Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008

Kazalo

4025. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIKA, stran 12887.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIKA
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja mehatronika, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
2. Poslovno komuniciranje in vodenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, ekonomije, organizacije in managementa sistemov, psihologije, pedagogike ali sociologije.
3. Računalništvo in informatika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski študijski program računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, elektrotehnike ali strojništva.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali
– visokošolski študijski program računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, elektrotehnike ali strojništva ali
– višješolski študijski program matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja informatika, mehatronika, elektronika ali strojništvo.
4. Osnove strojništva
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
5. Osnove elektrotehnike
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
6. Trajnostni razvoj
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
7. Sistemi mehatronike 1
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali strojništva.
8. Meritve
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali strojništva.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali
– visokošolski študijski program elektrotehnike ali strojništva ali
– višješolski študijski program elektrotehnike ali strojništva ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja elektronika, mehatronika ali strojništvo.
9. Ekonomika podjetja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
10. Sistemi mehatronike 2
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali strojništva.
11. Tehniški predpisi in projektiranje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva.
12. Komunikacijske tehnologije in storitve
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva.
13. Programiranje v avtomatiki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike, strojništva ali računalništva in informatike.
14. Tehnološki procesi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
15. Robotski sistemi 1
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike, strojništva ali računalništva in informatike.
16. Računalniško podprte tehnologije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike, strojništva ali računalništva in informatike.
17. Razvoj programskih aplikacij
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike ali strojništva (smer – mehatronika).
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike ali strojništva (smer – mehatronika) ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike ali elektrotehnike.
18. Elektronika v mehatroniki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali strojništva.
19. Multimediji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali likovne pedagogike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali likovne pedagogike ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, elektrotehnike ali strojništva.
20. Pogoni in mehanizmi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali elektrotehnike (smer – mehatronika).
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali elektrotehnike (smer – mehatronika) ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
21. Logistični mehatronski sistemi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, transportne logistike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
22. Upravljanje s tveganji v tehniki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
23. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom.
24. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-54/2008
Ljubljana, dne 18. septembra 2008
EVA 2008-3311-0055
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti