Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009

Kazalo

3784. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, stran 11336.

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09) ter prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 69/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se določa obseg sredstev, ki ga javni zavodi iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport lahko namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
II. OBSEG SREDSTEV
2. člen
(obseg sredstev)
V javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 60 odstotkov razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu.
III. KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. novembra 2009.
Št. 0070-73/2009
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EVA 2009-3311-0050
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost