Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

176. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 487.

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o omejitvi prometa
na cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/06 in 73/06) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za vozila iz prejšnjega člena prepovedan promet ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure od vključno zadnjega konca tedna (sobota in nedelja) v juniju do vključno prvega konca tedna (sobota in nedelja) v septembru (turistična sezona)«.
Druga alinea tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8.00 do 22.00 ure«.
Črta se četrti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo pod zaporedno številko 2. in 5., besedilo pod zaporedno št. 19. pa se spremeni tako, da se glasi:
»19. SENOŽEČE–FERNETIČI: R2-445 SEŽANA–MP FERNETIČI«.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-7/2005/97-0081139
Ljubljana, dne 11. decembra 2006
EVA 2006-2411-0086
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost