Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009

Kazalo

3652. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije, stran 11085.

Na podlagi desetega odstavka 15. člena in 64.s člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) ter 8. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (Uradni list RS, št. 8/09) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije
I.
Za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči znaša 0,10536 eura/kW.
II.
Za posamezne odjemne skupine se določajo naslednji ponderji in mesečni prispevki na kW obračunske moči:
+----------------------------+--------------+------------------+
|   Odjemna skupina    |  Vrednost  | Mesečni prispevek|
|              |  ponderja  |   na enoto   |
|              |  odjemne  | obračunske moči |
|              |  skupine – |   (eura/kW)  |
|              |   T(os)  |         |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|1.  |VN T >/= 6000 – PR.  |  5,29227  |   0,55759   |
|   |OMREŽJE        |       |         |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|2.  |VN T >/= 6000 – DIS. |  5,39115  |   0,56801   |
|   |OMREŽJE        |       |         |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|3.  |VN 2500 < /= T < 6000 |  4,71723  |   0,49701   |
|   |– PR. OMREŽJE     |       |         |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|4.  |VN 2500 < /= T < 6000 |  2,97948  |   0,31392   |
|   |– DIS. OMREŽJE    |       |         |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|5.  |VN T < 2500 – PR.   |  4,71723  |   0,49701   |
|   |OMREŽJE        |       |         |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|6.  |VN T < 2500 – DIS.  |  2,97948  |   0,31392   |
|   |OMREŽJE        |       |         |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|7.  |SN-zbiralke T >/= 2500|  4,24151  |   0,44689   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|8.  |SN-zbiralke T < 2500 |  4,24151  |   0,44689   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|9.  |SN T >/= 2500     |  3,19835  |   0,33698   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|10. |SN T < 2500      |  1,61683  |   0,17035   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|11. |NN-zbiralke T >/= 2500|  2,87815  |   0,30324   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|12. |NN-zbiralke T < 2500 |  1,60468  |   0,16907   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|13. |NN T >/= 2500     |  2,79878  |   0,29488   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|14. |NN T < 2500      |  1,47379  |   0,15528   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|15. |NN brez merjenja moči |  0,63830  |   0,06725   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|16. |gospodinjski odjemalci|  0,48310  |   0,05090   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
|17. |javna razsvetljava  |  0,62030  |   0,06536   |
+-----+----------------------+--------------+------------------+
III.
Povprečni mesečni prispevek iz prejšnje točke ne vključuje davka na dodano vrednost.
IV.
Mesečni prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije se obračuna na računu za električno energijo za oktober, november in december 2009.
V.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 8/09).
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36001-9/2009/4
Ljubljana, dne 8. oktobra 2009
EVA 2009-2111-0264
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik