Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2929. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 8779.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 – odl. US, 26/09 – ZIPRSO809-B (31/09 – popr.) in 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09) se v prilogi I besedilo
»
+-------+-------------------+-----------+--+
|B017390|Zavod za šport (ZŠ)|direktor JZ|51|
+-------+-------------------+-----------+--+
                      «
črta.
Za besedilom
»
+-------+----------------------------------------+----------+--+
|B017390|Univerzitetni center za evrosredozemske |direktor |53|
|    |študije (UCESS)             |JZ    | |
+-------+----------------------------------------+----------+--+
                                «
se doda besedilo, ki se glasi:
»
+-------+----------------------------------------+----------+--+
|B017390|Zavod za šport Republike Slovenije   |direktor |53|
|    |Planica (ZŠRSP)             |JZ    | |
+-------+----------------------------------------+----------+--+
                               «.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-27/2009/4
Ljubljana, dne 23. julija 2009
EVA 2009-3111-0074
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost