Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1510. Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1A), stran 4659.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. aprila 2009.
Št. 003-02-3/2009-24
Ljubljana, dne 29. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1A)
1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) se v drugem odstavku 73. člena številka »60« nadomesti s številko »21«.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Davčnemu zavezancu, ki presežka DDV ne prejme v roku iz drugega odstavka tega člena, pripadajo zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom, ki ureja davčni postopek, od prvega dne po poteku 21 dni od predložitve obračuna DDV«.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračune DDV, ki se nanašajo na davčna obdobja po 31. decembru 2009.
Št. 434-02/09-2/34
Ljubljana, dne 21. aprila 2009
EPA 154-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti