Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008

Kazalo

4024. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEDIJSKA PRODUKCIJA, stran 12883.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEDIJSKA PRODUKCIJA
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja medijska produkcija, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Uvod v medije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, sociologije, psihologije, kulturologije, etnologije in kulturne antropologije, sociologije kulture, filozofije, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, umetnostne zgodovine, arhitekture, računalništva in informatike, računalništva z informatiko, računalništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija), kemije, kemijskega inženirstva in kemijske tehnologije.
2. Ekonomika, zakonodaja in trženje na področju medijev
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, prava, medijske produkcije, komunikologije, sociologije, psihologije, medijske komunikacije ali organizacije in managementa sistemov.
3. Strokovna komunikacija v tujem jeziku in kulturi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
4. Multimedijske tehnologije in osnove informatike
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija), medijske komunikacije ali medijske produkcije.
5. Medijska umetnost in vizualna komunikacija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program oblikovanja, filmske in televizijske režije, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, umetnostne zgodovine, arhitekture, medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, sociologije, psihologije, filozofije ali fizike.
6. Fotografija in računalniška grafika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, oblikovanja, arhitekture, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, medijske komunikacije, medijske produkcije, slikarstva, kiparstva, likovne umetnosti, umetnostne zgodovine, računalništva in informatike, računalništva z matematiko računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija).
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija, medijska produkcija ali multimediji ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali medijski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, oblikovanja, arhitekture, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, medijske komunikacije, medijske produkcije, slikarstva, kiparstva, likovne umetnosti, umetnostne zgodovine, računalništva in informatike, računalništva z matematiko računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali visokošolski strokovni študijski program fotografije, medijske produkcije, slikanja in risanja, računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva ali grafične tehnike.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija, medijska produkcija ali multimediji ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali medijski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program fotografije, oblikovanja, arhitekture, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, medijske komunikacije, medijske produkcije, slikarstva, kiparstva, likovne umetnosti, umetnostne zgodovine, računalništva in informatike, računalništva z matematiko računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali
– visokošolski strokovni študijski program fotografije, medijske produkcije, slikanja in risanja, računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva ali grafične tehnike ali
– višješolski študijski program likovne pedagogike, umetnostne zgodovine, matematike, fizike, kemije, kemijske tehnologije, strojništva, elektrotehnike ali gradbeništva ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija, multimediji, medijska produkcija, informatika, strojništvo elektronika ali gradbeništvo.
7. Multimedijski praktikum
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture, grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija), komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, medijske komunikacije ali medijska produkcija.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture, grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija), komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, medijske komunikacije ali medijska produkcija ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, grafične tehnike, medijske produkcije ali organizacije in managementa.
8. Organizacija in vodenje medijske produkcije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, novinarstva, medijske komunikacije, medijske produkcije, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija).
9. Medijsko sporočanje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, filmske in televizijske režije, komunikologije, novinarstva, kulturologije, etnologije in kulturne antropologije, sociologije, sociologije kulture, psihologije, filozofije, oblikovanja, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, umetnostne zgodovine, arhitekture ali grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija).
10. Avdio-video produkcija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, filmske in televizijske režije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija).
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, filmske in televizijske režije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali visokošolski strokovni študijski program medijske produkcije, organizacije in managementa, računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva ali grafične tehnike.
11. Multimedijski programi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija), organizacije in managementa sistemov, medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, oblikovanja, slikarstva, kiparstva ali likovne pedagogike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija), organizacije in managementa sistemov, medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, oblikovanja, slikarstva, kiparstva ali likovne pedagogike ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva, grafične tehnike, medijske produkcije, organizacije in managementa ali risanja in slikanja.
12. Projektno delo v grafičnem oblikovanju
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, oblikovanja, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija).
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, oblikovanja, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali visokošolski strokovni študijski program medijske produkcije, organizacije in managementa, slikanja in risanja, računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva ali grafične tehnike.
13. Projektno delo v fotografiji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmske in televizijske režije, oblikovanja, medijske komunikacije, medijske produkcije, novinarstva, komunikologije, organizacije in managementa sistemov, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija).
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmske in televizijske režije, oblikovanja, medijske komunikacije, medijske produkcije, novinarstva, komunikologije, organizacije in managementa sistemov, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali visokošolski strokovni študijski program fotografije, medijske produkcije, risanja in slikanja, organizacije in managementa, računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva ali grafične tehnike.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
14. Projektno delo v spletni produkciji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, oblikovanja, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija).
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, oblikovanja, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali visokošolski strokovni študijski program medijske produkcije, risanja in slikanja, organizacije in managementa, računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva ali grafične tehnike.
15. Projektno delo v 2D-animaciji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program medijske produkcije, risanja in slikanja, računalništva in informatike, organizacije in managementa, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva ali grafične tehnike.
16. Projektno delo v 3D modeliranju in animaciji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, organizacije in managementa sistemov, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program medijske produkcije, risanja in slikanja, računalništva in informatike, organizacije in managementa, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva ali grafične tehnike.
17. Projektno delo v video produkciji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijska produkcija, filmske in televizijske režije, komunikologije, novinarstva, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijska produkcija, filmske in televizijske režije, komunikologije, novinarstva, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program medijske produkcije, risanja in slikanja, računalništva in informatike, organizacije in managementa, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva ali grafične tehnike.
18. Projektno delo v avdio produkciji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, filmske in televizijske režije, gledališka in radijska režija, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja, cerkvene glasbe, glasbene pedagogike, kateregakoli instrumenta, muzikologije, oblikovanja, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medijske komunikacije, medijske produkcije, komunikologije, novinarstva, filmske in televizijske režije, gledališka in radijska režija, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja, cerkvene glasbe, glasbene pedagogike, kateregakoli instrumenta, muzikologije, oblikovanja, slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program medijske produkcije, risanja in slikanja, računalništva in informatike, organizacije in managementa, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, kemijske tehnologije, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva ali grafične tehnike.
19. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom.
20. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-41/2008
Ljubljana, dne 18. septembra 2008
EVA 2008-3311-0039
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost