Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2045. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, stran 5332.

Na podlagi šestega odstavka 19. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, EZ-UPB2) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
1. člen
V Aktu o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, 47/05) se v 3. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Informacije iz točke (a) prvega odstavka tega člena morajo biti objavljene tudi v obliki tortnega grafikona, v katerem morajo biti predstavljeni deleži naslednjih virov energije: premog in lignit, zemeljski plin, naftni derivati, jedrsko gorivo in obnovljivi viri.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Dobavitelji električne energije so dolžni informacije iz prvega odstavka 3. člena tega akta za preteklo koledarsko leto objaviti na izstavljenih računih in promocijskem materialu, ko jih pristojne institucije uradno objavijo, vendar ne kasneje kot v mesecu juniju tekočega leta. Do uradne objave navedenih informacij so dobavitelji dolžni na izstavljenih računih in promocijskem materialu objavljati podatke za predpreteklo koledarsko leto.«
3. člen
Dosedanja Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je sestavni del tega akta.
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 134-2/2007/EE-34
Maribor, dne 11. aprila 2007
EVA 2007-2111-0070
Predsednik sveta
Javne agencije
Republike Slovenije za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti