Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1297. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, stran 3088.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinske industrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene stranke sprejemajo
D O D A T E K št. 3
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča Tarifno prilogo 1 iz dodatka št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 90/07).
2. člen
1. Najnižje osnovne plače iz Dodatka št. 2 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 90/07) se povečajo za 2,4% in od 1. 1. 2008 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+------------------------+-----------------+-------------------+
|   Tarifni razred   |Najnižja mesečna | Najnižja osnovna |
|            | osnovna plača |  plača na uro  |
|            |    EUR    |    EUR    |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|I. Enostavna dela    |   422,82   |    2,43    |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|II. Manj zahtevna dela |   466,32   |    2,68    |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|III. Srednje      |   513,30   |    2,95    |
|zahtevna dela      |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|IV. Zahtevna dela    |   586,38   |    3,37    |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|V. Bolj zahtevna dela  |   640,32   |    3,68    |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|VI. Zelo zahtevna dela |   746,46   |    4,29    |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|VII. Visoko       |   871,74   |    5,01    |
|zahtevna dela      |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|VIII. Najbolj      |   997,02   |    5,73    |
|zahtevna dela      |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|IX. Izjemno pomembna,  |  1.177,98   |    6,77    |
|najbolj zahtevna dela  |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
2. Najnižje osnovne plače iz 1. točke so se uskladile zaradi nepredvideno visoke inflacije v letu 2007.
3. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 622,00 € in velja do določitve zneska regresa za leto 2008.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
3. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Ljubljana, dne 17. marca 2008
za GOSPODARSKO ZBORNICO SLOVENIJE
Združenje za kovinsko industrijo
dr. Blaž Nardin l.r.
predsednik Upravnega odbora
za ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
za SINDIKATE
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
predsednik
Neodvisni sindikat Slovenije sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)
Vladimir Pajek l.r.
predsednik
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
Zveza delavskih sindikatov Slovenije
– Solidarnost za dejavnost proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic
Slavko Pungeršič l.r.
generalni sekretar
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 26. 3. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-16/2005/9 o tem, da je Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 13/2.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina