Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

306. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-C), stran 648.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. januarja 2008.
Št. 003-02-16/2008
Ljubljana, dne 30. januarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-C)
1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUTPG) se v 65. členu za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Otroški dodatek znaša mesečno v eurih:
+-----------------------+--------------------------------------+
|            |   Znesek otroškega dodatka za   |
|            |   posameznega otroka v eurih    |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|Dohodek na družinskega | 1. otrok | 2. otrok |  3. in   |
|člana v % povprečne  |      |      | naslednji  |
|plače RS        |      |      |  otrok   |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|do 15%         |  102,37 |  112,62 |  122,86  |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|nad 15% do 25%     |  87,53  |  96,77  |  105,94  |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|nad 25% do 30%     |  66,72  |  74,56  |  82,38   |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|nad 30% do 35%     |  52,62  |  60,04  |  67,60   |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|nad 35% do 45%     |  43,02  |  50,21  |  57,35   |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|nad 45% do 55%     |  27,26  |  34,12  |  40,94   |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|nad 55% do 75%     |  20,44  |  27,26  |  34,12   |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|nad 75% do 99%     |  17,80  |  24,62  |  31,44   |
+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.
Za določitev višine otroškega dodatka po tem členu se ne uporablja določba 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06), ki se nanaša na upoštevanje vrednosti, veljavne na dan 31. 12. 2006.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe novega drugega, tretjega in četrtega odstavka 65. člena pa se uporabljajo od 1. januarja 2008.
Št. 541-01/98-2/25
Ljubljana, dne 22. januarja 2008
EPA 1844-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti