Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1280. Pravilnik o obliki in vsebini certifikata o licenci, stran 3069.

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odl. US in 102/07) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o obliki in vsebini certifikata o licenci
1. člen
(1) Ta pravilnik določa obliko in vsebino certifikata o licenci, ki ga ministrstvo za notranje zadeve podeli gospodarski družbi, samostojnemu podjetniku posamezniku ali osebi, ki samostojno opravlja dejavnost zasebnega varovanja po dokončnosti odločbe o izdaji licence.
(2) Certifikat o licenci (v nadaljnjem besedilu: certifikat) se podeli za vsako posamezno vrsto licence.
2. člen
(1) Certifikat je pravokotne oblike standardnega formata A4 (210 x 297 mm). Osnovna barva je bela. Na njem je barvni logotip Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (modra, rdeča in rumena), besedilo je v modri barvi, besedilo »CERTIFIKAT O LICENCI« je v rumeni barvi z modrimi obrobami. V podlagi sta vinjeta in grb Republike Slovenije v svetlo oranžni barvi.
(2) Certifikat se izda na obrazcu CER/VAR-1 MNZ RS (PC 4), ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(3) Vsi podatki se v obrazec vpisujejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
3. člen
(1) V glavi obrazca so podatki o izdajatelju certifikata in pravna podlaga za izdajo.
(2) Osrednji del obrazca vsebuje naziv »CERTIFIKAT O LICENCI«, podatke o vrsti licence ter podatke o nazivu in sedežu izvajalca zasebnega varovanja, ki mu je bil izdan certifikat.
(3) V spodnjem delu obrazca so številka certifikata, kraj in datum izdaje, žig in podpis ministra.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2008
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EVA 2008-1711-0026
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost