Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009

Kazalo

4456. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, stran 13784.

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), 14. in 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1. člen
V Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 in 79/09 - popr.) se v prvem odstavku 4. člena številka 34 nadomesti s številko 35, številka 51 pa s številko 53.
2. člen
Priloga 2 - Tabela za izračun števila delavcev v kuhinji se nadomesti z novo Prilogo 2 - Preglednice za izračun števila delavcev v kuhinji in je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2009
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
EVA 2009-3311-0053
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
  PRILOGA 2: Preglednice za izračun števila delavcev v kuhinji
  Normativi za delavce v kuhinji upoštevajo starostne skupine
in energijske potrebe otrok. Na njihovi osnovi so izračunani
faktorji za določanje enot obrokov. Normativi so izraženi v
porabljenem času in določeni na enoto obroka, zato jih je treba
pomnožiti s faktorji za vsako enoto. Enota je obrok za otroka
od 2 do 6 let.

  Preglednica 1: Faktorji za določanje enot obrokov glede na
starostne skupine

+--------------------+----------------------------+------------+
| Starostna skupina | Dnevne energetske potrebe v|  Faktor  |
|          |       MJ       |      |
+--------------------+----------------------------+------------+
|   do 2 let   |      4,60      |  0,73  |
+--------------------+----------------------------+------------+
|  od 2 do 6 let  |      6,30      |  1,00  |
+--------------------+----------------------------+------------+
|    odrasli   |      10,70      |  1,7   |
+--------------------+----------------------------+------------+


  Preglednica 2: Normativi za ZAJTRK za različne starostne
skupine otrok v vseh vrstah kuhinj
+-----------------------+--------------------------------------+
|  Vrsta kuhinje in  |    Potreben čas za pripravo    |
|  organiziranost   |     1 zajtrka v minutah     |
|            +-----------+----------------+---------+
|            |  otroci |   otroci   | odrasli |
|            | do 2 let | od 2 do 6 let |     |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|centralna, lastna,   |  1,20  |   1,65   | 2,81  |
|razdeljevalna     |      |        |     |
|(priprava za lasten  |      |        |     |
|objekt)        |      |        |     |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|centralna (odvoz)   |   –   |   1,23   | 1,44  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|razdeljevalna (za   |   –   |   0,91   | 1,55  |
|pripeljane zajtrke)  |      |        |     |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|mlečna         |  2,23  |    –    |  –  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+


  Preglednica 3: Normativ za MALICO za različne starostne
skupine otrok v vseh vrstah kuhinj
+-----------------------+--------------------------------------+
|  Vrsta kuhinje in  | Potreben čas za 1 malico v minutah |
|  organiziranost   +-----------+----------------+---------+
|            |  otroci |   otroci   | odrasli |
|            | do 2 let | od 2 do 6 let |     |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|centralna, lastna,   |  1,07  |   1,47   | 2,50  |
|razdeljevalna     |      |        |     |
|(priprava za lasten  |      |        |     |
|objekt)        |      |        |     |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|centralna (odvoz)   |   –   |   1,15   | 2,00  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|razdeljevalna (za   |   –   |   0,69   | 1,17  |
|pripeljane zajtrke)  |      |        |     |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|mlečna         |  1,70  |    –    |  –  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+


  Preglednica 4: Normativi za KOSILO za različne zmogljivosti
in starostne skupine v centralnih in lastnih kuhinjah
+-----------------------+--------------------------------------+
|   Število kosil   | Potreben čas za 1 kosilo v minutah  |
|            +-----------+----------------+---------+
|            | otroci  |   otroci   | odrasli |
|            | do 2 let | od 2 do 6 let |     |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|do 100         |  4,7  |   6,5    | 11,1  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|do 200         |  4,5  |   6,2    | 10,5  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|do 300         |  3,2  |   4,5    |  7,7  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|do 400         |  2,7  |   3,7    |  6,3  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|do 600         |  2,6  |   3,6    |  6,1  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|do 800         |  2,6  |   3,6    |  6,1  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|do 1000        |  2,6  |   3,6    |  6,1  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+
|do 1200        |  2,6  |   3,6    |  6,1  |
+-----------------------+-----------+----------------+---------+


  V centralni kuhinji je čas za pripravo kosil za odvoz 2,56
minut (za otroke in odrasle). V čas za pripravo kosil je vštet
tudi čas za razdelitev kosil v transportne posode in pomivanje
te posode.
  Normirani čas za posamezni obrok v kuhinji, ki obrokov ne
pripravlja sama, ampak jih le razdeljuje, je naslednji:
  – razdelitev zajtrka – 0,91 min
  – razdelitev malice – 0,69 min
  – razdelitev kosila – 1,31 min
  Navedeni čas se pomnoži s faktorjem iz preglednice 1.