Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007

Kazalo

1560. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin, stran 4162.

Na podlagi devetega odstavka 59. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 - ZDru-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
V Pravilniku o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 27/03 in 33/05) se v drugem odstavku 4. člena besedilo »Ustrezno kolkovan zahtevek« nadomesti z besedilom »Zahtevek«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Imetnik mora zahtevku priložiti potrdilo o prodaji z navedbo namena uporabe in prodajne vrednosti, če je pristojni inšpektor odredil drugačen način uporabe, ki zagotavlja uničenje karantenskih škodljivih organizmov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-454/2006
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2311-0046
Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost