Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009

Kazalo

1693. Uredba o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu, stran 5002.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu
1. člen
S to uredbo se določijo pristojni organ in kazenske določbe glede izvajanja Odločbe Komisije z dne 17. marca 2009 o zahtevi, da države članice zagotovijo, da se proizvodi, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ne dajo na trg ali na njem niso dostopni (UL L št. 74 z dne 20. 3. 2009, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/251/ES).
2. člen
Nadzor nad izvajanjem Odločbe 2009/251/ES in te uredbe opravljata Urad Republike Slovenije za kemikalije in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi glede posameznih vrst proizvodov.
3. člen
(1) Z globo od 2.000 do 42.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki daje na trg proizvod ali omogoča njegovo dostopnost na trgu, ki ni v skladu z 2. členom Odločbe 2009/251/ES.
(2) Z globo od 200 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-22/2009/5
Ljubljana, dne 7. maja 2009
EVA 2009-2111-0203
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti