Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007

Kazalo

247. Odredbo o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest, stran 634.

Na podlagi 11. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06) minister za pravosodje izdaja
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
1. člen
V Odredbi o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05 in 68/06) se v 2. členu število »90« nadomesti s številom »91«.
2. člen
V 3. členu se v 2. točki prvega odstavka beseda »deset« nadomesti z besedo »enajst«.
3. člen
V razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji, ki je sestavni del odredbe in je objavljen skupaj z njo, se:
– pri območju Okrajnega sodišča v Mariboru število »10« nadomesti s številom »11«.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 704-17/2006
Ljubljana, dne 22. januarja 2007
EVA 2006-2011-0103
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje