Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3330. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi, stran 10275.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 24. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1642/2 v izmeri 122 m², ZKV 437, k.o. Zagorje.
II.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-12/12
Kozje, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.