Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008

Kazalo

4745. Dopolnitev sodnega reda, stran 14468.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in po predhodno pridobljenem mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 17. 11. 2008 izdaja minister za pravosodje
D O P O L N I T E V
SODNEGA REDA
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08 in 93/08) se v 40. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se pri vsakem okrožnem sodišču organizira oddelek za družinskopravno področje.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Končna določba
2. člen
Ta dopolnitev Sodnega reda začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009.
Št. 700-389/2008/5
Ljubljana, dne 18. novembra 2008
EVA 2008-2011-0099
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost