Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007

Kazalo

158. Sklep o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije, stran 453.

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – prečiščeno besedilo) je po predhodnem soglasju ministra za zdravje Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 50. seji dne 20. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi članarine
Zdravniške zbornice Slovenije
I.
S tem sklepom se določa podrobnejša opredelitev kategorij posameznih članov Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica), meril za določitev višine članarine in višina pavšalne članarine.
II.
Zavezanci za plačilo članarine so v skladu s 70. in 74. členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – prečiščeno besedilo) vsi člani zbornice, tudi prostovoljni.
III.
Člani zbornice so razvrščeni v naslednje kategorije:
a) pripravnik
b) zdravnik sekundarij in mladi raziskovalec,
c) specializant,
č) doktor dentalne medicine,
d) zdravnik splošne medicine,
e) specialist.
IV.
Članarina zaposlenih članov zbornice glede na status in kategorije je:
a) pripravnik           letno: 139,92 eurov
                 mesečno: 11,66 eurov
 
b) zdravnik sekundarij       letno: 174,84 eurov
in mladi raziskovalec       mesečno:14,57 eurov
 
 
c) specializant          letno: 236,28 eurov
                 mesečno: 19,69 eurov
 
č) doktor dentalne         letno: 257,28 eurov
medicine             mesečno: 21,44 eurov
 
 
d) zdravnik splošne        letno: 257,28 eurov
medicine             mesečno: 21,44 eurov
 
 
e) specialist           letno: 312,00 eurov
                 mesečno: 26,00 eurov
V kategorijo pod b) iz prejšnjega odstavka sodijo tudi zdravniki s prekinjenim sekundariatom, zdravniki z opravljenim sekundariatom, ki niso opravili preizkusa usposobljenosti, in zdravniki z zaključenim sekundariatom, ki so opravili preizkus usposobljenosti, in ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno drugo kategorijo iz te točke.
Članarina zasebnih zdravnikov in zasebnih zdravnikov s koncesijo je za kategorije č), d) in e) iz prejšnje točke enaka članarini pod č), d) in e) iz prvega odstavka te točke.
V.
Članarina polno upokojenih zdravnikov je 23,00 eurov letno.
VI.
Članarina članov na starševskem dopustu, če njihovo nadomestilo ne presega 75% povprečne plače zdravnika splošne medicine, je 23,00 eurov letno.
VII.
Plačila članarine so oproščeni člani zbornice:
– ki so nezaposleni;
– v hujši finančni stiski v skladu s pravilnikom zbornice o skrbstvenem skladu.
Plačila članarine so člani zbornice oproščeni le za obdobje, ko imajo status iz prejšnjega odstavka.
Status iz prvega odstavka te točke član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa.
VIII.
Zaposleni člani zbornice (v javnih zdravstvenih zavodih, zasebnih zavodih, pri ostalih pravnih osebah in pri zasebnih zdravnikih) iz prvega odstavka IV. točke tega sklepa plačujejo članarino v 12-ih mesečnih obrokih kot odtegljaj pri izplačilu neto plače ali v osmih dneh po prejemu računa ali prek trajnega naloga pri poslovni banki.
Člani zbornice zasebni zdravniki in zasebni zdravniki s koncesijo plačujejo članarino zbornice mesečno v osmih dneh po prejemu računa ali prek trajnega naloga pri poslovni banki.
Člani zbornice iz V. točke tega sklepa plačajo članarino zbornice v osmih dneh po prejemu računa.
IX.
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članarin se lahko zaračunajo zamudne obresti in stroški izterjave.
X.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022 -7/2006
Ljubljana, dne 10. decembra 2006
EVA 2006-2711-0233
Predsednik
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije
asist. Vojko Kanič, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti