Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

574. Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti, stran 1489.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in petega odstavka 5. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 102/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta uredba določa obrtne dejavnosti in obrti podobne dejavnosti.
(2) Ta uredba določa tudi obrtne dejavnosti, za opravljanje katerih je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost.
(3) S to uredbo se določajo tudi storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev zaradi zaokrožitve ali dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.
2. člen
(dejavnosti)
Dejavnosti, ki se v skladu z značilnostmi, opredeljenimi v 5. členu Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 102/07), lahko opravljajo kot obrtne dejavnosti ali obrti podobne dejavnosti, so v tej uredbi določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni podrazredov iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07).
3. člen
(obrtne dejavnosti)
(1) Obrtne dejavnosti in ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, so:
+--------+------------------------------+----------------------+
|Šifra  |Dejavnost           |Minimalna poklicna  |
|    |               |usposobljenost    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|10.110 |Proizvodnja mesa, razen    |Nacionalna poklicna  |
|    |perutninskega         |kvalifikacija –    |
|    |               |predelovalec mesa in |
|    |               |mesnin; nacionalna  |
|    |               |poklicna       |
|    |               |kvalifikacija –    |
|    |               |predelovalec mesa   |
+--------+------------------------------+----------------------+
|10.120 |Proizvodnja perutninskega   |Nacionalna poklicna  |
|    |mesa             |kvalifikacija –    |
|    |               |predelovalec mesa in |
|    |               |mesnin; nacionalna  |
|    |               |poklicna       |
|    |               |kvalifikacija –    |
|    |               |predelovalec mesa   |
+--------+------------------------------+----------------------+
|10.130 |Proizvodnja mesnih izdelkov  |Nacionalna poklicna  |
|    |               |kvalifikacija –    |
|    |               |predelovalec mesa in |
|    |               |mesnin; nacionalna  |
|    |               |poklicna       |
|    |               |kvalifikacija –    |
|    |               |predelovalec mesa   |
+--------+------------------------------+----------------------+
|16.230 |Stavbno mizarstvo in     |Srednja poklicna   |
|    |tesarstvo           |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|24.510 |Litje železa         |Nacionalna poklicna  |
|    |               |kvalifikacija – livar |
+--------+------------------------------+----------------------+
|24.520 |Litje jekla          |Nacionalna poklicna  |
|    |               |kvalifikacija – livar |
+--------+------------------------------+----------------------+
|24.530 |Litje lahkih kovin      |Nacionalna poklicna  |
|    |               |kvalifikacija – livar |
+--------+------------------------------+----------------------+
|24.540 |Litje drugih neželeznih kovin |Nacionalna poklicna  |
|    |               |kvalifikacija – livar |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.110 |Proizvodnja kovinskih     |Srednja poklicna   |
|    |konstrukcij in njihovih delov |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.210 |Proizvodnja radiatorjev in  |Srednja poklicna   |
|    |kotlov za centralno ogrevanje |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.290 |Proizvodnja drugih kovinskih |Srednja poklicna   |
|    |rezervoarjev in cistern    |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.300 |Proizvodnja parnih kotlov,  |Srednja strokovna   |
|    |razen kotlov za centralno   |ustrezne smeri    |
|    |ogrevanje           |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja kotlov za vodno |           |
|    |paro ali druge pare      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja pomožnih naprav |           |
|    |parnih postrojev:       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- kondenzatorjev, grelnikov  |           |
|    |napajalne vode,        |           |
|    |pregrevalnikov, zbiralnikov  |           |
|    |in hranilnikov pare      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja delov za parne |           |
|    |kotle             |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.611 |Prekrivanje kovin s kovino  |Srednja poklicna   |
|    |               |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.619 |Druga površinska in toplotna |Srednja poklicna   |
|    |obdelava kovin        |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|26.600 |Proizvodnja sevalnih,     |Srednja strokovna   |
|    |elektromedicinskih in     |ustrezne smeri    |
|    |elektroterapevtskih naprav  |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja medicinskih   |           |
|    |laserskih naprav       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja endoskopskih  |           |
|    |naprav in opreme       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja naprav za    |           |
|    |steriliziranje mleka in hrane |           |
|    |s sevanjem          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja         |           |
|    |spodbujevalnikov srčnega   |           |
|    |utripa (pacemakerjev) in   |           |
|    |slušnih pripomočkov      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.110 |Proizvodnja elektromotorjev, |Srednja strokovna   |
|    |generatorjev in        |ustrezne smeri    |
|    |transformatorjev       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.120 |Proizvodnja naprav za     |Srednja strokovna   |
|    |distribucijo in krmiljenje  |ustrezne smeri    |
|    |elektrike           |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.330 |Proizvodnja vtičnic, stikal  |Srednja strokovna   |
|    |in drugih naprav za ožičenje |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.400 |Proizvodnja naprav in opreme |Srednja poklicna   |
|    |za razsvetljavo        |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja svetlobnih   |           |
|    |znakov in napisov       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |– proizvodnja opreme za    |           |
|    |razsvetljavo za prometna   |           |
|    |sredstva (npr. avtomobile,  |           |
|    |vodna plovila in zrakoplove) |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.900 |Proizvodnja drugih      |Srednja strokovna   |
|    |električnih naprav      |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja električnih   |           |
|    |naprav za odpiranje in    |           |
|    |zapiranje vrat        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja različnih    |           |
|    |električnih zvočnih ali    |           |
|    |vizualnih naprav za      |           |
|    |signalizacijo, kot so zvonci, |           |
|    |sirene, signalne plošče,   |           |
|    |elektronske napisne plošče  |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja         |           |
|    |elektromagnetov, tudi     |           |
|    |elektromagnetnih in      |           |
|    |trajnomagnetnih zapor,    |           |
|    |pritrdil, zavor, sklopk,   |           |
|    |vpenjal ali dvigalnih glav  |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja električnih   |           |
|    |izolatorjev in izolirnih   |           |
|    |fitingov, razen delov iz   |           |
|    |stekla ali keramike      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja ogljikovih ali |           |
|    |grafitnih elektrod      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja različnih    |           |
|    |električnih strojev in    |           |
|    |naprav, kot so pospeševalniki |           |
|    |delcev, generatorji signalov, |           |
|    |naprave za elektrovarjenje,  |           |
|    |elektrolizo, elektroforezo,  |           |
|    |proizvodnja ultrazvočnih   |           |
|    |čistilnih naprav (razen    |           |
|    |laboratorijskih)       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja omejevalnikov  |           |
|    |prenapetosti (za visoke    |           |
|    |napetosti), avtomatskih    |           |
|    |izklopnih stikal       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja ionizatorjev  |           |
|    |zraka             |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.110 |Proizvodnja motorjev in    |Srednja strokovna   |
|    |turbin, razen za letala in  |ustrezne smeri    |
|    |motorna vozila        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |– proizvodnja batnih motorjev |           |
|    |z notranjim  zgorevanjem   |           |
|    |(razen motorjev za      |           |
|    |zrakoplove, avtomobile in   |           |
|    |motocikle):          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- ladijskih motorjev     |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja delov za    |           |
|    |motorje z notranjim      |           |
|    |zgorevanjem: batov, batnih  |           |
|    |obročkov, uplinjačev,     |           |
|    |sesalnih in izpušnih ventilov |           |
|    |ipd.             |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja motorjev z   |           |
|    |notranjim zgorevanjem za   |           |
|    |industrijsko uporabo     |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.210 |Proizvodnja peči in      |Srednja poklicna   |
|    |gorilnikov          |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja električnih   |           |
|    |fiksnih naprav za ogrevanje  |           |
|    |prostora, električnih     |           |
|    |grelnikov za plavalne bazene |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja neindustrijskih |           |
|    |neelektričnih fiksnih naprav |           |
|    |za ogrevanje, npr. za sončno, |           |
|    |parno, oljno ogrevanje in   |           |
|    |podobne ogrevalne naprave   |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja neindustrijskih |           |
|    |električnih in drugih peči in |           |
|    |neelektričnih peči za     |           |
|    |ogrevanje prostora      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.220 |Proizvodnja dvigalnih in   |Srednja strokovna   |
|    |transportnih naprav      |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |proizvodnja naprav za     |           |
|    |dviganje, prekladanje,    |           |
|    |nakladanje, razkladanje na  |           |
|    |ročni ali motorni pogon:   |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- škripcev, vitlov, dvigalk  |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- derikov, žerjavov, dvižnih |           |
|    |okvirjev, mostnih       |           |
|    |transporterjev        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- transportnih vozičkov in  |           |
|    |viličarjev z lastnim pogonom |           |
|    |ali brez njega, kakršne    |           |
|    |uporabljajo v tovarnah    |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- mehanskih manipulatorjev,  |           |
|    |viličarjev in industrijskih  |           |
|    |robotov, posebej       |           |
|    |skonstruiranih za dviganje,  |           |
|    |prestavljanje, nakladanje ali |           |
|    |razkladanje          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.240 |Proizvodnja ročnih strojev in |Srednja poklicna   |
|    |naprav            |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.250 |Proizvodnja hladilnih in   |Srednja strokovna   |
|    |prezračevalnih naprav, razen |ustrezne smeri    |
|    |za gospodinjstva       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.290 |Proizvodnja drugih strojev in |Srednja poklicna   |
|    |naprav za splošne namene   |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja hladilnih    |           |
|    |stolpov in podobnih naprav za |           |
|    |hlajenje s kroženjem vode   |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja libel, merilnih |           |
|    |trakov in podobnih naprav,  |           |
|    |preciznega mehanskega orodja |           |
|    |(razen optičnega)       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja delov za stroje |           |
|    |za splošno rabo        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja toplotnih    |           |
|    |izmenjevalnikov        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.410 |Proizvodnja strojev za    |Srednja poklicna   |
|    |oblikovanje in obdelavo kovin |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja večfunkcijskih |           |
|    |polavtomatskih strojev za   |           |
|    |obdelavo kovin (obdelovalnih |           |
|    |centrov)           |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja stružnic,    |           |
|    |vrtalnih in rezkalnih strojev |           |
|    |za obdelavo kovin       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja izrezovalnih,  |           |
|    |izsekovalnih strojev za    |           |
|    |obdelavo kovin        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja vlečnih klopi  |           |
|    |in strojev za obdelavo žice  |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja strojev in   |           |
|    |kladiv za kovanje, tudi v   |           |
|    |utopah, stiskalnic, tudi   |           |
|    |hidravličnih         |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |– proizvodnja delov za stroje |           |
|    |za preoblikovanje in obdelavo |           |
|    |kovin             |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.490 |Proizvodnja drugih      |Srednja poklicna   |
|    |obdelovalnih strojev     |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja strojev za   |           |
|    |obdelovanje lesa, trde gume, |           |
|    |trde plastike, stekla, kamna |           |
|    |ali drugih materialov razen  |           |
|    |kovin, tudi z ultrazvokom,  |           |
|    |laserjem, s plazmo, z     |           |
|    |magnetnimi impulzi in     |           |
|    |elektroerozijo        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja vpenjalnih   |           |
|    |naprav za obdelovance ter   |           |
|    |orodja in posebnih naprav za |           |
|    |obdelovalne stroje      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja strojev za   |           |
|    |drobljenje in stiskanje    |           |
|    |materialov razen kovin    |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja fiksnih strojev |           |
|    |za spenjanje, zbijanje,    |           |
|    |lepljenje ali drugo spajanje |           |
|    |lesa, plastike in drugih   |           |
|    |nekovinskih materialov    |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.910 |Proizvodnja metalurških    |Srednja poklicna   |
|    |strojev            |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.920 |Proizvodnja rudarskih in   |Srednja poklicna   |
|    |gradbenih strojev       |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja mešalnikov za  |           |
|    |beton in malto        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja strojev za   |           |
|    |zemeljska dela:        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- bagrov, buldožerjev,    |           |
|    |plugov, separatorjev,     |           |
|    |ravnalnikov, skreperjev,   |           |
|    |strojnih žlic, žličnih    |           |
|    |nakladalnikov ipd.      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja plugov za    |           |
|    |buldožerje in žlic za     |           |
|    |nakladalnike         |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.930 |Proizvodnja strojev za    |Srednja poklicna   |
|    |živilsko in tobačno      |ustrezne smeri    |
|    |industrijo          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.940 |Proizvodnja strojev za    |Srednja poklicna   |
|    |tekstilno, oblačilno in    |ustrezne smeri    |
|    |usnjarsko industrijo     |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.950 |Proizvodnja strojev za    |Srednja strokovna   |
|    |industrijo papirja in kartona |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|29.310 |Proizvodnja električne in   |Srednja poklicna   |
|    |elektronske opreme za motorna |ustrezne smeri    |
|    |vozila            |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|29.320 |Proizvodnja drugih delov in  |Srednja poklicna   |
|    |opreme za motorna vozila   |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja sedežev za   |           |
|    |motorna vozila        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|32.500 |Proizvodnja medicinskih    |Srednja strokovna   |
|    |instrumentov, naprav in    |ustrezne smeri    |
|    |pripomočkov          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja injekcijskih  |           |
|    |brizgalk, medicinskih igel,  |           |
|    |katetrov, kanil, zrcal, plošč |           |
|    |in vezi za kosti ipd.     |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja mehanskih    |           |
|    |terapevtskih pripomočkov,   |           |
|    |masažnih naprav, pripomočkov |           |
|    |za psihološko testiranje, za |           |
|    |ozonsko terapijo, za terapijo |           |
|    |s kisikom, za umetno     |           |
|    |ventilacijo          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja ortopedskih in |           |
|    |protetičnih pripomočkov:   |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- bergel, ortopedskih pasov  |           |
|    |in suspenzorjev, opornic,   |           |
|    |umetnih vezi in drugih    |           |
|    |umetnih delov telesa,     |           |
|    |ortopedske obutve       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja medicinskih   |           |
|    |termometrov          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja stekel za    |           |
|    |očala, kontaktnih leč,    |           |
|    |zaščitnih in sončnih očal ter |           |
|    |očal za korekturo vida    |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- proizvodnja medicinskega,  |           |
|    |stomatološkega in       |           |
|    |veterinarskega pohištva    |           |
|    |operacijskih miz, bolniških  |           |
|    |postelj z mehanskimi dodatki, |           |
|    |stomatoloških stolov z    |           |
|    |mehanskimi dodatki      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |– popravila in vzdrževanje  |           |
|    |proizvodov iz tega podrazreda |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|33.120 |Popravila strojev in naprav  |Srednja poklicna   |
|    |               |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|33.130 |Popravila elektronskih in   |Srednja strokovna   |
|    |optičnih naprav        |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|33.140 |Popravila električnih naprav |Srednja strokovna   |
|    |               |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|33.200 |Montaža industrijskih strojev |Srednja poklicna   |
|    |in naprav           |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|38.120 |Zbiranje in odvoz nevarnih  |Srednja strokovna   |
|    |odpadkov           |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |– zbiranje odpadnih olj,   |           |
|    |baterij, odpadnih kemikalij  |           |
|    |ipd.             |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|41.200 |Gradnja stanovanjskih in   |Srednja strokovna   |
|    |nestanovanjskih stavb     |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.110 |Gradnja cest         |Srednja strokovna   |
|    |               |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- gradnja cest in drugih   |           |
|    |prometnih površin za cestni  |           |
|    |promet            |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.130 |Gradnja mostov in predorov  |Srednja strokovna   |
|    |               |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.210 |Gradnja objektov oskrbne   |Srednja strokovna   |
|    |infrastrukture za tekočine in |ustrezne smeri    |
|    |pline             |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.220 |Gradnja objektov oskrbne   |Srednja strokovna   |
|    |infrastrukture za elektriko  |ustrezne smeri    |
|    |in telekomunikacije      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.990 |Gradnja drugih objektov nizke |Srednja strokovna   |
|    |gradnje            |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- gradnja športnih objektov, |           |
|    |razen stavb:         |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- stadionov, aren, plavalnih |           |
|    |bazenov, teniških igrišč,   |           |
|    |igrišč za golf ipd.      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|43.210 |Inštaliranje električnih   |Srednja strokovna   |
|    |napeljav in naprav      |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|43.220 |Inštaliranje vodovodnih,   |Srednja strokovna   |
|    |plinskih in ogrevalnih    |ustrezne smeri    |
|    |napeljav in naprav      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|43.910 |Postavljanje ostrešij in   |Srednja poklicna   |
|    |krovska dela         |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|43.990 |Druga specializirana gradbena |Srednja poklicna   |
|    |dela             |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|45.200 |Vzdrževanje in popravila   |Srednja strokovna   |
|    |motornih vozil        |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|45.400 |Trgovina, vzdrževanje in   |Srednja strokovna   |
|    |popravila motornih koles;   |ustrezne smeri    |
|    |trgovina z njihovimi deli in |           |
|    |opremo            |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- popravila in vzdrževanje  |           |
|    |motornih koles        |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|47.781 |Trgovina na drobno v     |Srednja strokovna   |
|    |specializiranih prodajalnah z |ustrezne smeri    |
|    |očali             |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- dejavnost optikov      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- montaža in vstavljanje leč |           |
|    |v okvirje očal ipd.      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- popravilo očal       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|71.200 |Tehnično preizkušanje in   |Srednja strokovna   |
|    |analiziranje         |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |– merjenje in analitično   |           |
|    |testiranje kemičnih,     |           |
|    |mehanskih in drugih lastnosti |           |
|    |materialov in izdelkov z   |           |
|    |različnimi postopki:     |           |
|    |- merjenje čistoče vode ali  |           |
|    |zraka, merjenje        |           |
|    |radioaktivnosti ipd.; analiza |           |
|    |možnih polutantov, kot npr.  |           |
|    |dima, odpadnih vod      |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|81.220 |Drugo čiščenje stavb,     |Srednja strokovna   |
|    |industrijskih naprav in    |ustrezne smeri    |
|    |opreme            |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- specializirano čiščenje   |           |
|    |stavb, npr.:         |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- čiščenje dimnikov in    |           |
|    |kurišč, štedilnikov, kaminov, |           |
|    |ognjišč, bojlerjev,      |           |
|    |ventilacijskih cevi in    |           |
|    |odsesalnikov ipd.       |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|95.110 |Popravila in vzdrževanje   |Nacionalna poklicna  |
|    |računalnikov in perifernih  |kvalifikacija –    |
|    |enot             |vzdrževalec      |
|    |               |računalniške strojne |
|    |               |opreme; nacionalna  |
|    |               |poklicna       |
|    |               |kvalifikacija –    |
|    |               |strokovni sodelavec  |
|    |               |za računalniške    |
|    |               |sisteme in omrežja  |
+--------+------------------------------+----------------------+
|95.120 |Popravila komunikacijskih   |Srednja poklicna   |
|    |naprav            |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|95.210 |Popravila elektronskih naprav |Srednja poklicna   |
|    |za široko rabo        |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|95.220 |Popravila gospodinjskih in  |Srednja poklicna   |
|    |hišnih naprav in opreme    |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|96.010 |Dejavnost pralnic in kemičnih |Nacionalna poklicna  |
|    |čistilnic           |kvalifikacija –    |
|    |               |vzdrževalec tekstilij |
+--------+------------------------------+----------------------+
|96.021 |Frizerska dejavnost      |Srednja poklicna   |
|    |               |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|96.022 |Kozmetična in pedikerska   |Srednja strokovna   |
|    |dejavnost           |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|96.090 |Druge storitvene dejavnosti, |Srednja strokovna   |
|    |drugje nerazvrščene      |ustrezne smeri    |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |Sem spada:          |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
|    |- tetoviranje, piercing ipd. |           |
+--------+------------------------------+----------------------+
(2) Obrtne dejavnosti, za katere ni potrebna ustrezna poklicna usposobljenost in za katere ni potrebno pridobiti obrtnega dovoljenja, so:
+---------+----------------------------------------------------+
|Šifra  |Dejavnost                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.130  |Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in   |
|     |gomoljnic                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- pridelovanje semena vrtnin, razen semena pese   |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.190  |Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- pridelovanje okrasnih rastlin           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- pridelovanje semena okrasnih rastlin       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja rezanega cvetja, zelenja in popkov  |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.250  |Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- pridelovanje semen jagodičja in drugega sadja   |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.300  |Razmnoževanje rastlin                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- vzgoja sadik                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za   |
|     |presajanje                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev,     |
|     |potaknjencev, mladik                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- gojenje gobjega micelija             |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.710  |Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic    |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.720  |Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja   |
|     |trajnega peciva in slaščic             |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.850  |Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov      |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.890  |Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje  |
|     |nerazvrščenih                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.200  |Tkanje tekstilij                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja imitacije krzna iz tkanega blaga   |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.910  |Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov    |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.110  |Proizvodnja usnjenih oblačil            |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.130  |Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil         |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.190  |Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja klobukov in čepic           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja krznenih pokrival           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja delov naštetih oblačil in dodatkov  |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.200  |Proizvodnja krznenih izdelkov            |
+---------+----------------------------------------------------+
|15.110  |Strojenje in dodelava usnja in krzna        |
+---------+----------------------------------------------------+
|15.120  |Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in  |
|     |jermenarskih izdelkov                |
+---------+----------------------------------------------------+
|15.200  |Proizvodnja obutve                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|16.220  |Proizvodnja sestavljenega parketa          |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.120  |Oblikovanje in obdelava ravnega stekla       |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.130  |Proizvodnja votlega stekla             |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.310  |Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog       |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.700  |Obdelava naravnega kamna              |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.500  |Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; |
|     |prašna metalurgija                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.620  |Mehanska obdelava kovin               |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.710  |Proizvodnja rezil in jedilnega pribora       |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.720  |Proizvodnja ključavnic, okovja           |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.731  |Proizvodnja ročnega orodja             |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.732  |Proizvodnja orodja za stroje            |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.300  |Proizvodnja komunikacijskih naprav         |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- oprema za podatkovno komunikacijo, kot so     |
|     |usmerjevalniki, premostitve in prehodi       |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.510  |Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in      |
|     |navigacijskih instrumentov in naprav        |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.520  |Proizvodnja ur                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.700  |Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske  |
|     |opreme                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|27.520  |Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav   |
+---------+----------------------------------------------------+
|31.010  |Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne    |
|     |prostore                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|31.020  |Proizvodnja kuhinjskega pohištva          |
+---------+----------------------------------------------------+
|31.090  |Proizvodnja drugega pohištva            |
+---------+----------------------------------------------------+
|32.120  |Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov       |
+---------+----------------------------------------------------+
|33.110  |Popravila kovinskih izdelkov            |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.290  |Drugo inštaliranje pri gradnjah           |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.310  |Fasaderska in štukaterska dela           |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.330  |Oblaganje tal in sten                |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.342  |Pleskarska dela                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|47.761  |Trgovina na drobno v cvetličarnah          |
+---------+----------------------------------------------------+
|74.200  |Fotografska dejavnost                |
+---------+----------------------------------------------------+
|81.300  |Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.240  |Popravila pohištva                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.250  |Popravila ur in nakita               |
+---------+----------------------------------------------------+
4. člen
(obrti podobne dejavnosti)
Obrti podobne dejavnosti so:
+---------+----------------------------------------------------+
|Šifra  |Dejavnost                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.610  |Storitve za rastlinsko pridelavo          |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.620  |Storitve za živinorejo, razen veterinarskih     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- dejavnost podkovskih kovačev           |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.630  |Priprava pridelkov                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |priprava pridelkov za primarne trge za plačilo ali |
|     |po pogodbi:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna   |
|     |zaščita pred gnitjem                |
+---------+----------------------------------------------------+
|02.200  |Sečnja                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- oglarjenje v gozdu na tradicionalni način     |
+---------+----------------------------------------------------+
|02.400  |Storitve za gozdarstvo               |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |storitve pri izkoriščanju gozdov:          |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z|
|     |lesom                        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- gradnja vlak                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|08.110  |Pridobivanje kamna                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- odkopavanje, grobo obdelovanje in žaganje kamnin v|
|     |kamnolomih (marmorja, granita, peščenjaka ipd.) za |
|     |spomenike in zgradbe                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- lomljenje in drobljenje marmorja, granita,    |
|     |peščenjaka ipd.                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|08.120  |Pridobivanje gramoza, peska, gline         |
+---------+----------------------------------------------------+
|08.920  |Pridobivanje šote                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.120  |Proizvodnja perutninskega mesa           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada tudi:                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- pridobivanje perja in puha            |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.200  |Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.310  |Predelava in konzerviranje krompirja        |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.320  |Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov       |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.390  |Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.410  |Proizvodnja olja in maščob             |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja rafiniranih rastlinskih olj: oljčnega,|
|     |sončničnega, sojinega ipd.             |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- predelava rastlinskih olj: zračenje, kuhanje,   |
|     |dehidracija, hidrogenizacija idr.          |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.510  |Mlekarstvo in sirarstvo               |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.520  |Proizvodnja sladoleda                |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.610  |Mlinarstvo                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.720  |Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja   |
|     |trajnega peciva in slaščic             |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja oblatov in kornetov          |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.730  |Proizvodnja testenin                |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.820  |Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.830  |Predelava čaja in kave               |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.840  |Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov    |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.850  |Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja obrokov iz rib            |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja zelenjavnih gotovih jedi, tudi juh  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja zamrznjenih pečenih pic        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja svežih ali zamrznjenih gotovih jedi na|
|     |osnovi testenin                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.890  |Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje  |
|     |nerazvrščenih                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja izdelkov iz medu           |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.920  |Proizvodnja hrane za hišne živali          |
+---------+----------------------------------------------------+
|11.010  |Proizvodnja žganih pijač              |
+---------+----------------------------------------------------+
|11.020  |Proizvodnja vina iz grozdja             |
+---------+----------------------------------------------------+
|11.050  |Proizvodnja piva                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|11.070  |Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in   |
|     |drugih stekleničenih vod              |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.100  |Priprava in predenje tekstilnih vlaken       |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.200  |Tkanje tekstilij                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja široko tkanih tkanin iz bombažne   |
|     |preje, iz volnene česanke ali mikanke, umetnih ali |
|     |sintetičnih prej, iz svilene preje         |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja široko tkanih tkanin iz lanene,    |
|     |rafijine, konopljine, jutine preje in preje iz   |
|     |drugih stebelnih vlaken in specialnih prej     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja kosmatih ali šenilnih tkanin,     |
|     |frotirnih tkanin, gaze               |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja tkanin iz steklenih vlaken      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja tkanin iz ogljikovih in aramidnih   |
|     |vlaken                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.300  |Dodelava tekstilij                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.920  |Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen   |
|     |oblačil                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.930  |Proizvodnja preprog                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.940  |Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež           |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.950  |Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, |
|     |razen oblačil                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.960  |Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila  |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.990  |Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij     |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.120  |Proizvodnja delovnih oblačil            |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.140  |Proizvodnja spodnjega perila            |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.190  |Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja garnitur za dojenčke, športnih    |
|     |kombinezonov, trenirk, smučarskih oblačil, kopalk  |
|     |ipd.                        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja oblačilnih dodatkov: rokavic, pasov, |
|     |šalov, pentelj, kravat, mrežic za lase ipd.     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja tekstilne obutve brez podplatov    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja delov naštetih oblačil in dodatkov  |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.310  |Proizvodnja nogavic                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.390  |Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil  |
+---------+----------------------------------------------------+
|15.120  |Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in  |
|     |jermenarskih izdelkov                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja nekovinskih jermenčkov za ročne ure  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja različnih predmetov iz usnja ali   |
|     |umetnih materialov: pogonskih jermenov, tesnil ipd. |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja sedlarskih izdelkov in usnjene jahalne|
|     |opreme, kot so vajeti, biči ipd.          |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- vezalke iz usnja                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|15.200  |Proizvodnja obutve                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja usnjenih delov za obutev: gornjikov, |
|     |notranjikov, podplatov, pet, opetnikov ipd.     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja gamaš in podobnih predmetov      |
+---------+----------------------------------------------------+
|16.100  |Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- žaganje lesa, skobljanje lesa           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja lesenih drogov, kolov ipd.      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja profiliranega lesa          |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja deščic in frizov za talne obloge   |
|     |(parket, ladijski pod)               |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- žaganje drv za kurjavo              |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- sušenje lesa                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- površinska zaščita lesa              |
+---------+----------------------------------------------------+
|16.240  |Proizvodnja lesene embalaže             |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja lesenih obojev, zabojev in podobne  |
|     |embalaže                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja lesenih palet in nakladalnih desk   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja lesenih kolutov            |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja sodov, kadi, čebrov in drugih     |
|     |sodarskih izdelkov                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|16.290  |Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in|
|     |protja                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|17.210  |Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter    |
|     |papirne in kartonske embalaže            |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja embalaže iz valovitega kartona    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja embalaže iz papirja in kartona    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja kartonskih škatel in zloženk     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja papirnih vreč in vrečk        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja druge embalaže iz kartona in papirja |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja pisarniških škatel iz kartona in   |
|     |tovrstnih izdelkov                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|17.220  |Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih |
|     |potrebščin iz papirja                |
+---------+----------------------------------------------------+
|17.230  |Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja    |
+---------+----------------------------------------------------+
|17.290  |Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona  |
+---------+----------------------------------------------------+
|18.120  |Drugo tiskanje                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- tiskanje drugega gradiva (katalogov, reklamnih  |
|     |prospektov, vstopnic, poštnih znamk, kolkov, čekov, |
|     |bankovcev, vrednostnih papirjev, albumov, dnevnikov,|
|     |koledarjev, poslovnih obrazcev, vizitk ipd.) z   |
|     |različnimi tiskarskimi tehnikami (knjigotiskom,   |
|     |ofsetnim tiskom, visokim tiskom, sitotiskom ali   |
|     |drugimi), na kopirnih strojih raznih vrst ali z   |
|     |računalniškimi tiskalniki; večina teh izdelkov je  |
|     |avtorsko zaščitena                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- tiskanje na nalepke, etikete           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- tiskanje pametnih kartic             |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- direktno tiskanje tekstila, lesa, keramike,    |
|     |kovinskih, steklenih, plastičnih izdelkov, npr.   |
|     |vrečk ipd.                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|18.130  |Priprava za tisk in objavo             |
+---------+----------------------------------------------------+
|18.140  |Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti         |
+---------+----------------------------------------------------+
|20.140  |Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- oglja in drugih produktov suhe destilacije lesa, |
|     |premoga, smole                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja sirila                |
+---------+----------------------------------------------------+
|20.510  |Proizvodnja razstreliv               |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja vžigalic               |
+---------+----------------------------------------------------+
|20.530  |Proizvodnja eteričnih olj              |
+---------+----------------------------------------------------+
|21.200  |Proizvodnja farmacevtskih preparatov        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- predelovanje zelišč in drugih snovi v farmacevtske|
|     |namene                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|22.110  |Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in  |
|     |zračnic za vozila                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila  |
+---------+----------------------------------------------------+
|22.190  |Proizvodnja drugih izdelkov iz gume         |
+---------+----------------------------------------------------+
|22.210  |Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz    |
|     |plastičnih mas                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|22.220  |Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas       |
+---------+----------------------------------------------------+
|22.230  |Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za      |
|     |gradbeništvo                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|22.290  |Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas    |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.190  |Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter  |
|     |tehničnih steklenih izdelkov            |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.320  |Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih  |
|     |izdelkov iz žgane gline               |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.410  |Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike    |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.490  |Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov       |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.520  |Proizvodnja apna in mavca              |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.610  |Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo   |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.620  |Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo    |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.650  |Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa     |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.690  |Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,   |
|     |mavca                        |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.910  |Proizvodnja brusilnih sredstev           |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.990  |Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja izdelkov iz različnih mineralnih   |
|     |snovi, obdelane sljude in izdelkov iz nje, šote ali |
|     |grafita (razen elektrotehničnih izdelkov iz grafita)|
|     |ipd.                        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja nekovinskih mineralnih prej,     |
|     |ogljikovih in grafitnih vlaken in izdelkov (razen za|
|     |elektrode)                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.620  |Mehanska obdelava kovin               |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- drugo obdelovanje kovin              |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.710  |Proizvodnja rezil in jedilnega pribora       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja mečev, bajonetov, sabelj ipd.     |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.732  |Proizvodnja orodja za stroje            |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja kalupov, modelov (razen kalupov za  |
|     |ingote)                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.910  |Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod|
+---------+----------------------------------------------------+
|25.920  |Proizvodnja lahke kovinske embalaže         |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.930  |Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti    |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.940  |Proizvodnja vijačnega materiala, vezi        |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.990  |Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.110  |Proizvodnja elektronskih komponent         |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.400  |Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja konzol za videoigre          |
+---------+----------------------------------------------------+
|27.200  |Proizvodnja baterij in akumulatorjev        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja električnih akumulatorjev in delov  |
|     |zanje:                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- svinčevih akumulatorjev              |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- NiCd-akumulatorjev                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- NIFe- in drugih akumulatorjev           |
+---------+----------------------------------------------------+
|27.320  |Proizvodnja drugih električnih kablov in žic    |
+---------+----------------------------------------------------+
|27.400  |Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja električnih svetilk, kot so:     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- lestenci, namizne, pisarniške ali stoječe     |
|     |svetilke, svetilke za nočno omarico, svetilke proti |
|     |insektom,                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja prenosnih baterijskih svetilk     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja reflektorjev             |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja naprav za razsvetljavo na prostem in |
|     |za cestno razsvetljavo (razen prometne       |
|     |signalizacije)                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja kompletov okrasnih lučk za božična  |
|     |drevesca                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja neelektričnih svetilk, kot so     |
|     |karbidovke, acetilenske svetilke, plinske svetilke, |
|     |laterne ipd.                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|27.900  |Proizvodnja drugih električnih naprav        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja fiksnih polnilnikov za akumulatorje  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja sistemov za neprekinjeno napajanje z |
|     |električno energijo (UPS)              |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja električnih kondenzatorjev, uporov,  |
|     |gorilnih celic ipd.                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja električnih podaljškov iz izolirane  |
|     |žice s konektorji                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|28.290  |Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne   |
|     |namene                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja tehtnic (razen preciznih       |
|     |laboratorijskih):                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- gospodinjskih, trgovskih, ploščadnih tehtnic,   |
|     |tehtnic za kontinuirano tehtanje, dozirnih, mostnih |
|     |tehtnic ipd.                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja naprav za filtriranje ali čiščenje  |
|     |tekočin in plinov, tudi za kemično in prehrambno  |
|     |industrijo                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja naprav za brizganje in razprševanje  |
|     |tekočin in prahu:                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- pištol, gasilnih naprav, naprav za peskanje,   |
|     |naprav za čiščenje s paro ipd.           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja naprav za pakiranje, embaliranje:   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- strojev za zapiranje, polnjenje, pečatenje,    |
|     |etiketiranje, zavijanje               |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja naprav za čiščenje in sušenje     |
|     |steklenic in naprav za gaziranje pijač       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja kalandrov, valjčnih stiskalnic, valjev|
|     |zanje in druge opreme za valjanje (razen za kovine |
|     |in steklo)                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja centrifug (razen separatorjev smetane |
|     |in sušilnikov perila)                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja tesnilk, mašilk in podobnih vmesnih  |
|     |elementov, izdelanih iz kosov ali plasti istega   |
|     |materiala                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja prodajnih avtomatov          |
+---------+----------------------------------------------------+
|28.990  |Proizvodnja strojev za druge posebne namene     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja naprav za avtomatska kegljišča    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja naprav za zabaviščne parke:      |
|     |vrtiljakov, toboganov, strelišč, gugalnic ipd.   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja naprav za solarije          |
+---------+----------------------------------------------------+
|29.320  |Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila|
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja raznih delov in dodatne opreme za   |
|     |motorna vozila:                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- zavor, menjalnikov, osi, koles, amortizerjev,   |
|     |glušnikov, izpušnikov, sklopk, grelcev, volanov,  |
|     |krmilnih drogov, krmilnih gonil, katalizatorjev   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja delov in dodatne opreme za karoserije |
|     |motornih vozil:                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- varnostnih pasov, varnostnih blazin, vrat,    |
|     |odbijačev ipd.                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|30.120  |Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja napihljivih čolnov in splavov     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja drugih čolnov za razvedrilo in šport: |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- kanujev, kajakov, veslaških čolnov        |
+---------+----------------------------------------------------+
|30.920  |Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja otroških vozičkov in koles      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja invalidskih vozičkov s pogonom ali  |
|     |brez njega                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- proizvodnja delov in opreme za invalidske vozičke |
+---------+----------------------------------------------------+
|30.990  |Proizvodnja vprežnih in drugih vozil        |
+---------+----------------------------------------------------+
|31.030  |Proizvodnja žimnic                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|32.130  |Proizvodnja bižuterije               |
+---------+----------------------------------------------------+
|32.200  |Proizvodnja glasbil                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|32.300  |Proizvodnja športne opreme             |
+---------+----------------------------------------------------+
|32.400  |Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo  |
+---------+----------------------------------------------------+
|32.910  |Proizvodnja metel in krtač             |
+---------+----------------------------------------------------+
|32.990  |Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti     |
+---------+----------------------------------------------------+
|33.120  |Popravila strojev in naprav             |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje  |
|     |lesa, plastike, kamna ali drugih materialov     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin|
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih   |
|     |strojev                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene|
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje metalurških strojev in  |
|     |naprav                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje strojev in naprav za   |
|     |rudarjenje in pridobivanje nafte in plina      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje strojev in naprav za   |
|     |živilsko in tobačno industrijo           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje strojev in naprav za   |
|     |tekstilno in usnjarsko industrijo          |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje strojev za varjenje ter |
|     |trdo in mehko lotanje                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje drugih strojev za posebne|
|     |namene                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje naprav za tehtanje    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje prodajnih avtomatov   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje registrirnih blagajn   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila računskih strojev, tudi elektronskih  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila pisalnih strojev            |
+---------+----------------------------------------------------+
|33.140  |Popravila električnih naprav            |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje baterij in akumulatorjev |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje naprav za električne   |
|     |inštalacije                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|33.150  |Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje jadrnic in čolnov in   |
|     |plavajočih konstrukcij               |
+---------+----------------------------------------------------+
|33.190  |Popravila drugih naprav               |
+---------+----------------------------------------------------+
|37.000  |Ravnanje z odplakami                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- praznjenje in čiščenje septičnih jam in      |
|     |rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov     |
+---------+----------------------------------------------------+
|38.110  |Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov        |
+---------+----------------------------------------------------+
|38.220  |Ravnanje z nevarnimi odpadki            |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- odstranjevanje nevarnih delov iz dotrajanih    |
|     |naprav, npr. hladilnikov              |
+---------+----------------------------------------------------+
|38.310  |Demontaža odpadnih naprav              |
+---------+----------------------------------------------------+
|38.320  |Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in   |
|     |odpadkov                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|42.110  |Gradnja cest                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- urejanje, vzdrževanje javnih cest in poti ter   |
|     |površin za pešce                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- asfaltiranje, tlakovanje in druga površinska   |
|     |obdelava cestišč                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd.  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj,   |
|     |grbin                        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- asfaltiranje in druga površinska obdelava     |
|     |parkirišč, dvorišč in podobnih funkcionalnih površin|
+---------+----------------------------------------------------+
|42.210  |Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine |
|     |in pline                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- namakalni kanali                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- vodnjaki                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.120  |Zemeljska pripravljalna dela            |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- zemeljska dela: površinski odkop gradbišč, izkop, |
|     |odkop in razstreljevanje skal, nasipavanje,     |
|     |planiranje                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.290  |Drugo inštaliranje pri gradnjah           |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.290  |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- Inštaliranje in vgradnja drugje neomenjenih    |
|     |napeljav in opreme v stavbah in drugih gradbenih  |
|     |objektih:                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- rolet                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- sistemov za vakuumsko čiščenje          |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- ograj                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- toplotne in zvočne izolacije           |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.320  |Vgrajevanje stavbnega pohištva           |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.330  |Oblaganje tal in sten                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- polaganje, nameščanje ali oblaganje tal, sten ali |
|     |stropov v stavbah in drugih gradbenih objektih:   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- z betonskimi in kamnitimi ploščicami       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- z mavčno-kartonskimi, kovinskimi in mineralnimi  |
|     |ploščami                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- s parketom ali drugimi lesenimi oblogami     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- s talnimi oblogami iz tekstila, linoleja, gume,  |
|     |plastičnih mas                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- z oblogami iz naravnega kamna, marmorja, granita, |
|     |skrilavcev                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- z oblogami za tla ali stene iz teraca       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- struženje in lakiranje parketa          |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.341  |Steklarska dela                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.390  |Druga zaključna gradbena dela            |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.990  |Druga specializirana gradbena dela         |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- specializirana gradbena dela, ki zahtevajo posebne|
|     |veščine, mehanizacijo ali opremo:          |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- vrtanje in kopanje jaškov             |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- postavljanje kovinskih konstrukcij        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- polaganje kamnitih, betonskih in opečnih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in   |
|     |ploščadi                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- čiščenje s paro, peskanje fasad in podobna dela za|
|     |zunanjost stavb                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|45.200  |Vzdrževanje in popravila motornih vozil       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- vzdrževanje in popravila motornih vozil:     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- pranje, poliranje vozil              |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravilo vetrobranskih stekel in oken      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravilo, montaža in zamenjava zračnic in    |
|     |plaščev, uravnoteževanje koles           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- protikorozijska zaščita              |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme   |
+---------+----------------------------------------------------+
|46.770  |Trgovina na debelo z ostanki in odpadki       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- razstavljanje dotrajanih vozil, televizorjev,   |
|     |računalnikov in drugih izdelkov z namenom      |
|     |pridobivanja in prodaje še uporabnih delov     |
+---------+----------------------------------------------------+
|49.310  |Mestni in primestni kopenski potniški promet    |
+---------+----------------------------------------------------+
|49.320  |Obratovanje taksijev                |
+---------+----------------------------------------------------+
|49.391  |Medkrajevni in drug cestni potniški promet     |
+---------+----------------------------------------------------+
|49.410  |Cestni tovorni promet                |
+---------+----------------------------------------------------+
|49.420  |Selitvena dejavnost                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|52.210  |Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem   |
|     |prometu                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- vlečna služba in pomoč na cesti          |
+---------+----------------------------------------------------+
|55.100  |Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem za   |
|     |krajši čas:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- v penzionih                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|56.101  |Restavracije in gostilne              |
+---------+----------------------------------------------------+
|56.102  |Okrepčevalnice in podobni obrati          |
+---------+----------------------------------------------------+
|56.103  |Slaščičarne in kavarne               |
+---------+----------------------------------------------------+
|56.104  |Začasni gostinski obrati              |
+---------+----------------------------------------------------+
|74.100  |Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- oblikovanje tekstilij, oblačil, čevljev, nakita, |
|     |pohištva in drugih izdelkov široke rabe       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- notranje dekoriranje in aranžerstvo (aranžiranje |
|     |izložb in prostorov)                |
+---------+----------------------------------------------------+
|77.210  |Dajanje športne opreme v najem in zakup       |
+---------+----------------------------------------------------+
|81.100  |Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost     |
+---------+----------------------------------------------------+
|81.210  |Splošno čiščenje stavb               |
+---------+----------------------------------------------------+
|81.220  |Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme|
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- čiščenje zunanjosti stavb vseh vrst, tudi čiščenje|
|     |tovarn, poslovnih in stanovanjskih stavb      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- specializirano čiščenje stavb, npr.:       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- čiščenje oken                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- čiščenje strojev                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|81.290  |Čiščenje cest in drugo čiščenje           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- čiščenje in vzdrževanje plavalnih bazenov     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in |
|     |drugih javnih površin, posipanje s soljo ali peskom |
|     |itd.                        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- čiščenje vlakov, avtobusov, letal ipd.      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- čiščenje notranjosti tankerjev, rezervoarjev in  |
|     |cistern                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- čiščenje steklenic in posod ipd.         |
+---------+----------------------------------------------------+
|82.190  |Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge     |
|     |posamične pisarniške dejavnosti           |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez |
|     |tiskarskih storitev, kot so ofsetno tiskanje,    |
|     |namizno založništvo, priprava za tisk in objavo   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- kopiranje načrtov                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|82.920  |Pakiranje                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|90.030  |Umetniško ustvarjanje                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- ročno unikatno poslikavanje porcelana, stekla,  |
|     |keramike, lesa ipd.                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- izdelovanje unikatnih izdelkov slovenske kulturne |
|     |dediščine                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|93.130  |Obratovanje fitnes objektov             |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.120  |Popravila komunikacijskih naprav          |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravila in vzdrževanje komunikacijskih naprav, |
|     |kot so:                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- telefonski aparati vseh vrst, tudi prenosni    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- modemi                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- faksimilne naprave                |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- radiotelefoni                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- druge komunikacijske naprave           |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.210  |Popravila elektronskih naprav za široko rabo    |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- popravilo in vzdrževanje zabavne elektronike:   |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- hišnih videokamer                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- digitalnih fotoaparatov              |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.230  |Popravila obutve in usnjene galanterije       |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.290  |Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|96.010  |Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |-pranje, likanje ipd. vseh vrst tekstilij (perila in|
|     |oblačil, tudi krznenih), ki se opravlja strojno,  |
|     |ročno ali v samopostrežnih pralnicah        |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- zbiranje in dostava perila oz. oblačil za kemično |
|     |čiščenje, pranje in likanje             |
+---------+----------------------------------------------------+
|96.030  |Pogrebna dejavnost                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|96.040  |Dejavnosti za nego telesa              |
+---------+----------------------------------------------------+
|96.090  |Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |Sem spada:                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- dejavnosti čistilcev obutve, vratarjev,      |
|     |postreščkov ipd.                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- obratovanje samopostrežnih avtomatov za      |
|     |individualne storitve, kot so samopostrežne     |
|     |tehtnice, fotografski aparati na žetone ali kovance,|
|     |naprave za merjenje krvnega tlaka ipd.       |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- izvajanje preprostih fizičnih del         |
+---------+----------------------------------------------------+
|     |- šoferske storitve z vozilom najemnika storitve  |
+---------+----------------------------------------------------+
5. člen
(storitvene dejavnosti)
Storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev, so:
+---------+----------------------------------------------------+
|Šifra  |Dejavnost                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|22.110  |Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in  |
|     |zračnic za vozila                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.700  |Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske  |
|     |opreme                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|33.120  |Popravila strojev in naprav             |
+---------+----------------------------------------------------+
|45.200  |Vzdrževanje in popravila motornih vozil       |
+---------+----------------------------------------------------+
|45.400  |Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; |
|     |trgovina z njihovimi deli in opremo         |
+---------+----------------------------------------------------+
|47.761  |Trgovina na drobno v cvetličarnah          |
+---------+----------------------------------------------------+
|47.781  |Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z |
|     |očali                        |
+---------+----------------------------------------------------+
|74.200  |Fotografska dejavnost                |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.110  |Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih |
|     |enot                        |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.120  |Popravila komunikacijskih naprav          |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.210  |Popravila elektronskih naprav za široko rabo    |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.220  |Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.230  |Popravila obutve in usnjene galanterije       |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.250  |Popravila ur in nakita               |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.290  |Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|96.021  |Frizerska dejavnost                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|96.022  |Kozmetična in pedikerska dejavnost         |
+---------+----------------------------------------------------+
|96.040  |Dejavnosti za nego telesa              |
+---------+----------------------------------------------------+
6. člen
(izjema od uporabe)
Ta uredba ne velja za samostojnega podjetnika posameznika, gospodarsko družbo ali obrtno zadrugo, kadar opravljajo dejavnosti iz te uredbe v okviru obvezne gospodarske javne službe.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-3/2008/11
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
EVA 2006-2111-0053
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost