Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2798. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu, stran 7143.

Na podlagi 43. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06 in 132/06) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 64/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Razvojne naloge so naloge, s katerimi se spodbuja zlasti:
– izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
– izvajanje novih študijskih programov,
– kakovost študija in študijskih programov,
– mednarodno sodelovanje in
– druge naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji za dodelitev sredstev so določeni z zakonom, Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06 in 132/06 – v nadaljevanju: uredba), tem pravilnikom in v posameznem javnem razpisu.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007/4
Ljubljana, dne 5. junija 2007
EVA 2007-3211-0002
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost