Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5199. Akt o dopolnitvi Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja, stran 15591.

Na podlagi drugega odstavka 27. in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o dopolnitvi Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja
1. člen
V Aktu o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 21/05, 126/08) se v prvi točki Priloge 1 doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če agencija do 31. decembra 2009 ne uveljavi izhodišč, kriterijev in parametrov za določitev omrežnine za elektroenergetsko omrežje za naslednje regulativno obdobje, se veljavnost tarifnih postavk za omrežnino za leto 2009 podaljša do 31. decembra 2010. Izravnani prihodek iz omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje v letu 2010 je enak izravnanemu prihodku iz omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje za leto 2008, ki se poveča za razliko priznanih stroškov električne energije za izgube v omrežju zaradi različne količinske porabe električne energije in priznane cene nakupa električne energije za izgube v omrežju v višini 49,00 EUR/MWh.«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-1/2009-170/EE
Maribor, dne 21. decembra 2009
EVA 2009-2111-0304
Predsedujoči seje sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Maks Babuder l.r.
Vlada Republike Slovenije je dne 24. 12. 2009 s sklepom št. 36001-14/2009 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost