Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

793. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, stran 2010.

Na podlagi 70. in 77. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 131/06 – ZBan-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) se besedilo 4. točke 15. člena spremeni tako, da se glasi:
»4. sprejme tarifo za določitev nadomestil iz 58. člena Zakona o gospodarskih družbah, v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in za pravosodje,«.
2. člen
Na koncu 5. točke 15. člena se za vejico doda besedilo »in jih pošlje za objavo Vladi Republike Slovenije,«.
3. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »letnih računovodskih izkazov« nadomesti z besedilom »letnega poročila«.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-1/2007/6
Ljubljana, dne 15. februarja 2007
EVA 2007-1611-0056
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik