Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 7472.

Na podlagi 30. člena, tretjega odstavka 33. in tretjega odstavka 34. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04 in 28/06 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 10/07) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 2. člen tega pravilnika predstavlja v okviru elektronskega poslovanja s Carinsko upravo Republike Slovenije deklaracija, izdelana z uporabo sistema za računalniško obdelavo podatkov, carinsko deklaracijo iz 1. člena tega pravilnika.«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Elektronsko poslovanje s Carinsko upravo Republike Slovenije se izvaja na podlagi sprejetih pogojev in pravil za elektronsko poslovanje s Carinsko upravo Republike Slovenije, ki so objavljeni na njeni spletni strani.«.
3. člen
V Prilogi 1, NAVODILA ZA UPORABO IN IZPOLNJEVANJE POLJ EUL, v I. DELU, SPLOŠNO, B. ZAHTEVANI PODATKI, se v tabeli EUL-SI vrstica 29 spremeni tako, da se glasi:
+--------+----+----+---+----+----+---+---+---+----+---+----+
|29   |A  |  |A |A  |A  |  |  |  |  |  |  |
+--------+----+----+---+----+----+---+---+---+----+---+----+
V II. DELU, PODATKI, KI SE VPIŠEJO V RAZLIČNA POLJA, A. FORMALNOSTI OB IZVOZU / ODPREMI, CARINSKEM SKLADIŠČENJU PREDFINANCIRANEGA BLAGA ZA IZVOZ, PONOVNEM IZVOZU, PASIVNEM OPLEMENITENJU, SKUPNOSTNEM TRANZITU IN/ALI DOKAZOVANJU SKUPNOSTNEGA STATUSA BLAGA, se v navodilu za izpolnjevanje polja 29 črta besedilo, ki se glasi:
»(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.)«
4. člen
V Prilogi 2, ŠIFRE, KI SE UPORABLJAJO PRI IZPOLNJEVANJU EUL, v ŠIFRANTU VALUT S-10_(22) se besedilo v vrstici s šifro »SDD« spremeni tako, da se glasi:
+---------+-----------------------------+----------------------+
|SDG   |sudanski funt        |Sudan         |
+---------+-----------------------------+----------------------+
V navodilu za izpolnjevanje petega podpolja polja 33 (Tarifna oznaka) se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Navedba nacionalnih dodatnih oznak se zahteva le v primerih, ko to zahteva sistem TARIC.«
V ŠIFRANTU NACIONALNIH DODATNIH OZNAK NS-16_(33) se za vrstico s šifro T102 dodajo nove vrstice s šiframi, ki se glasijo:
+--------+---------------------------------------------------+
|T103  |neposlovna uporaba                 |
+--------+---------------------------------------------------+
|T104  |poslovna uporaba                  |
+--------+---------------------------------------------------+
|T105  |električna energija, za katero ne nastane obveznost|
|    |obračuna trošarine                 |
+--------+---------------------------------------------------+
V NACIONALNEM ŠIFRANTU DODATNIH INFORMACIJ NS-30_(44-1) se vrstica s šifro 3L001 spremeni tako, da se glasi:
+-------+---------------------------------+------------------+
|3L001 |šifra za kontrolo licenc za   |oznaka L/oznaka D |
|    |opravljanje poslov zastopanja in |         |
|    |dovoljenj za opravljanje     |         |
|    |zastopanja v carinskih zadevah  |         |
+-------+---------------------------------+------------------+
– v opombi 1 se črta besedilo:
»dav. št. L/dav. št. D: davčna številka imetnika licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah / davčna številka imetnika dovoljenja za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah«
in se nadomesti z besedilom:
»oznaka L/oznaka D: evidenčna oznaka licence za opravljanje poslov zastopanja (tj. zap. št. potrdila) / evidenčna oznaka dovoljenja (tj. zap. št. dovoljenja) za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah«.
V NACIONALNEM ŠIFRANTU LISTIN, POTRDIL IN DOVOLJENJ NS-32_(44-2) se črtajo vrstice s šiframi:
+-------+---------------------------------+------------------+
|3P12  |potrdilo o gibanju blaga EUR.1  |št/LLLL      |
|    |(Evropski gospodarski prostor)  |         |
+-------+---------------------------------+------------------+
|3P13  |izjava na računu (Evropski    |št/LLLL      |
|    |gospodarski prostor)       |         |
+-------+---------------------------------+------------------+
|3P14  |izjava pooblaščenega izvoznika  |št/LLLL      |
|    |na računu (Evropski gospodarski |         |
|    |prostor)             |         |
+-------+---------------------------------+------------------+
ŠIFRANT SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV NS-13_(29) se nadomesti z novim šifrantom:
+------------------------------------------+-------------------+
|Naziv                   |Šifra       |
+------------------------------------------+-------------------+
|GENERALNI CARINSKI URAD          |SI000010      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD CELJE            |SI002006      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Celje              |SI002022      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli        |SI002030      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |SI002103      |
|Imeno                   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |SI002104      |
|Sedlarjevo                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |SI002105      |
|Podčetrtek                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |SI001213      |
|Rakovec                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |SI001220      |
|Orešje                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |SI001221      |
|Stara vas – Bizeljsko           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |SI001222      |
|Nova vas ob Sotli             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Rogatec             |SI002065      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Rajnkovec |SI002066      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Rogatec I |SI002067      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod ŽP Rogatec|SI002073      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Dobovec  |SI002081      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Celje        |SI002800      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD DRAVOGRAD          |SI003002      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Dravograd            |SI003053      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Dravograd      |SI003800      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD JESENICE          |SI005005      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Plavški travnik         |SI005080      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Center za TARIC in kvote         |SI005100      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Jesenice       |SI005800      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD KOPER            |SI006001      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Dragonja            |SI006125      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Luka Koper           |SI006044      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Piran              |SI006060      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Piran, mejni prehod Izola    |SI006080      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Piran, mejni prehod Koper    |SI006090      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Sečovlje            |SI006117      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Sečovlje, letališče Portorož  |SI006170      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Sočerga             |SI006133      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Sočerga, mejni prehod ŽP    |SI006137      |
|Rakitovec                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Sočerga, mejni prehod Brezovica |SI006134      |
|pri Gradinu                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Sočerga, mejni prehod Rakitovec |SI006135      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Sočerga, mejni prehod Podgorje |SI006136      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Koper        |SI006800      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD LJUBLJANA          |SI001000      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Jarše              |SI001077      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Kranj              |SI001026      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Letališče Brnik         |SI001034      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Ljubljana            |SI001018      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Metlika             |SI001115      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Krasinec |SI001116      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Božakovo |SI001117      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Krmačina |SI001118      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Radovica |SI001119      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Brezovica |SI001120      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica  |SI001174      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Žuniči  |SI001176      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod ŽP Metlika|SI001182      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Novo mesto           |SI001050      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Petrina             |SI001166      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Petrina, mejni prehod Osilnica |SI001167      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Petrina, mejni prehod Sodevci  |SI001175      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Pošta Ljubljana         |SI001042      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Terminal Ljubljana       |SI001913      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Ljubljana      |SI001800      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Novo mesto      |SI001850      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD MARIBOR           |SI007008      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Gruškovje            |SI007075      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji |SI007083      |
|Leskovec                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Letališče Maribor        |SI007040      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Maribor             |SI007067      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Zavrč              |SI007091      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Zavrč, mejni prehod Drenovec  |SI007092      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Zavrč, mejni prehod Meje    |SI007093      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Maribor       |SI007800      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA        |SI004009      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Murska Sobota          |SI004017      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP |SI004165      |
|Lendava                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Petišovci            |SI004157      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Petišovci, mejni prehod Gibina |SI004149      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Petišovci, mejni prehod     |SI004130      |
|Razkrižje                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Petišovci, mejni prehod Hotiza |SI004166      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Središče ob Dravi        |SI004106      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod |SI004122      |
|ŽP Središče ob Dravi           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod |SI004114      |
|Ormož                   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod |SI004107      |
|Središče ob Dravi I            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Murska Sobota    |SI004800      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD NOVA GORICA         |SI008004      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Vrtojba             |SI008128      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za Intrastat           |SI008006      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za tranzit            |SI008005      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Nova Gorica     |SI008800      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD SEŽANA           |SI009000      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Jelšane             |SI009124      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Jelšane, mejni prehod      |SI009125      |
|Novokračine                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Starod             |SI009132      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Starod, mejni prehod Starod I  |SI009133      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Terminal Sežana         |SI009043      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava ŽP Ilirska Bistrica       |SI009116      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni   |SI001140      |
|prehod Babno Polje            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni   |SI001141      |
|prehod Novi Kot              |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni   |SI001158      |
|prehod Podplanina             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Sežana        |SI009800      |
+------------------------------------------+-------------------+
|CARINSKI URAD BREŽICE           |SI003000      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Obrežje             |SI001123      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Obrežje, mejni prehod Slovenska |SI001190      |
|vas                    |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava Obrežje, mejni prehod Planina v |SI001191      |
|Podbočju                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava ŽP Dobova            |SI001131      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce |SI001212      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oddelek za trošarine Brežice       |SI003850      |
+------------------------------------------+-------------------+
5. člen
Pred vzorcem obrazca EUL (osemlistni set) se doda besedilo, ki se glasi:
»PRILOGA 3
VZOREC OBRAZCA EUL (osemlistni set)«
6. člen
Pred vzorcem obrazca EUL (štirilistni dvonamenski set) doda besedilo, ki se glasi:
»PRILOGA 4
VZOREC OBRAZCA EUL (štirilistni dvonamenski set)«
7. člen
Pred vzorcem dopolnilnega obrazca EUL (osemlistni set) se doda besedilo, ki se glasi:
»PRILOGA 5
VZOREC DOPOLNILNEGA OBRAZCA EUL (osemlistni set)«
8. člen
Pred vzorcem dopolnilnega obrazca EUL (štirilistni dvonamenski set)se doda besedilo, ki se glasi:
»PRILOGA 6
VZOREC DOPOLNILNEGA OBRAZCA EUL (štirilistni dvonamenski set)«
9. člen
Pred vzorcem obrazca skupne deklaracije se doda besedilo, ki se glasi:
»PRILOGA 8
VZOREC OBRAZCA SKUPNE DEKLARACIJE
10. člen
Pred vzorcem obrazca potrdila o plačilu uvoznih dajatev se doda besedilo, ki se glasi:
»PRILOGA 9
VZOREC OBRAZCA POTRDILA O PLAČILU UVOZNIH DAJATEV«
VZOREC OBRAZCA POTRDILA O PLAČILU UVOZNIH DAJATEV V POTNIŠKEM PROMETU se nadomesti z novim vzorcem, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporabljati pa se začne 1. julija 2007.
Št. 007-900/2006/25
Ljubljana, dne 1. junija 2007
EVA 2007-1611-0098
dr. Andrej Bajuk l.r
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti