Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3894. Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol, stran 10278.

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način subvencioniranja prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča.
2. člen
Subvencionira se cena mesečnih vozovnic, kuponskih kart in prilagojenih prevozov za dijake s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: prilagojeni prevozi).
3. člen
Znesek subvencije na ceno mesečnih vozovnic in kuponskih kart za posameznega upravičenca določi prevoznik, znesek subvencije na ceno prilagojenih prevozov pa zavod, kjer se upravičenec izobražuje.
Znesek subvencije za posameznega upravičenca se določi na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v razrede. Pri tem se upošteva:
- bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji,
- oddaljenost kraja šolanja od kraja stalnega prebivališča.
4. člen
Vsem upravičencem pripada subvencija v višini 7% cene prevoza.
Višina subvencije po posameznih razredih znaša:
------------------------------------------------------------
Razred   Če znaša bruto mesečni dohodek na  znaša višina
      družinskega člana v% od bruto     subvencije
      povprečne plače na zaposlenega v
      RS
------------------------------------------------------------
1.     do 15%                    50%
2.     nad 15% do 30%                30%
3.     nad 30% do 55%                17%
4.     nad 55%                    7%
------------------------------------------------------------
5. člen
Višina subvencije iz prejšnjega člena se v vsakem razredu zviša za 10% nad 40 km do 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od kraja šolanja in za 20% nad 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od kraja šolanja.
6. člen
Upravičencem, katerih stalno prebivališče je od kraja šolanja oddaljeno več kot 60 km in imajo možnost bivanja v dijaškem domu, pa je ne izkoristijo, se subvencija iz 4. in 5. člena tega pravilnika zniža za 50%.
7. člen
Ne glede na določbe 4., 5. in 6. člena tega pravilnika, upravičencem, ki v štipendiji dobivajo dodatek za prevoz, pripada subvencija v višini 17% cene prevoza, ki pa se poveča za morebitno razliko med višino subvencije, ki bi mu pripadla po določbah 4., 5. in 6. člena in vsoto subvencije v višini 17% ter dodatka za prevoz.
Upravičenci oddajo vlogo za dodelitev subvencije za nakup mesečne vozovnice ali kuponskih kart prevozniku, za ceno prilagojenih prevozov pa zavodu. Vloga se odda na posebnem obrazcu.
Subvencionirajo se prevozi v obdobju od 1. 9. do 30. 6. tekočega šolskega leta za dijake oziroma od 1. 10. do 31. 7. za študente višjih strokovnih šol.
Zneske subvencij bo Ministrstvo za šolstvo in šport mesečno nakazovalo prevoznikom oziroma zavodu na način in v rokih, ki so določeni s predpisi o izvrševanju proračuna.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za dijake in študente višjih šol preneha uporabljati Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za prevoze dijakov, vajencev in študentov višjih šol (Uradni list RS, št. 78/03, 83/03 in 111/06).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2007.
Št. 0070-58/2007
Ljubljana, dne 11. julija 2007
EVA 2007-3311-0063
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti