Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1113. Uredba o dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, stran 2802.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
1. člen
V Uredbi o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06) se v 4. členu za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pri dodeljevanju razvojnih spodbud iz 10. in 14. člena te uredbe se poleg določb te uredbe upoštevajo tudi določbe Uredbe Komisije (ES), št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami).
(5) Pri dodeljevanju razvojnih spodbud iz 17. člena te uredbe se poleg določb te uredbe upoštevajo tudi določbe Uredbe Komisije (ES), št. 1628/2006 z dne 24. oktobra 2006, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe (UL L št. 302 z dne 1.11.2006, str. 29).
(6) Pri dodeljevanju razvojnih spodbud iz 24. člena te uredbe se poleg določb te uredbe upoštevajo tudi določbe Uredbe Komisije (ES), št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (UL L št. 10 z dne 13.01.2001, str. 20, z vsemi spremembami).«.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-9/2007/6
Ljubljana, dne 7. marca 2007
EVA 2007-2111-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost