
19. RBP pomeni račun brezgotovinskega poslovanja in je enolični račun igralca, ki ga ima za brezgotovinsko poslovanje z uporabo igralne kartice v igralnici oziroma v igralnem salonu odprtega igralec na podlagi pogodbe s koncesionarjem in na katerem je za namen igranja začasno položen in priigran denar igralca;
20. TI (TOTAL IN) pomeni števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile na posameznem igralnem mestu zaigrane;
21. TCL (TICKET CLEARANCE) pomeni skupno vrednost lističev, ki je ob praznitvi IA ugotovljena v BA;
22. TO (TOTAL OUT) pomeni:
a) števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile na posameznem igralnem mestu priigrane, če IA beleži na njem vsa izplačila;
b) števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile na posameznem igralnem mestu priigrane in na njem neposredno izplačane, če IA beleži ročna izplačila visokih dobitkov na drugih števcih;
23. brezgotovinsko poslovanje je del blagajniškega poslovanja vključenega v NIS, ki obsega uporabo RBP, vključuje preverjanje veljavnosti kartic in stanja denarja na RBP ter izvajanje in beleženje transakcij v povezavi z RBP;
24. brisanje števcev IA je dogodek pri katerem pride do izbrisa vsebine vseh trajnih elektronskih števcev na IA in do njihove nastavitve na vrednost 0 (nič);
25. dnevnik pomeni dnevnik dogodkov, ki jih NIS, opremljene z zaporednimi številkami in zabeležko datuma in časa, beleži v posebno tabelo in so vezani na dogodke na igralnih napravah, na igralne procese in na procese, ki so z njimi povezani;
26. drop je na IA vrednost žetonov ali kovancev zbranih v zalogovniku žetonov na IA in vključuje tudi vrednost bankovcev v zbiralniku bankovcev in lističev na IA, oziroma je na IM vrednost denarja in posebnih nevnovčljivih vrednostnih žetonov, ki jih igralec uporabi za nakup žetonov za sodelovanje v igri, ki se izvaja na IM;
27. elektromehanski IA je igralni avtomat z enim ali več igralnimi mesti pri katerem je izid igre odvisen od elektromehanskega generatorja naključnosti, ali prikazan na elektromehanski način, z izjemo IA z elektromehanskimi koluti in naprav z žrebalnimi bobni;
28. identifikacija progresive (ID progresive) je oznaka, ki enolično določa progresivni sistem, sklad progresive in nivo progresive in je lahko sestavljena iz oznake progresive, oznake sklada in številke nivoja, ter nastopa v vseh zapisih, ki se nanašajo na to progresivo;
29. identifikacijska kartica je posebna kartica, ki jo koncesionar izda pooblaščeni osebi za njeno identifikacijo v NIS na igralnih mestih igralnih naprav in blagajnah;
30. igralna kartica je posebna kartica, ki jo koncesionar izda igralcu za namen brezgotovinskega poslovanja in ki zagotavlja identifikacijo igralca z uporabo posebne bralne in vhodno/izhodne enote, nameščene na igralnih mestih igralnih naprav in na blagajnah;
31. kredit je stanje v dobro igralca, prikazano na IA kot število kreditnih točk;
32. kreditna točka je enota za merjenje vložka v igro in izplačil iz igre s točno določeno vrednostjo, ki jo lahko na IA izbere igralec;
33. kompatibilni terminal je oddaljena delovna postaja, s katere je mogoče izvajati programe na nadzornem računalniškem sistemu z uporabo standardnih programov za emulacijo terminalov, standardnih brskalnikov (npr. Internet Explorer, FireFox) ali standardnih tankih odjemalcev (thin client kot npr. NT Terminal Server Client);
34. listič (ticket) je vrednostni kupon opremljen s črtno kodo in z alfanumeričnimi kodami, ki je v povezavi z validacijskim sistemom, namenjen vplačilu in izplačilu v zvezi z udeležbo pri posebni igri na srečo;
35. log pomeni zabeležko operacijskega sistema, sistema za delo z bazami, NIS oziroma drugega zaščitnega programa o neki aktivnosti na sistemu;
36. nivo dostopa pomeni na podlagi nalog in pooblastil definirane uporabniške vloge v NIS, s katerimi so urejene različne pristojnosti dostopa do programov in podatkov (npr. skrbnik sistema, blagajnik, tehnik, vodstvo, nadzor);
37. nivo progresive je posamezni del (večnivojskega) sklada progresive, pri katerem so vrednosti nivojev med seboj povezane;
38. obračunska kreditna točka (denominacija IA) je enota za merjenje vložka v igro in izplačil iz igre s točno določeno vrednostjo, s katero se na IA inkrementirajo elektronski števci vplačil v igro in izplačil iz igre;
39. obračunski model IA je formula za izračun obračuna posameznega IA na podlagi števcev vplačil v igro in izplačil iz igre;
40. polnitev IA je postopek dodajanja žetonov v zalogovnik žetonov;
41. postopek povratnega klica (call-back call) je postopek, ko računalniški sistem ali druga komunikacijska oprema ob zahtevi za vzpostavitev oddaljenega dostopa preko klicne telekomunikacijske povezave preveri identifikacijo in dostopne pravice uporabnika, prekine povezavo in ga za vzpostavitev povezave takoj pokliče na vnaprej dogovorjeno (lahko v sistemu ali opremi zabeleženo) klicno številko. Kot postopek povratnega klica za potrebe tega pravilnika ne velja ročno vzpostavljanje klicev in povezav s pomočjo osebja, vnaprejšnjih najav preko telefona, dopisa, telefaksa ali drugih podobnih komunikacijskih metod;
42. praznitev IA je postopek praznenja žetonov iz CB in zalogovnika, ter bankovcev in lističev iz BA;
43. progresivni dobitek je izplačana vrednost progresive po njenem proženju;
44. progresivni sistem se sestoji iz ene ali več igralnih naprav in iz pripadajoče progresivne nadgradnje;
45. prometna tabela je tabela podatkovne baze NIS, v katero se sproti beležijo z datumom in časom opremljeni podatki, ki nastajajo v procesu prirejanja iger na srečo (npr. dnevnik z zapisi dogodkov, periodični popisi števcev, vrednosti progresivnih skladov in progresivnih nivojev, vnosi blagajniških transakcij);
46. register je tabela podatkovne baze NIS, v kateri so poleg opisnih podatkov navedene enolične oznake, uporabljene v prometnih in drugih tabelah NIS, ki v NIS opredeljujejo naprave, progresivne sisteme, uporabnike in podobne spremenljive sezname (npr. register igralnih naprav, register progresivnih sistemov, register uporabnikov). V prometnih in drugih tabelah se registri uporabljajo kot šifranti;
47. samopostrežna blagajna je naprava, ki v povezavi z NIS omogoča transakcije, ki se izvajajo na blagajni;
48. sklad progresive je denarni sklad, ki se polni po v naprej določenih pravilih (npr. kot fiksne začetne vrednosti, ki se jim lahko dodajajo deleži vplačil v igro), igralcu pa se izplača ob dogodku proženja progresive deloma ali v celoti, skladno s pravili igre;
49. skrbnik NIS je oseba zaposlena pri koncesionarju, ki je odgovorna za vključenost igralnih naprav v NIS, za pravilnost in zanesljivost delovanja in uporabe NIS;
50. strežniški sistem iger je posebna izvedba IA sestavljena iz strežnika in igralnega terminala, ki skupaj omogočata izvajanje igre na srečo;
51. šifrant je tabela podatkovne baze NIS, v kateri so poleg opisnih podatkov navedene enolične kode (šifre), uporabljene v prometnih in drugih tabelah NIS, ki v NIS opredeljujejo vrste dogodkov, transakcij, procesov in števcev (npr. šifrant dogodkov, šifrant blagajniških transakcij, šifrant števcev, šifrant sporočil, šifrant aplikacij);
52. tokenizacija pomeni, da je žeton vreden več kreditnih točk;
53. transakcija pomeni vnos podatkov v NIS v blagajniških postopkih, kot so ročno izplačilo (JP, PJP, CC), polnitev IA, praznitev IA in zalogovnika žetonov (vnos rezultata štetja žetonov, bankovcev in vrednostnih lističev po posameznih IA), prodaja in odkup žetonov in lističev, prenos sredstev v brezgotovinskem poslovanju, rezultat štetja dropa in provizije, rezultat štetja napitnine na igralni mizi, dodatna dotacija mizi in odvod z mize na blagajno;
54. validacijski sistem je zaključen funkcionalni del blagajniškega poslovanja vključenega v NIS, v katerega so povezani IA in blagajne, z namenom preverjanja veljavnosti lističev;
55. vložek je znesek, ki ga igralec vplača v posamezno igro na igralni napravi;
56. vrsta NIS predstavlja NIS, ki je lahko sestavljen iz zaključenih funkcijskih delov enega ali več proizvajalcev (npr. NIS IA, NIS IM, poslovanje z lističi, blagajniško poslovanje), na platformi, ki jo določajo operacijski sistemi, sistemi za delo s podatkovnimi bazami, jedro podatkovnega modela, ključni šifranti, programska oprema in ključne funkcionalnosti sistema;
57. verzija NIS pomeni NIS iste vrste, na isti platformi, praviloma istih proizvajalcev, ki ima v osnovi isti, lahko dopolnjen podatkovni model, med seboj združljive in dopolnjujoče se ključne šifrante in se razlikuje v nekaterih delih programske opreme in v nekaterih funkcionalnostih;
58. zalogovnik žetonov (hopper) je del IA, v katerem je zaloga žetonov za izplačilo;
59. znesek v zapisih NIS predstavlja vrednost izraženo v igralni valuti;
60. žeton je nadomestilo za določeno vsoto denarja oziroma kovanec z določeno vrednostjo, ki se pri igri uporablja za vplačila ali izplačila.
3. člen
V 6. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Register igralcev, register RBP in register igralnih kartic morajo biti dodatno zaščiteni, občutljivi podatki morajo biti zavarovani pred nepooblaščenim dostopom, kritični podatki (npr. PIN kode kartic, zneski na računih) pa morajo biti shranjeni v šifrirani obliki in zavarovani pred nepooblaščeno spremembo.«.
4. člen
V 8. členu se pika na koncu drugega stavka nadomesti z vejico in za njo doda besedilo: »pri popravkih na RBP pa tudi razlog popravka in oseba, ki ga je avtorizirala.«.
5. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dnevne in mesečne obračune za posamezne igralne naprave, po posameznih vrstah iger in skupne, ter dnevne in mesečne blagajniške zaključke, pologe, dvige in popravke stanja na RBP mora NIS hraniti najmanj za zadnji dve leti.«.
6. člen
V zadnjem stavku 10. člena se pika nadomesti z vejico in za njo doda besedilo, ki se glasi: » z izjemo igralnih miz pri 24. urnem obratovanju, pri katerih se obračun mize pri zaprtju ob prekoračitvi zavede za obračunski dan, v katerem je bila miza odprta.«.
7. člen
V zadnjem stavku drugega odstavka 14. člena se črta besedilo »in nivoji dostopa«.
8. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za vpogled, izbiro in prenos podatkov iz 5. točke prejšnjega odstavka mora NIS zagotavljati združljivost s podatkovno bazo, informacijskim sistemom in tehnologijo dostopa nadzornega organa, kot je opredeljeno v Prilogi 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, pri prometnih tabelah pa mora zagotavljati tudi indekse, ki omogočajo učinkovito izbiro po datumu, v odvisnosti od tabele pa tudi po IA, po vrsti števca ali dogodka.«.
9. člen
V prvem odstavku 30. člena se pred besedo »javiti« doda beseda »pisno«.
10. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru okvare dela opreme ali povezave, vmesnika NIS v igralnih napravah ali igralne naprave in v drugih primerih, pri katerih predpisano beleženje števcev in dogodkov na igralnih napravah ni možno in bi ob nadaljevanju igre na njih prišlo do izgube ali netočnosti podatkov oziroma do neustreznega beleženja ali nepravilnosti, je treba v primeru, če ne pride do samodejne blokade delovanja igralnih naprav, do odprave okvare onemogočiti igranje na teh igralnih napravah, začetek in konec blokade igranja pa evidentirati v dnevniku obratovanja NIS in v treh dneh pisno javiti nadzornemu organu.«.
11. člen
V prvi alineji drugega odstavka 37. člena se za besedilom »predhodno preizkusil« doda besedilo »in ugotovil«.
V drugi alineji drugega odstavka se za besedilom »predhodno preveril« doda besedilo »in ugotovil«.
V napovednem stavku tretjega odstavka se besedilo »izvedbo preizkusa« nadomesti z besedilom »izdajo odločbe o ugotovitvi«.
V napovednem stavku četrtega odstavka se beseda »preverjanje« nadomesti z besedilom »izdajo odločbe o ugotovitvi«.
12. člen
V 2. točki prvega odstavka 38. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatke za dostop nadzornega organa do NIS, ki vključujejo klicne številke ISDN linije, morebitno izhodno številko za povratni klic, IP naslov usmerjevalnika, IP naslove strežnikov, do katerih se dostopa, IP naslov morebitne vmesne požarne pregrade, imena instanc baz na strežnikih, do katerih se dostopa, navedbo TCP in UDP vrat preko katerih poteka dostop do baz, imena in lokacijo programov za terminalski dostop nadzornega organa, ter morebitnih drugih podatkov, ki so potrebni za izvedbo dostopa in povezave;«.
13. člen
Četrti odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primeru, da se dovoljenje iz 37. člena tega pravilnika izdaja zaradi spremenjene vrste in verzije zaključenega funkcionalnega dela NIS (npr. za NIS IA, za NIS IM), se vlogi priloži zahtevana dokumentacija, ki se nanaša le na funkcionalni del NIS, ki se spreminja.«.
14. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) NIS se v informacijski sistem nadzornega organa povezuje preko enotnih podatkovnih struktur in vpogledov na načine in v obliki, opredeljeni v Prilogi 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, za strukture in vpoglede, ki jih Priloga 3 ne vsebuje, pa na načine in v obliki, ki jo na podlagi vloge iz 38. člena tega pravilnika določi nadzorni organ.«.
15. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Spremembe, ki ne spreminjajo funkcionalnosti NIS ter strukture, vsebine, pravilnosti, verodostojnosti, zanesljivosti in dostopnosti podatkov, ki jih mora NIS zagotavljati, da lahko nadzorni organ svoje naloge opravlja nemoteno, učinkovito in uspešno, in s katerimi se odpravijo ugotovljene napake ali težave delovanja sistema, se lahko izvedejo na podlagi pisnega obvestila z opisom napake ali težave, in podrobnim opisom predvidenih sprememb za odpravo, ki ga mora nadzornemu organu koncesionar posredovati najmanj osem dni pred načrtovano spremembo.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko nujne spremembe iz prejšnjega odstavka, s katerimi se odpravijo kritične napake, kot so npr. varnostne vrzeli, nenadno napačno delovanje programov, ki pomembno vpliva na pravilnost podatkov, opravijo takoj, koncesionar pa mora v pisnem obvestilu, ki ga mora nadzornemu organu posredovati najkasneje v naslednjem delovnem dnevu, navesti razloge za izvedbo teh sprememb.«.
16. člen
Naslov tretjega poglavja pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »III. POSEBNOSTI NADZORNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA IGRALNE AVTOMATE«.
17. člen
V zadnji alineji 3. točke 48. člena se črta besedilo »(za IA z več igrami)«.
18. člen
V 49. členu se za besedo »zapisom« doda besedilo »iz registra«.
19. člen
Naslov podpoglavja »Komunikacija med NIS in IA« se spremeni tako, da se glasi: »Komunikacija«.
20. člen
V 50. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Komunikacija z IA v brezgotovinskem poslovanju, pri validaciji lističev in igralnih kartic ter z opremo, ki je za to nameščena na IA in blagajnah, mora potekati na zanesljiv in zaščiten način. NIS mora beležiti napake, igralcu pa se morajo javiti jasna in razumljiva sporočila o napaki.«.
21. člen
Za 50. členom se doda novo podpoglavje in novi 50.a člen, ki se glasi:
»Brezgotovinsko poslovanje
50.a člen
(1) Informacijski sistem, na katerem poteka brezgotovinsko poslovanje, mora biti od ostalih informacijskih sistemov ločen z redno vzdrževano požarno pregrado, ki s svojo nastavitvijo onemogoča poseganje v delovanje brezgotovinskega poslovanja in v stanje na RBP. Operacijski sistem, aplikacije ter programi za odkrivanje in odstranjevanje zlonamerne in škodljive programske opreme morajo biti redno vzdrževani in posodobljeni. Vsi dostopi do zaščitenih podatkov se morajo beležiti in redno pregledovati. Fizično je treba zaščititi dostope do vseh medijev, ki vsebujejo podatke o igralnih karticah in stanju na RBP, vključno z mediji varnostnih in arhivskih kopij. Aplikacija brezgotovinskega poslovanja mora biti izdelana z varnostnimi mehanizmi za preverjanje integritete zapisov o igralnih karticah in stanju na RBP, ki onemogoča poseganje v podatke mimo aplikacije.
(2) Igralna kartica se izda igralcu na njegovo zahtevo, potem ko je ta seznanjen in se strinja s pravili koncesionarja glede brezgotovinskega poslovanja z RBP in z uporabo igralne kartice. Igralna kartica se uporablja za identifikacijo igralca na IA, na samopostrežni blagajni, na blagajni, ki so opremljeni s posebno opremo za branje in preverjanje igralnih kartic, ter za prikaz stanja in vnos podatkov za transakcije v povezavi z RBP.
(3) Ob odprtju RBP in prvi izdaji igralne kartice igralcu mora del NIS za brezgotovinsko poslovanje zabeležiti najmanj naslednje podatke:
– številko dodeljenega RBP,
– datum in čas odprtja RBP,
– mesec in leto poteka veljavnosti RBP,
– številko izdane igralne kartice,
– datum in čas izdaje igralne kartice,
– status veljavnosti igralne kartice,
– zaščitno kodo za uporabo igralne kartice (npr. PIN) v šifrirani obliki.
(4) Vidna obvezna vsebina igralne kartice vsebuje naslednje podatke:
– naziv koncesionarja,
– naziv igralnice oziroma igralnega salona,
– številka RBP,
– številka kartice.
(5) Igralna kartica se na zahtevo igralca ali zaradi razlogov s strani koncesionarja razveljavi. Vse najdene, izgubljene ali pozabljene igralne kartice, ki jih igralec ob osebni identifikaciji ne dvigne v treh dnevih se razveljavijo. Ob razveljavitvi igralne kartice mora del NIS za brezgotovinsko poslovanje v delu, ki se nanaša na igralne kartice, označiti kartico kot neveljavno in zabeležiti najmanj datum in čas razveljavitve.
(6) Ob zaprtju RBP mora del NIS za brezgotovinsko poslovanje v delu, ki se nanaša na RBP, označiti RBP kot zaprt in zabeležiti najmanj datum in čas ter razlog zaprtja. Pri zaprtju RBP se razveljavijo vse kartice, ki se nanašajo na zaprti RBP. RBP se zapre na zahtevo igralca, pri čemur se mu izplača ves denar z RBP. Koncesionar lahko igralcu zapre RBP tudi zaradi daljše neaktivnosti igralca ali drugih razlogov (npr. ob samoprepovedi igranja), pri čemer mora koncesionar zagotoviti, da se igralcu ob tem izplača ves denar z RBP.
(7) Uporaba igralne kartice mora biti zaščitena vsaj s štirimestno PIN kodo, ki jo pozna le igralec in ki jo je mogoče tudi spremeniti. Pri tretji zaporedni neuspešni uporabi igralne kartice z napačno zaščitno kodo se mora uporaba kartice začasno blokirati, o čemer mora biti igralec pri poskusu uporabe obveščen. Ob blokadi igralne kartice mora del NIS za brezgotovinsko poslovanje v delu, ki se nanaša na igralne kartice, označiti kartico kot blokirano in zabeležiti najmanj datum in čas blokade. Začasno blokirano kartico lahko igralec deblokira z identifikacijo na recepciji ali blagajni. Ob deblokadi igralne kartice mora del NIS za brezgotovinsko poslovanje v delu, ki se nanaša na igralne kartice, zabeležiti najmanj datum in čas deblokade.
(8) Igralna kartica mora enolično identificirati igralca in račun (RBP), ki ga igralec uporablja za namen igranja pri brezgotovinskem poslovanju z IA.
(9) Igralec ima lahko v igralnici oziroma v igralnem salonu aktiven le en RBP. Stanje denarja na RBP igralec spreminja s pologi in dvigi na blagajni, s pologi in dvigi na samopostrežni blagajni, ter z elektronskimi prenosi na kredit in s kredita IA.
(10) Brezgotovinsko poslovanje na IA se izvaja z elektronskim prenosom vplačila igralca na kredit IA z RBP igralca in z elektronskim prenosom izplačila s kredita IA na RBP igralca. Igralec lahko izbira vsoto denarja, ki jo prenese z RBP na IA, oziroma vsoto denarja, ki jo vrne na RBP, ali zahteva izplačilo na IA.
(11) Komunikacija med bralno in vhodno/izhodno enoto, nameščeno na igralnem mestu igralne naprave oziroma na blagajni in delom NIS za brezgotovinsko poslovanje, ter prenos kredita na IA in z IA morajo potekati na zanesljiv in zaščiten (npr. šifriran) način.
(12) Če igralna kartica vsebuje tudi podatke o stanju denarja na RBP, se mora stanje denarja, zabeleženo na njej, ujemati s stanjem denarja, zabeleženim v NIS. Uporaba igralne kartice, pri kateri se na njej zabeleženo stanje RBP ne ujema s stanjem zabeleženim v NIS, mora biti blokirana, igralec pa mora biti o tem pri poskusu uporabe igralne kartice nedvoumno obveščen.
(13) Koncesionar mora zagotoviti začetno in redno letno varnostno oceno dela NIS za brezgotovinsko poslovanje s strani neodvisne strokovne institucije, ki je usposobljena za presojo varnosti informacijskih sistemov, ter v zahtevanem roku odpraviti ugotovljene kritične pomanjkljivosti, o oceni in odpravi le-teh pa sproti poročati nadzornemu organu.«.
22. člen
Za 50.a členom se doda novo podpoglavje in novi 50.b člen, ki se glasi:
»Poslovanje z lističi
50.b člen
(1) V uporabi sme biti:
– unovčljiv listič, ki ga igralec kupi na blagajni oziroma, ki ga izpiše IA in je namenjen vplačilu na IA ali unovčenju na blagajni;
– izplačilni listič, ki ga izpiše IA kot potrdilo za ročno izplačilo na blagajni;
– reklamacijski listič, ki se ga izda igralcu v primeru, ko se unovčljiv listič zaradi napake delovanja sistema ne izpiše, ali je tako poškodovan, da njegova uporaba ni možna;
– neunovčljiv promocijski listič, ki se ga lahko uporabi samo za igranje na IA.
(2) Izdaja reklamacijskih lističev iz prejšnjega odstavka mora biti zabeležena v NIS in organizirana tako, da niso mogoče zlorabe in da se listič, ki je predmet reklamacije, ustrezno razveljavi. Reklamacijski listič se lahko izda le na blagajni.
(3) Promocijski listič se lahko izda igralcu le na blagajni.
(4) Unovčenje promocijskih lističev in lističev po izteku veljavnosti ni dovoljeno.
(5) Lističe je možno uporabiti le v igralnici oziroma v igralnem salonu, v katerem so bili izdani.
(6) Na blagajni se ločeno evidentira vse prejete in izdane lističe iz prvega odstavka tega člena.
(7) Nezaigran preostanek promocijskega lističa sme IA izpisati le kot nov neunovčljiv promocijski listič.«
23. člen
V prvem odstavku 51. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. spremljati in v dnevnik dogodkov zabeležiti vse dogodke na posameznih IA:
– dobitek JP (datum, čas, število obračunskih kreditov, znesek, IA),
– dobitek PJP (datum, čas, znesek, IA, identifikacija progresive),
– brisanje kredita CC (datum, čas, število obračunskih kreditov, znesek, IA),
– zahtevek za ročno izplačilo (datum, čas, število obračunskih kreditov, znesek, IA),
– sprejem bankovca (datum, čas, znesek, IA),
– sprejem lističa (datum, čas, identifikacijska številka lističa, vrsta lističa, znesek, IA),
– izdaja lističa (datum, čas, zaporedna številka lističa na IA, identifikacijska številka lističa, vrsta lističa, znesek, IA),
– sprejem igralne kartice (datum, čas, IA, številka kartice),
– zavrnitev igralne kartice (datum, čas, IA, številka prepoznane kartice, razlog),
– začasno blokado igralne kartice (datum, čas, IA, številka kartice),
– odstranitev igralne kartice (datum, čas, IA, številka kartice),
– sprejem identifikacijske kartice(datum, čas, IA, številka kartice, oseba, funkcija osebe),
– zavrnitev identifikacijske kartice (datum, čas, IA, številka prepoznane kartice, razlog),
– odstranitev identifikacijske kartice (datum, čas, IA, številka kartice, oseba, funkcija osebe),
– prenos denarja z računa igralca na IA pri brezgotovinskem poslovanju (datum, čas, znesek, IA, številka RBP),
– prenos kredita z IA na račun igralca pri brezgotovinskem poslovanju (datum, čas, znesek, IA, številka RBP),
– napako pri prenosu na ali z RBP igralca pri brezgotovinskem poslovanju (datum, čas, IA, številka kartice, razlog),
– polnitev IA (datum, čas, število žetonov polnitve, IA),
– praznitev CB (datum, čas, pričakovano število žetonov praznitve CB, IA),
– praznitev zalogovnika žetonov (datum, čas, pričakovano število žetonov praznitve zalogovnika, IA),
– praznitev BA (datum, čas, pričakovano število bankovcev, pričakovan znesek bankovcev, IA);«.
V 2. točki prvega odstavka se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsako spremembo števcev brezgotovinskega prenosa sredstev (AFTI, AFTO);«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) NIS mora pri brezgotovinskem poslovanju v dnevnik dogodkov beležiti tudi naslednje dogodke:
– izdajo nove igralne kartice (datum, čas, številka kartice, številka RBP, blagajnik),
– razveljavitev igralne kartice (datum, čas, številka kartice, številka RBP, blagajnik),
– deblokado začasno blokirane igralne kartice (datum, čas, številka kartice, številka RBP, blagajnik),
– odprtje RBP (datum, čas, številka računa, blagajnik),
– zaprtje RBP (datum, čas, številka računa, blagajnik).«.
24. člen
V prvem odstavku 52. člena se tretji in četrti stavek spremenita tako, da se glasita:
»Pomembni dogodki so: JP, CC, PJP, odpiranje vrat IA, izvajanje praznitve zbiralnika žetonov in izvajanje praznitve zbiralnika bankovcev. Beleži se datum, čas, IA, dogodek ter števci: TI, TO, CC, JP, PJP, CTC, števec skupne vrednosti bankovcev in GM.«.
25. člen
V drugem odstavku 55. člena se v 8. točki pika nadomesti s podpičjem, za njim pa se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. datum in čas začetka veljavnosti;
10. datum in čas prenehanja veljavnosti ali oznako, da progresiva ni več aktivna.«.
26. člen
Naslov podpoglavja »Elektronska ruleta« se nadomesti z naslovom »Elektromehanski IA«.
27. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
»(1) Za elektromehanski IA se morajo v NIS poleg dogodkov, določenih v 51. členu tega pravilnika, beležiti tudi:
1. dvig in spust pokrova za zavarovanje neposrednega dostopa do elektromehanskega generatorja naključnega izida oziroma do elektromehanskega prikazovalnika izida (datum, čas, IA, dogodek);
2. izid igre pri elektromehanskem generatorju naključnega izida (datum, čas, IA, oznaka elektromehanskega generatorja, izid igre, parametri igre).
(2) V primeru, da se za elektromehanski IA beležijo podatki iz prejšnjega odstavka za vsako igralno mesto, morajo biti podatki o datumu in času, ki se nanašajo na isti dogodek, identični.
(3) Izid igre iz 2. točke prvega odstavka tega člena pri elektromehanskem IA, ki simulira igre s kroglico, predstavlja padla številka, parametre igre pa število obhodov kroglice po obodu in hitrost vrtenja kolesa v predalčkih na sekundo ob izpuhu kroglice.
(4) Izid igre iz 2. točke prvega odstavka tega člena pri elektromehanskem IA, ki simulira igre s kockami, predstavljajo identifikacije kocke in padla številka za vsako posamezno kocko, parametre igre pa čas mešanja kock v sekundah.«.
28. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»58. člen
Za elektromehanski IA mora NIS zabeležiti vsako odigrano igro skupaj z vložkom in dobitkom na posameznem igralnem mestu (datum, čas, IA – igralno mesto, oznako elektromehanskega generatorja, vložek, dobitek).«.
29. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen
»Zabeležka blagajniških transakcij v NIS mora vsebovati najmanj naslednje podatke: datum, čas, vrsto transakcije, identifikacijo osebe, ki opravlja transakcijo, oziroma identifikacijo samopostrežne blagajne, če se transakcija opravlja na samopostrežni blagajni, znesek in IA, če gre za izplačilo, polnitev ali praznitev, pri dvigu in pologu na RBP številko RBP, pri lističih pa identifikacijsko številko in vrsto lističa.«.
30. člen
V prvem odstavku 60. člena se v 13. točki pika nadomesti s podpičjem in za njo dodajo nove 14.,15., 16 in 17. točka, ki se glasijo:
»14. polog na račun RBP,
15. dvig z računa RBP,
16. polnitev samopostrežne blagajne,
17. praznitev samopostrežne blagajne.«.
31. člen
Za 61. členom se doda novo podpoglavje in novi 61.a člena, ki se glasi:
»Samopostrežna blagajna
61.a člen
(1) Samopostrežna blagajna mora biti povezana v NIS in vanj pri transakcijah sporočati vse podatke, ki so predpisani za blagajniško poslovanje IA v NIS. Pri izgubi povezave z NIS mora samopostrežna blagajna zavrniti transakcije, za katere je predpisano beleženje v NIS.
(2) Samopostrežna blagajna mora z NIS komunicirati na zanesljiv in zaščiten (šifriran) način.
(3) Samopostrežna blagajna, ki sprejema in izplačuje bankovce, mora imeti ločene zbiralnike vplačanih bankovcev in zalogovnik bankovcev za izplačevanje.
(4) Samopostrežna blagajna, ki sprejema in izplačuje kovance, mora imeti ločene zalogovnike kovancev za vplačevanje in izplačevanje kovancev.
(5) Samopostrežna blagajna mora imeti števec za vsako vrsto transakcije, ki jo omogoča, skupen števec vseh izplačil, skupen števec vseh vplačil in skupen števec ročnih izplačil, ki jih naprava ni mogla izplačati in so bili izplačani ročno na blagajni. Vsi števci morajo biti elektronski, šteti do stotinke denarne enote natančno in imeti toliko mest, da pokrivajo vsaj vrednost 1 milijon eurov.
(6) Samopostrežna blagajna mora v dnevniku dogodkov zabeležiti vsaj zadnjih 25 transakcij (datum, čas, vrsto transakcije, znesek transakcije). Šteje se, da samopostrežna blagajna beleži zadnjih 25 transakcij, če se v dnevnik beležijo vsi dogodki in dnevnik omogoča beleženje vsaj zadnjih 100 dogodkov.
(7) Samopostrežna blagajna mora imeti omejeno višino transakcije, ki se lahko izvaja na njej.
(8) Samopostrežna blagajna mora v dnevniku dogodkov zabeležiti vsaj zadnjih 25 napak delovanja (datum, čas, vrsta transakcije, koda in opis napake). Šteje se, da samopostrežna blagajna beleži zadnjih 25 napak, če se v dnevnik beležijo vsi dogodki in dnevnik omogoča beleženje vsaj zadnjih 100 dogodkov.
(9) Polnitev in praznitev samopostrežne blagajne ter štetja po praznitvi se izvajajo komisijsko, za bankovce in lističe redno takoj po zaključku obračunskega dne, za kovance redno takoj po zaključku zadnjega obračunskega dne v mesecu in izredno po potrebi.
(10) Poleg transakcij mora samopostrežna blagajna javljati v NIS tudi naslednje dogodke (datum in čas, identifikacija blagajne, vrsta dogodka, opis dogodka):
– vklop napajanja,
– odprtje vrat do notranjosti,
– zaprtje vrat do notranjosti,
– odstranitev zbiralnika vplačanih bankovcev,
– namestitev zalogovnika bankovcev za izplačilo,
– praznitev zbiralnika vplačanih kovancev ali žetonov,
– polnitev zalogovnika kovancev ali žetonov za izplačilo,
– napake (neuspešno izplačilo, napaka delovanja sprejemnika bankovcev, napaka v delovanju tiskalnika lističev, pomanjkanje papirja v tiskalniku lističev).
(11) V povezavi s samopostrežno blagajno mora NIS zaznati in beležiti naslednje dogodke (datum in čas, oznaka blagajne, vrsta dogodka, opis dogodka):
– izguba povezave s samopostrežno blagajno,
– vzpostavitev povezave s samopostrežno blagajno,
– zavrnitev igralne kartice pri brezgotovinskem poslovanju,
– blokada igralne kartice pri brezgotovinskem poslovanju.«.
32. člen
Za 61.a členom se doda nov naslov podpoglavja »Poročila«, 62. člen pa se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(1) NIS mora vsebovati programe za izdelavo dnevnih in mesečnih poročil blagajniškega poslovanja povezanega z igralnim procesom in sicer skupnih poročil ter poročil po posameznih IA oziroma igralnih mestih in po posameznih vrstah transakcij.
(2) NIS mora vsebovati programe za izdelavo dnevnih in mesečnih poročil o obračunu na podlagi elektronskih števcev obračunskega modela, zabeleženih v NIS, in sicer skupnih poročil ter poročil po posameznih IA oziroma igralnih mestih.
(3) NIS mora vsebovati programe za izdelavo dnevnih in mesečnih poročil poslovanja z vplačilnimi in izplačilnimi sredstvi na podlagi elektronskih števcev, zabeleženih v NIS, in sicer skupnih poročil ter poročil po posameznih IA oziroma igralnih mestih.
(4) Dnevna in mesečna poročila morajo biti zaključena in dokončna najkasneje v 12 urah po zaključku obračunskega dne oziroma obračunskega meseca pri obsegu do vključno 200 igralnih mest in najkasneje v 72 urah po zaključku obračunskega dne oziroma obračunskega meseca pri obsegu nad 200 igralnih mest.
(5) NIS mora vsebovati programe za izdelavo obdobnih poročil iz prvega do tretjega odstavka tega člena, pri katerih se pri zahtevi za izdelavo poročila opredeli obdobje poročanja na obračunski dan natančno.
(6) Poročila iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo pravilno upoštevati brisanja in obrate elektronskih števcev.
(7) NIS mora vsebovati programe za izdelavo obdobnega poročila med dvema praznitvama IA za vsako vrsto praznitev (žetoni, bankovci, lističi), ki vključuje primerjavo pričakovane vrednosti praznitve (po števcih zabeleženih ob praznitvi) z dejansko vrednostjo praznitve (prešteto vrednostjo).
(8) NIS mora vsebovati program za izdelavo obdobnega poročila delovanja IA, ki vključuje poleg podatkov o obdobju, identifikacije IA, zneska vplačil z vplačilnimi sredstvi, zneska polnitve, zneska praznitve, zneska ročnih izplačil, zneska izplačil z izplačilnimi sredstvi, znesek obračuna (win), teoretični odstotek vračanja, dejanski odstotek vračanja. Namesto odstotka vračanja lahko poročilo vsebuje odstotek zadržanja (hold).
(9) Skupna poročila iz prvega odstavka tega člena morajo vključevati začetni in končni skupni saldo na računih pri brezgotovinskem poslovanju, ter skupne zneske po vrstah prenosov nanje (npr. dvigi, pologi, prenosi na IA, prenosi z IA).
(10) Pri brezgotovinskem poslovanju mora NIS vsebovati izdelavo dnevnih in mesečnih poročil primerjave po posameznih IA med zabeleženimi transakcijami brezgotovinskega poslovanja in ustreznimi števci IA, zabeleženimi v NIS.
(11) Pri brezgotovinskem poslovanju mora NIS vsebovati program za izdelavo dnevnih in mesečnih poročil blagajniškega poslovanja, ki vključujejo začetna in končna stanja na računih, pologe, dvige in znesek transakcij brezgotovinskega poslovanja.
(12) NIS mora vsebovati program za izdelavo podrobnih dnevnih in mesečnih poročil popravkov iz 8. člena tega pravilnika.
(13) Za samopostrežne blagajne mora NIS vsebovati program za izdelavo dnevnega in mesečnega poročila po vrstah transakcij opravljenih na samopostrežni blagajni, vključno z začetnim in končnim stanjem bankovcev, kovancev in žetonov, z opravljenimi polnitvami in praznitvami bankovcev, kovancev in žetonov in sicer po posameznih samopostrežnih blagajnah in za vse skupaj.
(14) NIS mora vsebovati program za izdelavo poročila štetja žetonov, bankovcev in lističev pri praznjenju IA po posameznih IA in primerjavo z v NIS pričakovanim stanjem.
(15) NIS mora vsebovati program za izdelavo primerjave obračuna blagajne IA z obračunom po elektronskih števcih IA, zabeleženih v NIS, pri kateri se pri obračunu blagajne, kot:
– posebna postavka terjatev igralcev iz naslova lističev upoštevajo še vsi nevnovčeni veljavni unovčljivi lističi, ki so jih v obravnavanem obdobju izpisali IA,
– posebna postavka terjatev igralcev iz naslova lističev upoštevajo vsi unovčljivi lističi, ki jim je v obravnavanem obdobju potekla veljavnost,
– posebna postavka terjatev igralcev zaradi poslovanja z RBP (pologov, dvigov, vplačil in izplačil) upošteva sprememba stanj na RBP v obravnavanem obdobju,
– posebna postavka izplačanih terjatev igralcev ob zaprtju neaktivnih RBP z neničelnim stanjem upošteva stanje na RBP zaprtih v obravnavanem obdobju.
(16) Koncesionar je dolžan za obračunski mesec med seboj primerjati poročilo blagajniškega poslovanja iz prejšnjega odstavka s poročili, izdelanimi na podlagi elektronskih števcev, zabeleženih v NIS. V primeru, da odstopanje skupnega obračuna za IA presega 0.5% obračuna IA po blagajni iz prejšnjega odstavka, mora koncesionar do petega dne v mesecu nadzornemu organu posredovati pisno poročilo z zneski in vzroki za odstopanje po posameznih IA.«.
33. člen
Črta se 66. člen.
34. člen
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S predhodnim pisnim obveščanjem nadzornega organa se zaradi sprememb, ki vplivajo na NIS, lahko opravi:
1. sprememba karakteristik IA, ki ne zahteva izdaje dovoljenja za uporabo igralne naprave, na podlagi zakona, ki ureja igre na srečo;
2. premestitev IA;
3. odstranitev IA.«.
35. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»71. člen
»(1) Za zamenjavo in spremembo vrednosti žetonov mora koncesionar pridobiti dovoljenje nadzornega organa.
(2) Koncesionar mora vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka predložiti izpis stanja žetonov.
(3) Pri zamenjavi žetonov pa mora poleg izpisa stanja žetonov iz prejšnjega odstavka priložiti tudi:
– vzorec žetona in barvno sliko obeh strani žetona ter
– račun in potrdilo o plačilu žetonov.«.
36. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
»(1) Za vpeljavo, spremembo ali ukinitev poslovanja z žetoni, lističi, brezgotovinskega poslovanja mora koncesionar pridobiti dovoljenje nadzornega organa.
(2) Koncesionar mora vlogi za izdajo dovoljenja za poslovanje z lističi iz prejšnjega odstavka predložiti:
– interne akte, ki se nanašajo na način poslovanja,
– vzorce lističev.
(3) Koncesionar mora k vlogi za vpeljavo poslovanja z žetoni iz prvega odstavka predložiti:
– interne akte, ki se nanašajo na način poslovanja,
– izpis stanja žetonov,
– vzorec žetona in barvno sliko obeh strani žetona ter
– račun in potrdilo o plačilu žetonov.
(4) Koncesionar mora k vlogi za izdajo dovoljenja za brezgotovinsko poslovanje iz prvega odstavka predložiti:
– interne akte, ki se nanašajo na brezgotovinsko poslovanje, vključno s pravili za brezgotovinsko poslovanje in upravljanje z RBP igralcev, s postopki odprtja in zaprtja RBP, izdaje in razveljavitve igralne kartice, blokade in deblokade uporabe igralne kartice ter razrešitve pritožb igralcev v povezavi z RBP;
– vzorce igralnih kartic brezgotovinskega poslovanja;
– začetno varnostno oceno iz trinajstega odstavka 50. člena tega pravilnika, iz katere je razvidno, da je sistem brezgotovinskega poslovanja vzpostavljen na zanesljiv in varen način tako, da so komunikacije brezgotovinskega poslovanja zanesljive in zaščitene, da so vsi pomembni podatki, ki se hranijo za namen brezgotovinskega poslovanja zaščiteni, da jih ni možno nepooblaščeno spreminjati, da se ob njihovi spremembi tvorijo ustrezne zaščitene revizijske sledi in da je vzpostavljen sistem pregledovanja teh sledi, ki zagotavlja odkrivanje vsake nepooblaščene spremembe, ter da so kritični podatki (npr. stanje RBP, zaščitne kode kartic, ipd.) shranjeni v ustrezno šifrirani obliki;
– poročilo o preizkusu IA, ki izkazuje, da transakcija z RBP na IA in obratno poteka varno, točno in zanesljivo.«.
37. člen
V drugem odstavku 73. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. mora novo nameščeni IA dobiti novo enolično interno oznako v NIS iz četrte alineje 4. točke 48. člena tega pravilnika.«.
38. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »POSEBNOSTI NADZORNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA DRUGE IGRALNE NAPRAVE«.
39. člen
V prvem odstavku 74. člena se za kratico »IM» doda vejica in za njo besedilo »ki jih izvaja osebje koncesionarja,«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Igro na srečo na igralni napravi z več igralnimi mesti, pri kateri igrajo igralci drug proti drugemu, brez prisotnosti osebe, ki izvaja igro, se spremlja s povezavo te naprave v NIS, na način kot se to izvede za IA. Taka igralna naprava se zavede v ustrezen šifrant igralnih naprav v NIS, kamor se zavede tudi odstotek provizije koncesionarja, po igralnih mestih pa se zanjo v NIS spremljajo in beležijo dogodki, kot so vplačilo z bankovcem, vplačilo z lističem, izplačilo z lističem, sprejem in odstranitev igralne kartice, sprejem in odstranitev službene kartice, elektronski prenos kredita na RBP in z RBP, praznitev BA, ter urno in dnevno beležijo števci vplačil igralcev v igro, izplačil igralcem iz igre, provizije ter število odigranih iger, na način kot je to predpisano za IA.«.
40. člen
Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) NIS mora vključevati register oziroma šifrant IM in drugih igralnih naprav, v katerem so vpisani naslednji podatki:
1. enolična identifikacijska številka igralne naprave iz 12. člena tega pravilnika;
2. o napravi in igri:
– inventarna številka,
– naziv (po igri, ki se izvaja, npr. Ameriška ruleta),
– kratki naziv (npr. AR),
– proizvajalec (kolesa rulete),
– leto proizvodnje (kolesa rulete),
– številka oziroma oznaka (kolesa rulete),
– odstotek provizije pri igrah, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu,
– enolična interna oznaka naprave v NIS, ki je uporabljena v vseh zapisih, ki se nanašajo na to napravo;
3. o namestitvi naprave:
– pozicijska oznaka (npr. AR1),
– identifikacija progresivnega sistema (ID progresive),
– stanje (npr. 1 – v uporabi, 0 – izločena),
– datum in čas od katerega dalje veljajo podatki,
– datum in čas prenehanja veljavnosti za zapise, ki niso več veljavni oziroma za izločene igralne naprave, v primeru, ko NIS ne vodi ločene kronologije sprememb IM in drugih igralnih naprav.«.
41. člen
V 76. členu se spremenita 9. in 10. točka tako, da se glasita:
»9. provizijo pri igri, ki jo igrajo igralci drug proti drugemu (identifikacija transakcije, datum, čas, IM, znesek);
10. padlo številko na ruleti (datum, čas, IM, številka, smer in število obhodov kroglice po obodu kolesa, smer in hitrost vrtenja kolesa v predalčkih na sekundo pri metu kroglice);«.
Doda se nova 11. točka, ki se glasi:
»11. izplačilo progresivnega dobitka na IM (datum, čas, IM, ID progresive, znesek).«.
42. člen
79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen
»(1) NIS mora vsebovati programe za izdelavo in prikaz dnevnih in mesečnih obračunov po posamezni IM oziroma posebni igri na srečo in za vse IM in posebne igre na srečo skupaj.
(2) Dnevni in mesečni obračuni morajo biti zaključeni najkasneje v 24 urah in dokončni v 72 urah po zaključku obračunskega dne oziroma obračunskega meseca.«.
43. člen
Drugi stavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Register progresiv vsebuje splošne podatke o progresivi (identifikacijo-ID progresive, vrsto, oznako, nivoje, višino vplačila igralca za sodelovanje pri progresivni igri), podatke o začetnih vrednostih in o oblikovanju progresivne vrednosti dobitka na osnovi vplačil igralcev (odstotek, delitev, ipd.) za vsak posamezen nivo in datum in čas začetka ter prenehanja veljavnosti progresivnega sistema.«.
44. člen
Drugi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na osnovi registra progresive, vplačil igralcev iz prejšnjega odstavka in izplačil progresivnih dobitkov igralcem mora biti možno izračunati vrednost progresivnih dobitkov.«.
45. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen
(1) Koncesionar, ki prireja turnir na igralni napravi, mora zagotoviti, da ta naprava deluje v posebnem turnirskem načinu in da med izvajanjem turnirja ali zaradi izvedbe turnirja igralna naprava, na kateri prireja turnir, v NIS ne bo posredovala dogodkov, števcev in drugih podatkov, ki bi vplivali na obračun igralne naprave in njegovo preverjanje, ter sprejemala ali dajala izplačil. V turnirskem načinu sme igralna naprava v NIS pošiljati le informativna sporočila kot so npr. vklop, izklop, odpiranje in zapiranje vrat in napake.
(2) Prirejanje posebnih iger na srečo na IM v turnirskem načinu se zavede v register iz igralnih naprav tega pravilnika. Realizacijo turnirskega načina prirejanja posebnih iger na srečo na IM se spremlja preko blagajniškega poslovanja z vnosom pristopnin oziroma nakupov turnirskih žetonov na blagajnah oziroma prodajnih mestih, z vnosom izplačanih dobitkov na blagajnah oziroma izplačilnih mestih, ter z vnosom provizije, kot je to opredeljeno v tretjem odstavku 74. člena tega pravilnika.«.
46. člen
Priloga 1 in Priloga 2 pravilnika se nadomestita z novima Prilogama 1 in 2, ki sta prilogi in sestavni del tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
47. člen
V registru IA iz 48. člena, v kronologiji registra IA iz 49. člena oziroma v registru IM iz 75. člena pravilnika je treba pri igrah, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu, uskladiti vpis odstotka provizije v letu dni po uveljavitvi tega pravilnika.
48. člen
Beleženje datuma in časa začetka ter prenehanja veljavnosti v registru progresiv iz 55. člena pravilnika je treba uskladiti s pravilnikom v letu dni po uveljavitvi tega pravilnika.
49. člen
Določbi glede beleženja števila obhodov kroglice in hitrosti vrtenja kolesa pri izidu igre iz tretjega odstavka 57. člena pravilnika in glede beleženja identifikacije kocke in padle številke kocke iz četrtega odstavka 57. člena pravilnika se začneta uporabljati tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.
50. člen
Podatek o datumu ter času začetka in prenehanja veljavnosti v registru IM iz 75. člena in v registru progresiv iz 80. člena pravilnika je treba uskladiti s pravilnikom v letu dni po uveljavitvi tega pravilnika.
51. člen
Določbe 61.a člena in trinajstega odstavka 62. člena pravilnika se za samopostrežne blagajne, ki so v uporabi pri koncesionarju na dan uveljavitve tega pravilnika, in za transakcije, ki se na njih izvajajo, začnejo uporabljati leto dni po uveljavitvi tega pravilnika.
52. člen
Za vrsto NIS, ki je v uporabi pri koncesionarju z dnem uveljavitve tega pravilnika, se določbe dvanajstega odstavka 62. člena pravilnika začnejo uporabljati leto dni po uveljavitvi tega pravilnika.
53. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 461-25/2009/30
Ljubljana, dne 27. oktobra 2009
EVA 2008-1611-0132
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost