Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1950. Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli, stran 4830.

Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in 86. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo obrazci javnih listin, ki jih izdajajo osnovne šole s slovenskim učnim jezikom, osnovne šole z italijanskim učnim jezikom ter dvojezične osnovne šole s slovenskim in madžarskim učnim jezikom.
2. člen
(obrazci javnih listin)
Obrazci javnih listin iz prejšnjega člena so:
– obrazec za spričevalo o končanem razredu osnovne šole (z opisnimi ocenami),
– obrazec za spričevalo o končanem razredu osnovne šole (s številčnimi ocenami),
– obrazec za zaključno spričevalo osnovne šole,
– obrazec za potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
– obrazec za obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu,
– obrazec za kolesarsko izkaznico,
– obrazec za izpis iz evidence.
Obrazci posameznih javnih listin so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(jezikovne različice)
Obrazci javnih listin so oblikovani v slovenskem jeziku ter v slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici. Obrazce v slovensko-italijanski jezikovni različici izdajajo osnovne šole z italijanskim učnim jezikom na območju, kjer živi italijanska narodna skupnost, obrazce v slovensko-madžarski jezikovni različici izdajajo dvojezične osnovne šole na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost.
4. člen
(tisk)
Obrazci za spričevalo o končanem razredu osnovne šole (z opisnimi ocenami), spričevalo o končanem razredu osnovne šole (s številčnimi ocenami) in zaključno spričevalo osnovne šole, so tiskani v dvobarvnem tisku in sicer z zeleno barvo po Pantone barvni lestvici P 7484 U, in črno barvo.
Obrazci za potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, izpis iz evidence in kolesarska izkaznica so tiskani v enobarvnem tisku z zeleno barvo po Pantone barvni lestvici P 7484 U.
Obrazec za obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu je natisnjen v enobarvnem tisku s črno barvo. Obrazec šola natisne s portala ministrstva, pristojnega za šolstvo.
V podtisku vseh obrazcev je lik slovenskega pesnika Franceta Prešerna in faksimile Zdravljice, ki je povzet s kovanca za 2 evra.
Na vseh obrazcih je uporabljena tipografija črk skupine URW in sicer Barbedor TCE in Futura TCE.
5. člen
(barva in velikost državnega grba Republike Slovenije)
Na obrazcih za kolesarsko izkaznico, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti ter na obrazcu za izpis iz evidence je državni grb Republike Slovenije v zeleni barvi. Na obrazcu za obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu je državni grb Republike Slovenije v črni barvi. Na obrazcih za spričevalo o končanem razredu osnovne šole (z opisnimi ocenami) in spričevalo o končanem razredu osnovne šole (s številčnimi ocenami) je državni grb Republike Slovenije v srebrni barvi (toplotni tisk s folijo), na obrazcu za zaključno spričevalo osnovne šole pa v zlati barvi (toplotni tisk s folijo).
Na obrazcu za kolesarsko izkaznico je državni grb Republike Slovenije v velikosti 4,439 x 5,647 mm. Na vseh ostalih obrazcih je državni grb Republike Slovenije v velikosti 14,213 x 18,082 mm.
6. člen
(format in vrsta papirja)
Obrazec za zaključno spričevalo osnovne šole je velikosti 210 x 297 mm, (A4 format) in natisnjen na 120 g/m2 On offset – brezlesnem belem papirju.
Obrazci za spričevalo o končanem razredu osnovne šole (z opisnimi ocenami), spričevalo o končanem razredu osnovne šole (s številčnimi ocenami), potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti in izpis iz evidence so velikosti 210 x 297 mm (A4 format) in natisnjeni na 90 g/m2 On offset – brezlesnem belem papirju.
Obrazec za obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu je velikosti 210 x 297 mm (A4 format) in natisnjen na 80 g/m2 brezlesnem belem papirju.
Obrazec za kolesarsko izkaznico je velikosti 55 x 85 mm in natisnjen na 200 g/m2 brezlesnem kartonu. Izkaznico se zalepi v samolepilni PVC ovitek.
KONČNI DOLOČBI
7. člen
(razveljavitev pravilnikov)
Z dnem uporabe tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o obrazcu izpisa iz evidence (Uradni list RS, št. 131/03) in Pravilnik o obrazcu kolesarske izkaznice (Uradni list RS, št. 131/03).
8. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 13. junija 2008.
Št. 0070-26/2008
Ljubljana, dne 24. aprila 2008
EVA 2008-3311-0031
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti