Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3446. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini, stran 10676.

Na podlagi šestega odstavka 54. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini
1. člen
V Pravilniku o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 91/08) se v 1. členu besedilo "Direktivo 2004/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o spremembi Direktive 2001/82/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 136 z dne 30. 4. 2004, str. 58), v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/82/ES", nadomesti z besedilom "Direktivo Komisije 2009/9/ES z dne 10. februarja 2009 o spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 44 z dne 14. 2. 2009, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/9/ES), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/82/ES)".
2. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
(način in postopek preskušanja)
(1) Način in postopek analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini ter vsebina dokumentacije o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila so določeni v Prilogi Direktive 2009/9/ES.
(2) Podrobnejša priporočila glede vsebine dokumentacije iz prejšnjega odstavka so objavljena v smernicah »The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 7 – Scientific guidelines for medicinal products for veterinary use«, ki jih je sprejela Evropska komisija in so objavljene na spletni strani http://ec.europa.eu/enterprise /pharmaceuticals/eudralex/vol7_en.htm."
3. člen
Črta se 2. člen.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrsti, obsegu in načinu analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 28/04), razen določb od 117. do 141. člena.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-2005/2008-2
Ljubljana, dne 6. avgusta 2009
EVA 2009-2711-0017
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti