Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4577. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, stran 14076.

Na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa
1. člen
V Pravilniku o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) Razmejitve in obračuni obresti ter drugih donosov finančnih naložb v sistemu EZR in izven sistema EZR se obravnavajo kot samostojne terjatve.
(2) Razmejitve in obračuni obresti ter drugih stroškov finančnih obveznosti, vključno z vlogami, v sistemu EZR in izven sistema EZR se obravnavajo kot samostojne obveznosti.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 479-30/2009/3
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
EVA 2009-1611-0180
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance