Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2228. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 5669.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06 in 132/06) se v prvem odstavku 14. člena doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,«.
Dosedanji druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta alinea.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo pripravlja, organizira in vodi investicije v vseh fazah investicijskega procesa, organizira in izvaja revizijo projektne dokumentacije, sklepa in nadzira izvajanje pogodb o opravljanju gospodarskih javnih služb s področja železniškega prometa, pogodb o gospodarjenju z javno železniško infrastrukturo in pogodb o upravljanju železniških postajnih poslopij ter nadzira izvajanje drugih nalog upravljavca.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
V petem odstavku, ki postane šesti odstavek se za besedilom: »Uprava Republike Slovenije za pomorstvo« doda besedilo:« in Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo«.
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za promet in Direkcije Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo se s to uredbo uskladi najkasneje v enem mesecu od njene uveljavitve.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-21/2007/7
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2007-3111-0034
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost