Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007

Kazalo

2429. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 6143.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06 in 131/06) se v 1. členu besedilo ''Direktive Komisije 2006/78/ES z dne 29. septembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge II k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 271 z dne 30. 9. 2006, str. 56)'' nadomesti z besedilom ''Direktive Komisije 2007/22/ES z dne 17. aprila 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve prilog IV in VI k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 101 z dne 18. 4. 2007, str. 11)''.
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do 21. novembra 2007 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s prilogo Direktive Komisije 2007/1/ES z dne 29. januarja 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namene prilagoditve prilog II, III in VI k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 25 z dne 1. 2. 2007, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/1/ES).
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s prilogo Direktive 2007/1/ES, so lahko v prometu do 21. februarja 2008.
3. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do 23. marca 2008 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s prilogo Direktive Komisije 2007/17/ES z dne 22. marca 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namene prilagoditve prilog III in VI k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 82 z dne 23. 3. 2007, str. 27, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/17/ES).
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s prilogo Direktive 2007/17/ES so lahko v prometu do 23. junija 2008.
4. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do 18. oktobra 2008 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s prilogo Direktive 2007/22/ES.
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s prilogo Direktive 2007/22/ES, so lahko v prometu do 18. aprila 2009.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-1/2007
Ljubljana, dne 11. maja 2007
EVA 2007-2711-0049
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje