Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3149. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, stran 9598.

Na podlagi četrtega odstavka 61. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike
1. člen
V Uredbi o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 125/04) se v 2. členu za napovednim stavkom dodajo nove prva, druga, tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:
»– podaljšanje konzol na posameznih stojnih mestih omrežij vseh napetostnih nivojev z namestitvijo dodatnih nadzemnih kablovodov, golih in izoliranih linijskih vodnikov, stikalnih elementov omrežja, zaščitnih vrvi, izolatorjev in izolatorskih verig, upoštevajoč predpisane varnostne višine in oddaljenosti ter predpisane mejne vrednosti elektromagnetnih sevanj;
– nadvišanje posameznih stojnih mest omrežij vseh napetostnih nivojev z namestitvijo dodatnih nadzemnih kablovodov, golih in izoliranih linijskih vodnikov, stikalnih elementov omrežja, zaščitnih vrvi, izolatorjev in izolatorskih verig, upoštevajoč predpisane varnostne višine in oddaljenosti ter predpisane mejne vrednosti elektromagnetnih sevanj;
– ojačitev s hkratno nadgradnjo posameznih stojnih mest omrežij vseh napetostnih nivojev, vključno s popravili temeljev in namestitvijo dodatnih vodnikov, upoštevajoč predpisane varnostne višine in oddaljenosti ter predpisane mejne vrednosti elektromagnetnih sevanj;
– nadomestitev posameznih stojnih mest omrežij vseh napetostnih nivojev z novimi konstrukcijami, upoštevajoč možnosti iz prejšnjih točk;
– odstranitev posameznih stojnih mest omrežij vseh napetostnih nivojev s hkratno odstranitvijo kablovodov, linijskih vodnikov, stikalnih elementov omrežja, zaščitnih vrvi, izolatorjev in izolatorskih verig, zaradi trajnega prenehanja obratovanja daljnovoda;«.
2. člen
V 4. členu se za napovednim stavkom dodajo nove prva, druga, tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:
»– vgradnja naprav oziroma kotlovnic za proizvodnjo tople in vroče vode, ki so vključene v sistem opravljanja javne gospodarske službe na področju distribucije toplote in namenjene ogrevanju prostorov v posameznih stavbah, vseh vrst in kapacitet ter izvedba njihovih priključkov na vročevode, parovode in toplovode, različnih tlačnih stopenj in materialov;
– odstranitev naprav iz prejšnje točke zaradi zamenjave z novimi;
– vgradnja hladilnih naprav, ki so vključene v sistem opravljanja javne gospodarske službe na področju distribucije toplote in namenjene za hlajenje prostorov v posameznih stavbah, vseh vrst in kapacitet ter izvedba njihovih priključkov na razvode hladu in kondenzacijske vode, različnih tlačnih stopenj in materialov;
– odstranitev naprav iz prejšnje točke zaradi zamenjave z novimi;
– prestavitev posameznih glavnih in priključnih vročevodov, parovodov, kondenzacijskih vodov, toplovodov in razvodov hladu, različnih tlačnih stopenj in materialov ter drugih delov vročevodov, parovodov, kondenzacijskih vodov, toplovodov in razvodov hladu, vključno s spremembo dimenzije in materiala, vendar samo če so vključene v sistem opravljanja javne gospodarske službe na področju distribucije toplote;«.
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »služnosti izvajalca javne gospodarske službe« nadomesti z besedilom »služnosti na nepremičninah, na katerih so zgrajeni oziroma stoje objekti, naprave in omrežja iz prvega odstavka 1. člena te uredbe«.
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »od 500.000 do 20,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 80.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 300.000 do 15,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 5.000 do 15.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 100.000 do 5,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.000 do 5.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 100.000 do 5,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.000 do 5.000 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »od 200.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 500 do 5.000 eurov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Izvajalci gospodarske javne službe morajo v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe uskladiti s to uredbo interne akte, s katerimi so opredeljena dela, ki se lahko izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike.
6. člen
Vzdrževalna dela, začeta pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo v skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 125/04).
7. člen
Inšpekcijski postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 125/04).
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-31/2009/6
Ljubljana, dne 3. septembra 2009
EVA 2009-2111-0233
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti