Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6272. Pravilnik o tehničnih in sanitarnih pogojih ter načinu zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje prepovedanih drog iz skupin I in II, stran 18366.

Na podlagi 11. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o tehničnih in sanitarnih pogojih ter načinu zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje prepovedanih drog iz skupin I in II
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik določa tehnične in sanitarne pogoje ter način zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje prepovedanih drog iz skupin I in II, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizičnih osebe pri opravljanju prometa z navedenimi prepovedanimi drogami na debelo.
2. člen
(posebni pogoji)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi drogami na debelo iz skupin I in II, morajo poleg splošnih pogojev, kot jih določa zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
1. imeti morajo posebne prostore in opremo za hrambo in izdajanje prepovedanih drog, ki ustrezajo pogojem, določenim s tem pravilnikom;
2. zagotoviti morajo ustrezno zavarovanje prostorov in opreme za hrambo in izdajanje prepovedanih drog. Vse aktivnosti v zvezi s tem kot tudi evidence oseb, ki jim je omogočen dostop do prostorov morajo biti natančno zabeležene;
3. voditi morajo evidence o izpolnjevanju tehničnih in sanitarnih pogojev ter zavarovanju prostorov namenjenih za hrambo in izdajanje prepovedanih drog, ki omogočajo sledljivost in se nanašajo na:
– dostop zaposlenih do prostorov hrambe,
– postopke prevzema in skladiščenja,
– beleženje pogojev shranjevanja (temperatura, vlaga …),
– hrambo ostankov analiziranih vzorcev.
3. člen
(pogoji glede prostorov)
Prostori iz 1. točke prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. v prostorih, kjer se hranijo in izdajajo prepovedane droge, se ne smejo nahajati drugi proizvodi;
2. prostori morajo biti gradbeno-tehnično ustrezni za hrambo in izdajanje prepovedanih drog tako, da so notranje površine prostorov izdelane iz primernega materiala, ki ne poka, se ne osipa in se ne navzema vlage, ter da jih je mogoče hitro in zlahka čistiti, po potrebi pa tudi dezinficirati;
3. prostori morajo biti osvetljeni, prezračeni, aklimatizirani s temperaturo in vlago, ki sta nujni za brezhibno delovanje naprav ter za pravilno in varno hrambo prepovedanih drog.
Ostanki analiziranih vzorcev se hranijo dve leti v zaprtem zaklenjenem primernem prostoru, do katerega imajo dostop le pooblaščene osebe.
4. člen
(pogoji glede opreme)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi drogami na debelo iz skupin I in II morajo imeti ustrezno opremo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je po tehničnih značilnostih in zmogljivostih primerna za uporabo;
2. omogočati mora redno vzdrževanje in čiščenje.
5. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-43/2007
Ljubljana, dne 21. decembra 2007
EVA 2001-2711-0018
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti