Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

170. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda, stran 471.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 13. 12. 2006 izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S O D N E G A R E D A
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04 in 74/05) se v 275. členu dodata nova tretja in četrta alinea, ki se glasita:
»– Vpisnik za zadeve nadzorstvenih pritožb SuNp
– Vpisnik za zadeve rokovnih predlogov RoP«.
2. člen
Za 284. členom se dodata nov 284.a in 284.b člen, ki se glasita:
»Vpisnik SuNp
284.a člen
V vpisnik SuNp vpisujejo sodišča zadeve nadzorstvenih pritožb.
V vpisnik SuNp vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema nadzorstvene pritožbe,
– vlagatelj nadzorstvene pritožbe (osebno ime ali naziv in naslov vlagatelja),
– opravilna številka zadeve, v zvezi s katero je vložena nadzorstvena pritožba,
– datum vložitve zadeve iz prejšnje alinee,
– ime sodnika,
– vrsta odločitve (datum izdaje),
   – sklep o zavrnitvi,
   – sklep o zavrženju,
   – sklep: – o odreditvi roka,
            – o prednostnem reševanju,
– obvestilo vlagatelju,
– odrejen pregled poslovanja,
– rešeno na drug način,
– datum vložitve rokovnega predloga,
– opombe.
Vpisnik RoP
284.b člen
V vpisnik RoP vpisujejo sodišča zadeve rokovnih predlogov.
V vpisnik RoP vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema rokovnega predloga,
– vlagatelj rokovnega predloga (osebno ime ali naziv in naslov vlagatelja),
– opravilna številka zadeve, v zvezi s katero je vložen rokovni predlog,
– datum vložitve zadeve iz prejšnje alinee,
– ime sodnika,
– vrsta odločitve (datum izdaje),
   – sklep o zavrnitvi,
   – sklep o zavrženju,
   – sklep: – o odreditvi roka,
            – o prednostnem reševanju,
– odrejen pregled poslovanja,
– opombe.«
3. člen
Vpisnika iz 284.a in 284.b člena Sodnega reda se do vzpostavitve v elektronski obliki vodita ročno.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve Sodnega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-151/2006
Ljubljana, dne 10. januarja 2007
EVA 2006-2011-0108
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost