Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

259. Uredba o spremembi Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika, stran 565.

Na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena in prvega odstavka 6. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) ter v skladu s tretjo alineo 1. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 40401-1/2007/3 z dne 20. 6. 2007 o izdaji priložnostnih kovancev v letu 2008 izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika
1. člen
V Uredbi o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika (Uradni list RS, št. 102/07) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika Republika Slovenija izda:
– zlatnike z nominalno vrednostjo 100 eurov: v prvem kovanju v količini 2.000 kovancev in v skupni nominalni vrednosti 200.000 eurov ter v drugem kovanju v količini 3.000 kovancev in v skupni nominalni vrednosti 300.000 eurov,
– srebrnike z nominalno vrednostjo 30 eurov: v prvem kovanju v količini 5.000 kovancev in v skupni nominalni vrednosti 150.000 eurov ter v drugem kovanju v količini 3.000 kovancev in v skupni nominalni vrednosti 90.000 eurov.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-5/2008/5
Ljubljana, dne 17. januarja 2008
EVA 2008-1611-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik